09:58:06 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorFastigheter
IndustriFörvaltning
Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding är verksamma inom fastighetsbranschen. Idag äger och förvaltar bolaget över flera samhällsfastigheter. Fastigheterna hyrs ut och används huvudsakligen som LSS-boenden, boenden anpassade för funktionshindrade personer. Övriga boenden består av vårdcentraler, samt förskolor. Kunderna består av statliga aktörer, samt kommun och landsting, runtom den svenska hemmamarknaden.

Kalender

2022-02-28 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-28 Halvårsutdelning MOFAST 2
2021-11-30 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-09-28 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-31 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-24 Halvårsutdelning MOFAST 2
2021-05-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-29 Årsstämma 2021
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-12-29 Kvartalsutdelning MOFAST 1.75
2020-11-25 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-09-29 Kvartalsutdelning MOFAST 1.75
2020-08-31 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-25 Kvartalsutdelning MOFAST 1.75
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-07 Kvartalsutdelning MOFAST 5.25
2020-04-06 Årsstämma 2020
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2020-01-24 Extra Bolagsstämma 2019
2020-12-18 16:01:04

Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ) ("Bolaget") kommunicerade den 27 november 2020 att Bolaget ingått ett överlåtelseavtal avseende förvärv av en fastighetsportfölj ("Avtalet") från Celon Förvaltning AB ("Säljaren"), ett helägt dotterbolag till Celon AB, vartefter Bolaget kallade till extra bolagsstämma med förslag om att bemyndiga styrelsen att besluta om en riktad nyemission till Säljaren, som en del av betalningen av köpeskillingen för aktierna enligt Avtalet. Såsom tidigare kommunicerat beslutade den extra bolagsstämman i Bolaget den 16 december 2020 att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission under tiden fram till nästa årsstämma. Med anledning till den korta tiden mellan den extra bolagsstämman och den beräknade tillträdesdagen, idag den 18 december 2020, har Bolaget och Säljaren denna dag ingått ett tilläggsavtal till Avtalet ("Tilläggsavtalet").

Tilläggsavtalet innebär att tillträdet till aktierna enligt Avtalet ska ske den dag som infaller två bankdagar efter det att Bolaget erhållit lånefinansiering för förvärvet enligt Avtalet på villkor godtagbara för Bolaget, samt att finansieringsvillkoret för tillträde enligt Avtalet ska vara uppfyllt senast den 15 februari 2021.

Denna information är sådan som Mälardalen Omsorgsfastigheter är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-12-18 16:01 CET.