08:51:42 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorFastigheter
IndustriFörvaltning
Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding är verksamma inom fastighetsbranschen. Idag äger och förvaltar bolaget över flera samhällsfastigheter. Fastigheterna hyrs ut och används huvudsakligen som LSS-boenden, boenden anpassade för funktionshindrade personer. Övriga boenden består av vårdcentraler, samt förskolor. Kunderna består av statliga aktörer, samt kommun och landsting, runtom den svenska hemmamarknaden.

Kalender

2022-02-28 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-28 Halvårsutdelning MOFAST 2
2021-11-30 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-09-28 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-31 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-24 Halvårsutdelning MOFAST 2
2021-05-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-29 Årsstämma 2021
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-12-29 Kvartalsutdelning MOFAST 1.75
2020-11-25 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-09-29 Kvartalsutdelning MOFAST 1.75
2020-08-31 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-25 Kvartalsutdelning MOFAST 1.75
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-07 Kvartalsutdelning MOFAST 5.25
2020-04-06 Årsstämma 2020
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2020-01-24 Extra Bolagsstämma 2019
2020-04-17 10:42:59

Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ) har erhållit information om att FuturPension har uppnått 8,75897 % ägande i bolaget.

Futur Pension Holding AB har till Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ) lämnat information att man genom köp per den 16 april 2020 nu har ett indirekt innehav av 512 400 antal aktier och rösträtter i Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB genom Futur Pension Försäkringsaktiebolag.

Innehavet motsvarar 8,75897 % av det totala antalet andelar och rösträtter. Innan uppgick innehavet till 223 400 antal aktier och rösträtter vilket motsvarade 3,81880 %.

Futur Pension Holding AB flaggar upp innehavet då Futur Pension Försäkringsaktiebolag har förvärvat aktier i bolaget.

 

Flaggningsmeddelandet publiceras då innehavet överstiger 5 %, i enlighet med Spotlight Stock Markets flaggningsregler.