09:57:31 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorFastigheter
IndustriFörvaltning
Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding är verksamma inom fastighetsbranschen. Idag äger och förvaltar bolaget över flera samhällsfastigheter. Fastigheterna hyrs ut och används huvudsakligen som LSS-boenden, boenden anpassade för funktionshindrade personer. Övriga boenden består av vårdcentraler, samt förskolor. Kunderna består av statliga aktörer, samt kommun och landsting, runtom den svenska hemmamarknaden.

Kalender

2022-02-28 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-28 Halvårsutdelning MOFAST 2
2021-11-30 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-09-28 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-31 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-24 Halvårsutdelning MOFAST 2
2021-05-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-29 Årsstämma 2021
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-12-29 Kvartalsutdelning MOFAST 1.75
2020-11-25 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-09-29 Kvartalsutdelning MOFAST 1.75
2020-08-31 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-25 Kvartalsutdelning MOFAST 1.75
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-07 Kvartalsutdelning MOFAST 5.25
2020-04-06 Årsstämma 2020
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2020-01-24 Extra Bolagsstämma 2019
2021-02-15 08:30:00

Styrelsen i Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ), nedan kallat Mofast, har beslutat att tillsätta Mathias Bjerkelius som VD på heltid, med tillträde den 1 mars 2021. Mathias har de senaste 10 åren varit VD för Celon AB, Mofasts nu största ägare med cirka 22 procent av utestående aktier och röster.

Bolaget har sedan noteringen på Spotlight Stock Market framgångsrikt drivits av en extern organisation under ledning av Mattias Bülow, och fastighetsvärdet har successivt ökats till cirka 2 miljarder kronor inom segmentet samhällsfastigheter i Sverige. I och med tillsättandet av en VD på heltidsbasis ökar Mofasts förutsättningar och möjligheter för vidare tillväxt, effektivisering av rutiner, översyn av kostnader och att på sikt bygga upp en egen förvaltningsorganisation.

Nuvarande VD Mattias Bülow frånträder sitt uppdrag den 28 februari 2021, och kommer därefter att finnas tillgänglig för Mofast och tillträdande VD under en övergångsperiod för att säkerställa en effektiv överlämning. Styrelsen vill rikta ett tack till Mattias Bülow för ett väl utfört arbete under Mofasts uppbyggnadsperiod, och ser fram emot Mofasts vidare resa under Mathias Bjerkelius ledning. Styrelsen och tillträdande VD kommer att uppdatera Mofasts strategi och mål med avsikt att kommunicera dessa till marknaden i samband med kallelse till kommande årsstämma. Årsstämman planeras äga rum den 29 april 2021, och kallelse till densamma kommer att skickas ut separat.
 

Styrelsen

Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ)

Denna information är sådan som Mälardalen Omsorgsfastigheter är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-02-15 08:30 CET.