20:59:11 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaLarge Cap Stockholm
SektorFinans
IndustriInvesteringar
Lundbergföretagen är ett investmentbolag. Bolaget arbetar med aktiv och långsiktig förvaltning av diverse intressebolag. Större innehav återfinns huvudsakligen inom fastigheter och bolag som Holmen, Industrivärden, Handelsbanken, Sandvik, Skanska, Indutrade och Husqvarna. Målsättningen är att över tid skapa avkastning som med god marginal överstiger avkastningen på riskfria räntebärande placeringar. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Kalender

2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-23 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-29 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-30 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-05 Årsstämma 2023
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-24 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-24 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-07 Ordinarie utdelning LUND B 3.75 SEK
2022-04-06 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-24 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-24 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-25 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-16 Ordinarie utdelning LUND B 3.50 SEK
2021-04-15 Årsstämma 2021
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-19 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-05 Ordinarie utdelning LUND B 0.00 SEK
2020-06-04 Årsstämma 2020
2020-05-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-21 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-27 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-28 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-04 Ordinarie utdelning LUND B 3.20 SEK
2019-04-03 Årsstämma 2019
2019-02-21 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-22 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-23 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-22 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-13 Ordinarie utdelning LUND B 6.00 SEK
2018-04-12 Årsstämma 2018
2018-02-21 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-23 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-23 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-17 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-06 Ordinarie utdelning LUND B 5.60 SEK
2017-04-05 Årsstämma 2017
2017-02-23 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-24 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-22 Ordinarie utdelning LUND B 5.30 SEK
2016-04-21 Årsstämma 2016
2016-02-25 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-26 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-27 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-28 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-16 Ordinarie utdelning LUND B 5.00 SEK
2015-04-15 Årsstämma 2015
2015-02-19 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-24 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-28 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-27 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-10 Ordinarie utdelning LUND B 4.60 SEK
2014-04-09 Årsstämma 2014
2014-02-20 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-28 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-27 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-27 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-09 Ordinarie utdelning LUND B 4.30 SEK
2013-04-08 Årsstämma 2013
2013-02-21 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-28 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-29 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-24 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-13 Ordinarie utdelning LUND B 4.00 SEK
2012-04-12 Årsstämma 2012
2012-02-23 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-24 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-25 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-07 Ordinarie utdelning LUND B 7.50 SEK
2011-04-06 Årsstämma 2011
2011-03-31 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-23 Bokslutskommuniké 2010
2010-04-14 Ordinarie utdelning LUND B 6.50 SEK
2010-04-13 Årsstämma 2010
2010-02-23 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-26 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-08-27 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-05-25 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-04-01 Ordinarie utdelning LUND B 6.00 SEK
2009-03-31 Årsstämma 1
2008-04-11 Ordinarie utdelning LUND B 9.00 SEK
2007-04-24 Ordinarie utdelning LUND B 8.50 SEK
2006-04-05 Ordinarie utdelning LUND B 7.76 SEK
2005-04-08 Ordinarie utdelning LUND B 7.00 SEK
2004-04-02 Ordinarie utdelning LUND B 6.50 SEK
2003-04-04 Ordinarie utdelning LUND B 6.00 SEK
2002-04-05 Ordinarie utdelning LUND B 5.76 SEK
2001-03-29 Ordinarie utdelning LUND B 5.26 SEK
2000-03-30 Ordinarie utdelning LUND B 4.76 SEK
1999-04-09 Ordinarie utdelning LUND B 4.26 SEK
1998-04-23 Ordinarie utdelning LUND B 3.76 SEK
1997-04-25 Ordinarie utdelning LUND B 3.26 SEK
1996-05-09 Ordinarie utdelning LUND B 3.00 SEK
1995-05-11 Ordinarie utdelning LUND B 2.76 SEK
1994-05-11 Ordinarie utdelning LUND B 3.00 SEK
1993-05-13 Ordinarie utdelning LUND B 2.50 SEK
1992-05-13 Ordinarie utdelning LUND B 2.50 SEK
1991-05-07 Ordinarie utdelning LUND B 2.00 SEK
1990-05-09 Ordinarie utdelning LUND B 3.75 SEK
1989-05-09 Ordinarie utdelning LUND B 3.00 SEK
1988-05-17 Ordinarie utdelning LUND B 2.40 SEK
2022-11-24 15:00:00
  • Substansvärdet efter uppskjuten skatt uppgick den 30 september 2022 till 108,9 mdkr (439 kronor per aktie) jämfört med 132,3 mdkr (533 kronor per aktie) den 31 december 2021. Den 22 november 2022 var motsvarande värde 121,9 mdkr (492 kronor per aktie).
 
  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 21 738 mnkr (18 668).
 
  • Resultat efter finansiella poster blev 2 544 mnkr (9 421) där resultat från andelar i intresseföretag utgör -5 370 mnkr (2 675). Resultat efter finansiella poster exklusive orealiserade värdeförändringar uppgick till 2 222 mnkr (7 180).
 
  • Koncernens resultat efter skatt blev 940 mnkr (8 089) varav hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 3 597 mnkr (2 087).
 
  • Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till -10,71 kronor (24,20).

Kontaktpersoner: 
Lars Johansson, CFO
Fredrik Lundberg, VD 

Denna information är sådan information som L E Lundbergföretagen AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen  lämnades, genom den ovan angivna CFOs försorg, för offentliggörande den 24 november 2022 klockan xx:xx CET.