09:19:26 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorFastigheter
IndustriFörvaltning
Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding är verksamma inom fastighetsbranschen. Idag äger och förvaltar bolaget över flera samhällsfastigheter. Fastigheterna hyrs ut och används huvudsakligen som LSS-boenden, boenden anpassade för funktionshindrade personer. Övriga boenden består av vårdcentraler, samt förskolor. Kunderna består av statliga aktörer, samt kommun och landsting, runtom den svenska hemmamarknaden.

Kalender

2022-02-28 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-28 Halvårsutdelning MOFAST 2
2021-11-30 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-09-28 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-31 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-24 Halvårsutdelning MOFAST 2
2021-05-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-29 Årsstämma 2021
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-12-29 Kvartalsutdelning MOFAST 1.75
2020-11-25 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-09-29 Kvartalsutdelning MOFAST 1.75
2020-08-31 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-25 Kvartalsutdelning MOFAST 1.75
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-07 Kvartalsutdelning MOFAST 5.25
2020-04-06 Årsstämma 2020
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2020-01-24 Extra Bolagsstämma 2019
2021-09-22 15:14:32

Förtydligande: Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ) (nedan "Mofast") förtydligar kring den nyemission av aktier som ska ske i samband med tillträdet av det förvärv som offentliggjordes tidigare idag den 22 september 2021.

Förtydligande avser utspädningseffekt på befintligt antal aktier. Mofast har rätt att besluta om storleksordningen av nyemissionen till säljarna, där nyemissionen lägst kan omfatta 30 procent av köpeskillingen, innebärande att antalet utestående aktier i Mofast ökar med 1 828 572 aktier, från 7 557 856 aktier till totalt 9 386 428 aktier, och högst 60 procent av köpeskillingen, innebärande att antalet utestående aktier i Mofast ökar med 3 657 143 aktier från 7 557 856 aktier till totalt 11 214 999 aktier. Nyemissionen innebär en utspädningseffekt i lägsta fall om cirka 19,48 procent och i högsta fall om cirka 32,61 procent i förhållande till antalet utestående aktier. Aktiekapitalet ökar därmed från nuvarande 7 557 856 kronor till lägst 9 386 428 kronor och högst 11 214 999 kronor. Mofast ska besluta om fördelningen av aktier och kontantbetalning senast tio dagar innan tillträdet i transaktionen.

 

Styrelsen

Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ)

Denna information är sådan som Mälardalen Omsorgsfastigheter är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-09-22 15:14 CET.