10:31:47 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorFastigheter
IndustriFörvaltning
Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding är verksamma inom fastighetsbranschen. Idag äger och förvaltar bolaget över flera samhällsfastigheter. Fastigheterna hyrs ut och används huvudsakligen som LSS-boenden, boenden anpassade för funktionshindrade personer. Övriga boenden består av vårdcentraler, samt förskolor. Kunderna består av statliga aktörer, samt kommun och landsting, runtom den svenska hemmamarknaden.

Kalender

2022-02-28 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-28 Halvårsutdelning MOFAST 2
2021-11-30 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-09-28 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-31 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-24 Halvårsutdelning MOFAST 2
2021-05-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-29 Årsstämma 2021
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-12-29 Kvartalsutdelning MOFAST 1.75
2020-11-25 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-09-29 Kvartalsutdelning MOFAST 1.75
2020-08-31 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-25 Kvartalsutdelning MOFAST 1.75
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-07 Kvartalsutdelning MOFAST 5.25
2020-04-06 Årsstämma 2020
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2020-01-24 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-25 16:09:50

Perioden juli - september 2019

-        Hyresintäkterna uppgick till 7 982 tkr

-        Driftnettot uppgick till 7 111 tkr, resulterande i ett överskott på 89,1 procent

-        Förvaltningsresultatet uppgick till 3 528 tkr

-        Periodens resultat efter skatt uppgick till 9 573 tkr motsvarande 4,8 kr per aktie

-        Räntetäckningsgraden uppgick till 240,8 procent

-        Belåningsgraden till 63,9 procent

-        EPRA NAV uppgick till 108,1 kr per aktie

Väsentliga händelser under perioden

-        Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ) noterades på Spotlight Stock Market den 17 juni 2019

-        Tre hyresavtal har omförhandlats med en hyresökning på 447 tkr motsvarande genomsnittlig ökning på 31 procent och en WAULT på 6,5

-        Stockholms Läns Landsting har sagt upp ett av två Hyresavtal av lokal i fastigheten Bysten 1 motsvarande 270 kvm (tot. Uthyrs area är 1 055 kvm). Avtalet är giltigt tom 30 september 2021.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

-        Ett nytt avtal har tecknats med Triennium Gruppen för teknisk förvaltning av samtliga fastigheter. Avtalad ersättning ligger något under budgeterad kostnad per kvm.

Perioden januari - september 2019

Koncernen var vilande fram till fastigheterna förvärvades den 4 juni 2019

-        Hyresintäkterna uppgick till 10 379 tkr

-        Driftnettot uppgick till 9 304 tkr, resulterande i ett överskott på 89,6 procent

-        Förvaltningsresultatet uppgick till 4 008 tkr

-        Periodens resultat efter skatt uppgick till 10 053 tkr motsvarande 5,0 kr per aktie

-        Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 8 251 tkr

-        Marknadsvärde på fastighetsportföljen uppgick till 559 533 tkr

-        Räntetäckningsgraden uppgick till 224,6 procent

-        Belåningsgraden till 63,9 procent

-        EPRA NAV uppgick till 108,1 kr per aktie.