10:33:27 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorFastigheter
IndustriFörvaltning
Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding är verksamma inom fastighetsbranschen. Idag äger och förvaltar bolaget över flera samhällsfastigheter. Fastigheterna hyrs ut och används huvudsakligen som LSS-boenden, boenden anpassade för funktionshindrade personer. Övriga boenden består av vårdcentraler, samt förskolor. Kunderna består av statliga aktörer, samt kommun och landsting, runtom den svenska hemmamarknaden.

Kalender

2022-02-28 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-28 Halvårsutdelning MOFAST 2
2021-11-30 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-09-28 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-31 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-24 Halvårsutdelning MOFAST 2
2021-05-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-29 Årsstämma 2021
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-12-29 Kvartalsutdelning MOFAST 1.75
2020-11-25 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-09-29 Kvartalsutdelning MOFAST 1.75
2020-08-31 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-25 Kvartalsutdelning MOFAST 1.75
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-07 Kvartalsutdelning MOFAST 5.25
2020-04-06 Årsstämma 2020
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2020-01-24 Extra Bolagsstämma 2019
2020-05-14 16:06:49

Kommuniké från styrelsemöte den 14 maj 2020 i Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ) ("Bolaget")

Vid styrelsemöte den 14 maj 2020 i Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ) beslutade styrelsen, med stöd av bemyndigande från ordinare bolagsstämma, att fastställa datum avseende avstämnings- och utbetalningsdagar för vinstutdelning inför tiden till nästa årsstämma.

Datum som fastställdes är:
  • Avstämningsdag 30 juni 2020. Utbetalning beräknas till 8 juli 2020.
  • Avstämningsdag 30 september 2020. Utbetalning beräknas till 8 oktober 2020.
  • Avstämningsdag 30 december 2020. Utbetalning beräknas till 8 januari 2021

Utdelning kommer att ske med ett belopp om 1,75 kronor per aktie och tillfälle.