09:31:36 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorFastigheter
IndustriFörvaltning
Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding är verksamma inom fastighetsbranschen. Idag äger och förvaltar bolaget över flera samhällsfastigheter. Fastigheterna hyrs ut och används huvudsakligen som LSS-boenden, boenden anpassade för funktionshindrade personer. Övriga boenden består av vårdcentraler, samt förskolor. Kunderna består av statliga aktörer, samt kommun och landsting, runtom den svenska hemmamarknaden.

Kalender

2022-02-28 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-28 Halvårsutdelning MOFAST 2
2021-11-30 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-09-28 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-31 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-24 Halvårsutdelning MOFAST 2
2021-05-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-29 Årsstämma 2021
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-12-29 Kvartalsutdelning MOFAST 1.75
2020-11-25 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-09-29 Kvartalsutdelning MOFAST 1.75
2020-08-31 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-25 Kvartalsutdelning MOFAST 1.75
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-07 Kvartalsutdelning MOFAST 5.25
2020-04-06 Årsstämma 2020
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2020-01-24 Extra Bolagsstämma 2019
2020-12-16 18:55:52

Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ) ("Bolaget") har hållit extra bolagsstämma onsdagen den 16 december 2020. Mot bakgrund av risken för smittspridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster, genomfördes stämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. På den extra bolagsstämman fattades följande beslut:

  • i enlighet med styrelsens förslag, att välja Dan Mangell till ny styrelseledamot i Bolaget.
  • i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen till att besluta om riktad nyemission om högst 1 700 000 aktier. Styrelsens beslut om nyemission med stöd av bemyndignadet kommer att ske i syfte att möjliggöra den transaktion med Celon Förvaltning AB som Bolaget tidigare kommunicerat ("Transaktionen").

I och med stämmobeslutet är ett av de två villkoren för Transaktionen uppfyllt. Bolaget avser därmed uppta lånefinansiering på villkor som är godtagbara för Bolaget, vartefter finansieringsvillkoret för Transaktionen är uppfyllt, och tillträde i Transaktionen kan genomföras.