11:32:08 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-11-30 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-31 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-27 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-05 Ordinarie utdelning MBRS 0.00 SEK
2023-02-28 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-25 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-24 Ordinarie utdelning MBRS 0.00 SEK
2022-05-23 Årsstämma 2022
2022-02-28 Bokslutskommuniké 2021
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-30 Extra Bolagsstämma 2021
2021-11-26 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-10 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-23 Årsstämma 2022
2021-05-27 Ordinarie utdelning MBRS 0.00 SEK
2021-05-26 Årsstämma 2021
2021-05-10 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-28 Bokslutskommuniké 2020

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorEnergi & Miljö
IndustriMiljö & Återvinning
MBRS Group är ett teknikbolag med fokus på onlineförsäljning inom livsstilssegmenten mode, heminredning och skönhet. Inom gruppen återfinns varumärken som Odd Molly och Hunkydory, de tre distributionsplattformarna Campadre, Members.com och Best of Brands samt We aRe Spin Dye. Bolaget gick tidigare under namnet We aRe Spin Dye. MBRS Group har sitt huvudkontor i Stockholm.
2023-05-26 08:30:00

MBRS Group AB ("MBRS") publicerar delårsrapport för det första kvartalet 2023.

JANUARI - MARS 2023
  • Nettoomsättningen uppgick till 52,0 MSEK (138,0)
  • Rapporterat rörelseresultatet, EBIT uppgick till -6,2 MSEK (-26,6).
  • Periodens resultat uppgick till -6,2 MSEK (-28,2).Resultat per aktie var -0,14 SEK (-0,90) före utspädning och -0,14 (-0,88) efter utspädning.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till -5,1 MSEK (-4,5).
  • Likvida medel uppgick till 11,4 MSEK (58,6) vid periodens slut. Vägt genomsnittligt antal aktier före utspädning var 43 089 384 (31 393 043). Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning var 43 089 384 (31 881 377).

"Det krävande landskapet till trots har utvecklingen för Odd Molly gått åt rätt håll. Även om en förlängning av rekonstruktionen blev nödvändig i januari har bolaget lyckats med punkt efter punkt i rekonstruktionsplanen. Odd Molly Sverige AB förväntas därmed att utträda ur rekonstruktionen så fort tingsrättens beslut vunnit laga kraft, något som väntas ske under juni månad. Värt att belysa är att Odd Molly trots svårigheterna har ett svagt positivt rörelseresultat samt att den avsevärda förbättringen från föregående år på rörelseresultatnivå beror på de strategiska beslut som bolaget fattade under 2022" Skriver Andreas Andrén, tf VD.

Rapporten i sin helhet bifogas detta pressmeddelande samt finns att ladda ned på Bolagets webbplats, https://mbrs-group.com/investor/.

För vidare information, vänligen kontakta

Andreas Andrén, tf VD MBRS Group AB 0736-791475

Denna information är sådan som MBRS Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 maj 2023 kl. 08:30 CET.

Om MBRS Group

MBRS Group AB är ett techbolag med fokus på onlineförsäljning inom livsstil och mode. Inom gruppen återfinns de starka varumärkena Odd Molly och Hunkydory. Bolaget är noterat på Nordic SME Nordic Growth Market med tickern "MBRS".