10:35:02 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorFastigheter
IndustriFörvaltning
Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding är verksamma inom fastighetsbranschen. Idag äger och förvaltar bolaget över flera samhällsfastigheter. Fastigheterna hyrs ut och används huvudsakligen som LSS-boenden, boenden anpassade för funktionshindrade personer. Övriga boenden består av vårdcentraler, samt förskolor. Kunderna består av statliga aktörer, samt kommun och landsting, runtom den svenska hemmamarknaden.

Kalender

2022-02-28 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-28 Halvårsutdelning MOFAST 2
2021-11-30 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-09-28 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-31 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-24 Halvårsutdelning MOFAST 2
2021-05-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-29 Årsstämma 2021
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-12-29 Kvartalsutdelning MOFAST 1.75
2020-11-25 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-09-29 Kvartalsutdelning MOFAST 1.75
2020-08-31 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-25 Kvartalsutdelning MOFAST 1.75
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-07 Kvartalsutdelning MOFAST 5.25
2020-04-06 Årsstämma 2020
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2020-01-24 Extra Bolagsstämma 2019
2021-09-28 12:00:00

Kommuniké från extrastämman. Vid extra bolagsstämma idag, den 28 september 2021, beslutade aktieägarna att bemyndiga styrelsen att fatta besluta om nyemissioner till som mest 20 630 573 nya aktier. Stämman beslutade även att genomföra ett namnbyte till Mofast AB (publ).

Styrelsens emissionsbemyndigande får nyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock som längst fram till nästa årsstämma (planerad i april 2022). Emissionen kan ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna men ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt emitteras på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen äger rätt att bestämma övriga villkor för emissionerna. Emissionerna kan förenas med bestämmelse om apport, kvittning och/eller med villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Beslutet möjliggör framförallt för Bolaget att helt eller delvis finansiera framtida fastighetsförvärv genom att emittera aktier som betalning.

Namnbytet är avhängigt Bolagsverkets registrering, men för att säkerställa möjligheten till namnbytet har bolaget redan registrerat Mofast som särskilt företagsnamn i koncernen.

28 september 2021

Styrelsen

Mälardalens Omsorgsfastigheter AB (publ)