10:19:06 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorFastigheter
IndustriFörvaltning
Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding är verksamma inom fastighetsbranschen. Idag äger och förvaltar bolaget över flera samhällsfastigheter. Fastigheterna hyrs ut och används huvudsakligen som LSS-boenden, boenden anpassade för funktionshindrade personer. Övriga boenden består av vårdcentraler, samt förskolor. Kunderna består av statliga aktörer, samt kommun och landsting, runtom den svenska hemmamarknaden.

Kalender

2022-02-28 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-28 Halvårsutdelning MOFAST 2
2021-11-30 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-09-28 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-31 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-24 Halvårsutdelning MOFAST 2
2021-05-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-29 Årsstämma 2021
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-12-29 Kvartalsutdelning MOFAST 1.75
2020-11-25 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-09-29 Kvartalsutdelning MOFAST 1.75
2020-08-31 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-25 Kvartalsutdelning MOFAST 1.75
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-07 Kvartalsutdelning MOFAST 5.25
2020-04-06 Årsstämma 2020
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2020-01-24 Extra Bolagsstämma 2019
2020-10-19 20:29:38

Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ) ("Bolaget" eller "Mofast") har idag ingått en avsiktsförklaring med det Stockholmsbaserade fastighetsbolaget Celon AB (tillsammans med Mofast "Parterna") om förvärv av en fastighetsportfölj om åtta fastigheter från Celon AB, bestående av framförallt flerfamiljshus i storstockholmsområdet.

Om förvärvet genomförs kommer portföljen att bidra med starka kassaflöden, fortsatt tillväxt för Mofast och utökande av Bolagets befintliga bostadsfastighetsportfölj. Förvärvspriset ska fastställas med utgångspunkt i två oberoende marknadsvärderingar av fastigheterna som Parterna avser låta utföras. Fastigheternas totala årliga hyresintäkter är cirka 13 772 000 kronor.

I dagsläget är affären tänkt att finansieras delvis genom bankfinansiering, delvis genom egna aktier i Mofast. Enligt avsiktsförklaringen ska, under förutsättning att en sedvanlig due diligence kan genomföras utan förseningar, överlåtelseavtal ingås senast den 30 november 2020 och tillträde ske senast den 31 december 2020.

I syfte att undvika intressekonflikt i och med den föreslagna transaktionen har Eric Fischbein, som även är styrelseledamot i Celon AB, beslutat sig för att avgå från Mofasts styrelse med omedelbar verkan. Eric har vare sig närvarat vid eller deltagit i styrelsens överläggningar eller beslut om att ingå avsiktsförklaringen eller transaktionen i övrigt.

Aktieägare representerande cirka 9 procent av aktierna och rösterna i Mofast har föreslagit Dan Mangell som ny styrelseledamot i Bolaget. Dan är egen företagare och marknadsekonom med bakgrund inom bolag som the Coca-Cola Company och SAS, och är sedan tidigare styrelseledamot i ett flertal bolagsstyrelser.

Styrelsen för Mofast avser att inom de närmaste veckorna kalla till extra bolagsstämma för att föreslå stämman att dels välja Dan till ny styrelseledamot i Bolaget, dels fatta eventuella beslut som stämman kan behöva fatta i anledning av den potentiella transaktionen med Celon AB.

Mer information om den extra bolagsstämman kommer att lämnas inom sinom tid.