09:14:37 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorFastigheter
IndustriFörvaltning
Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding är verksamma inom fastighetsbranschen. Idag äger och förvaltar bolaget över flera samhällsfastigheter. Fastigheterna hyrs ut och används huvudsakligen som LSS-boenden, boenden anpassade för funktionshindrade personer. Övriga boenden består av vårdcentraler, samt förskolor. Kunderna består av statliga aktörer, samt kommun och landsting, runtom den svenska hemmamarknaden.

Kalender

2022-02-28 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-28 Halvårsutdelning MOFAST 2
2021-11-30 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-09-28 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-31 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-24 Halvårsutdelning MOFAST 2
2021-05-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-29 Årsstämma 2021
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-12-29 Kvartalsutdelning MOFAST 1.75
2020-11-25 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-09-29 Kvartalsutdelning MOFAST 1.75
2020-08-31 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-25 Kvartalsutdelning MOFAST 1.75
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-07 Kvartalsutdelning MOFAST 5.25
2020-04-06 Årsstämma 2020
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2020-01-24 Extra Bolagsstämma 2019
2021-06-02 19:11:12

Mälardalens Omsorgsfastigheter (Mofast) har tecknat ett avtal om förvärv av fastigheten Kolonnaden 1 i Stockholm med adress Pelargatan 15 vid Globen. Fastigheten är en bostadsfastighet om 2 293 kvm och den förvärvas för 111 MSEK. Säljare är familjen Ivarsson som sedan tidigare är aktieägare i Mofast och stora fastighetsägare i framför allt Örebro och Södertälje.

Fastigheten omfattar 46 lägenheter- och 15 P-platser och har en total uthyrningsbar yta på 2 293 kvm. Fastigheten har i dagsläget ett driftnetto på ca 2,9 MSEK per år.

Fastigheten faller under rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt enligt §6. Vilket innebär att fastighetens bostadsrättsförening har hembud på fastigheten. Ett slutgiltigt tillträde kan först ske efter det att hembudet löpt ut vilket beräknas kunna ske under Q4 2021.

Affären genomförs genom att säljaren erhåller aktier i Mofast till ett värde om 50 MSEK, aktiepriset har fastställt till 97,22 sek genom ett volymavvägt 5 dagars medelvärde av kursen. Resterande del finansieras via banklån.

"Vi är nöjda med förvärvet av fastigheten och dess centrala läge med närhet till Globen. I Fastigheten finns möjlighet till standardhöjande renoveringar i lägenheterna vid omflyttningar samt utveckling av nya lägenheter vilket är i linje med bolagets mål. Med förvärvet ökar andelen bostäder i Mofast portfölj vilket är i linje med bolagets kommunicerade strategi. Att familjen Ivarsson väljer att öka sitt innehav i Mofast via denna affär ser vi som ett kvitto på att bolaget är på rätt väg och att dom ser långsiktigt på sitt engagemang och ägande i bolaget" säger Mathias Bjerkelius, VD Mofast AB.

Styrelsen

Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ)

Denna information är sådan som Mälardalen Omsorgsfastigheter är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-06-02 19:11 CET.