21:30:57 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorInformationsteknik
IndustriProgramvara
Litium är ett IT-bolag. Idag innehas specialisering mot produkter och molnbaserade tjänster som används inom ekonomi och försäljning. Bolaget utvecklar och säljer E-handelsplattformar som är integrerade för att kunna hantera frågor som berör marknadsföring, försäljning och produkthantering. Produkterna används både inom B2B samt B2C marknaden. Litium etablerades ursprungligen 1998 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2020-11-05 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-28 Ordinarie utdelning LITI 0.00 SEK
2020-04-27 Årsstämma 2019
2020-04-27 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-30 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2020-01-22 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-08 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-28 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-15 Ordinarie utdelning LITI 0.00 SEK
2019-05-14 Årsstämma 2018
2019-05-09 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-02 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-29 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-11 Ordinarie utdelning LITI 0.00 SEK
2018-05-09 Årsstämma 2017
2018-05-03 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-23 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-03 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-04 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-07 Ordinarie utdelning LITI 0.00 SEK
2017-04-06 Årsstämma 2016
2017-02-23 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-18 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-30 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-27 Kvartalsrapport 2016-Q1
2020-03-25 22:57:48

Styrelsen i Litium AB ("Litium" eller "Bolaget") har beslutat om och genomfört överlåtelse av 150 000 teckningsoptioner inom ramen för det incitamenprogram som extra bolagsstämma beslutade att införa den 22 januari 2020 till Bolagets verkställande direktör Patrik Settlin. Överlåtelsen genomfördes med stöd av bolagsstämmans godkännande om överlåtelse vilket gavs på den extra bolagsstämma som hölls 22 januari 2020. Överlåtelsen av teckningsoptionerna har skett till marknadspris beräknat enligt Black & Scholes-formeln, enligt vilken varje teckningsoption har värderats till 0,371 SEK och samtliga 150 000 teckningsoptioner har därmed värderats till totalt 55 650 SEK. Värderingen av teckningsoptionerna har skett av en oberoende värderingsman anlitad av Bolaget. Dagen för överlåtelsen tillika värderingen är dagens datum, det vill säga den 25 mars 2020.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Rutgersson, styrelseordförande Litium AB
Mobil: +46 708 157 200
E-post: johan@dewell.se