18:27:28 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-20 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-14 Extra Bolagsstämma 2023
2023-11-14 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-11 Ordinarie utdelning MACK B 0.00 SEK
2023-05-10 Årsstämma 2023
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-09-29 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-12 Ordinarie utdelning MACK B 0.00 SEK
2022-05-11 Årsstämma 2022
2022-05-06 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-12 Ordinarie utdelning MACK B 0.00 SEK
2021-05-11 Årsstämma 2021
2021-05-07 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-13 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-18 Ordinarie utdelning MACK B 0.00 SEK
2020-06-17 Årsstämma 2020
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-18 Årsstämma 2019
2019-06-17 Ordinarie utdelning MACK B 0.00 SEK
2019-05-29 Extra Bolagsstämma 2019
2019-05-17 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-16 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-04 Ordinarie utdelning MACK B 0.00 SEK
2018-06-02 Årsstämma 2018
2018-05-18 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-20 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-20 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-22 Ordinarie utdelning MACK B 0.00 SEK
2017-05-20 Årsstämma 2017
2017-05-11 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-28 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-16 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-16 Ordinarie utdelning MACK B 0.00 SEK
2016-05-14 Årsstämma 2016
2016-05-12 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-18 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-27 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-01 Ordinarie utdelning MACK B 0.00 SEK
2015-05-30 Årsstämma 2015
2015-05-20 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-20 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-18 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-27 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-17 Årsstämma 2014
2014-05-16 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-22 Extra Bolagsstämma 2014
2014-02-20 Bokslutskommuniké 2013
2014-02-20 Analytiker möte 2014
2013-11-26 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-11-26 Analytiker möte 2013
2013-08-27 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-28 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-05-04 Årsstämma 2013
2013-02-27 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-27 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-28 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-29 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-05-07 Ordinarie utdelning MACK B 0.00 SEK
2012-05-05 Årsstämma 2012
2012-03-21 Bokslutskommuniké 2011

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHandel & varor
IndustriDagligvaror
Mackmyra Svensk Whisky grundades 1999 och är Sveriges första maltwhiskytillverkare. Verksamheten bedrivs med tillverkning i Mackmyra Destilleri utanför Gävle, mognadslagring i Bodås, Fjäderholmen, Häckeberga och Smögen, buteljering och maltrökning i Rommehed utanför Borlänge, samt vid marknadskontoret i Stockholm. Mackmyras vision är att vara det naturliga valet för nya whiskyupplevelser. Huvudkontoret ligger i Gävle.
2023-05-06 14:00:00

Mackmyra och bolagets huvudägare, Lennart Hero, träffade under sensommaren 2020 en överenskommelse om ett låneavtal innebärande att Lennart Hero lånade ut 140 miljoner kronor till bolaget ("Låneavtalet"). Enligt Låneavtalet var räntan för lånet rörlig. Mot bakgrund av stigande marknadsräntor träffade Mackmyra och Lennart Hero den 18 augusti 2022 ett avtal om att ändra räntevillkoren i Låneavtalet ("Ränteändringsavtalet").

Mackmyra och bolagets huvudägare, Lennart Hero, träffade under sensommaren 2020 en överenskommelse om ett låneavtal innebärande att Lennart Hero lånade ut 140 miljoner kronor till bolaget ("Låneavtalet"). Enligt Låneavtalet var räntan för lånet rörlig. Mot bakgrund av stigande marknadsräntor träffade Mackmyra och Lennart Hero den 18 augusti 2022 ett avtal om att ändra räntevillkoren i Låneavtalet ("Ränteändringsavtalet"). Ränteändringsavtalet innebar i korthet att avtalets rörliga ränta från och med den 1 oktober 2022 ersattes med en fast årsränta om 4,5 procent, som skulle löpa under Låneavtalets hela löptid. Som ersättning för räntebindningen skulle Mackmyra enligt Ränteändringsavtalet betala en engångsersättning om 1 614 600 kronor till Lennart Hero. Ränteändringsavtalet godkändes av en extra bolagsstämma i Mackmyra den 29 september 2022 och därefter har bolaget månadsvis betalat den justerade räntan samt engångsersättningen till Lennart Hero.

Till följd av den vikande konjunkturen med höjda räntor och stigande inflation har Mackmyras försäljning försvagats med resultatet att likviditeten blir anträngd. Bolagets nuvarande finansiella situation innebär att en förstärkning av likviditeten behöver vara på plats senast i slutet av innevarande år. Kontakter har därför tagits med Lennart Hero för att utreda möjligheterna att hitta en lösning genom ytterligare en förändring av lånevillkoren, något som han har sagt sig vara öppen för att diskutera. Under pågående diskussioner har dock Lennart Hero hävdat att Ränteändringsavtalet inte är gällande, utan att lånet fortfarande löper med rörlig ränta och som en följd därav krävt Mackmyra på kompensation för mellanskillnaden mellan den betalade fasta räntan och den vid var tid gällande rörliga räntan. Bolaget gör alltjämt gällande att Ränteändringsavtalet är gällande.

Lennart Heros meddelade inställning till Ränteändringsavtalet har fått till följd att de befintliga styrelseledamöterna inte längre är beredda att ställa upp för omval vid kommande årsstämma den 10 maj 2023.

Aktieägare som kontrollerar minst 10 procent av samtliga aktier i bolaget, tillika en majoritet av de anmälda aktierna på den kommande årsstämman, har meddelat att de på årsstämman kommer att föreslå att frågan om val av styrelse och tillhörande beslut fattas vid ett senare tillfälle på en fortsatt bolagsstämma i syfte att ge Bolaget mer tid till att fortsätta diskussionerna med Lennart Hero för att nå en lösning på såväl finansieringsbehovet som meningsskiljaktigheterna gällande Ränteändringsavtalets giltighet.

Informationen i detta pressmeddelanade är sådan information som Mackmyra Svensk Whisky AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-05-06 14:00 CET.