15:12:25 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-07-19 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-03 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-09 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-27 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-28 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-09 Ordinarie utdelning MCAP 0.00 SEK
2023-05-08 Årsstämma 2023
2023-05-03 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-10 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-29 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-10 Ordinarie utdelning MCAP 0.00 SEK
2022-05-09 Årsstämma 2022
2022-05-06 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-10 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-09 Extra Bolagsstämma 2022
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-30 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-11 Ordinarie utdelning MCAP 0.00 SEK
2021-05-10 Årsstämma 2021
2021-05-07 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-12-14 Extra Bolagsstämma 2020
2020-10-30 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-19 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-12 Ordinarie utdelning MCAP 0.00 SEK
2020-05-11 Årsstämma 2020
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-17 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-31 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-09 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-14 Ordinarie utdelning MCAP 0.00 SEK
2019-05-13 Årsstämma 2019
2019-05-10 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-15 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-02 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-10 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-22 Ordinarie utdelning MCAP 0.00 SEK
2018-05-21 Årsstämma 2018
2018-05-11 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-23 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-30 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-11-06 Extra Bolagsstämma 2017
2017-09-05 Ordinarie utdelning MCAP 0.00 SEK
2017-02-24 Kvartalsrapport 2017-Q3
2016-10-28 Extra Bolagsstämma 2016
2016-09-27 Split MCAP 10:1
2016-09-05 Ordinarie utdelning MCAP 0.00 SEK
2016-09-02 Årsstämma 2017
2016-09-02 Kvartalsrapport 2017-Q1
2016-06-10 Bokslutskommuniké 2016
2016-02-26 Kvartalsrapport 2016-Q3
2015-11-30 Kvartalsrapport 2016-Q2
2015-08-31 Ordinarie utdelning MCAP 0.00 SEK
2015-08-28 Årsstämma 2016
2015-08-28 Kvartalsrapport 2016-Q1
2015-06-12 Bokslutskommuniké 2015
2015-02-20 Kvartalsrapport 2015-Q3
2014-11-28 Kvartalsrapport 2015-Q2
2014-09-19 Kvartalsrapport 2015-Q1
2014-09-01 Ordinarie utdelning MCAP 0.00 SEK
2014-08-29 Årsstämma 2015
2014-06-13 Bokslutskommuniké 2014
2014-02-21 Kvartalsrapport 2014-Q3
2013-11-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2013-09-02 Ordinarie utdelning MCAP 0.00 SEK
2013-08-30 Kvartalsrapport 2014-Q1
2013-06-14 Bokslutskommuniké 2013
2013-03-13 15-7 2013
2013-02-22 Kvartalsrapport 2013-Q3
2012-11-30 Kvartalsrapport 2013-Q2
2012-09-28 Kapitalmarknadsdag 2012
2012-09-03 Ordinarie utdelning MCAP 0.00 SEK
2012-08-31 Årsstämma 2013
2012-08-31 Kvartalsrapport 2013-Q1
2012-06-14 Bokslutskommuniké 2012
2012-02-24 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-01-05 Extra Bolagsstämma 2012
2011-11-30 Kvartalsrapport 2012-Q2
2011-08-29 Ordinarie utdelning MCAP 0.00 SEK
2011-08-26 Kvartalsrapport 2012-Q1
2011-08-26 Årsstämma 2012
2011-06-14 Bokslutskommuniké 2011
2011-03-01 Kvartalsrapport 2011-Q3
2010-11-30 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-30 Bonusutdelning MCAP 0
2010-08-27 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-06-14 Bokslutskommuniké 2009
2010-06-14 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-03-01 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-11-30 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-09-02 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-08-26 Årsstämma 1

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
MedCap är ett holdingbolag verksamt inom medicinteknik. Idag investerar bolaget främst inom Life Science sektorn, med störst fokus på små- och medelstora bolag. Visionen är att med tiden skapa avkastning genom att investera, utveckla och avyttra mindre onoterade tillväxtbolag. Verksamheten styrs utifrån flertal affärssegment med störst inriktning mot medicinteknik och bolag som erbjuder specialiserade läkemedel. Huvudkontoret ligger i Solna.
2023-01-10 14:30:00

DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER USA (DE "EXKLUDERADE JURISDIKTIONERNA"), ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ETT ERBJUDANDE ENLIGT LAGAR OCH REGLER I SÅDAN RELEVANT JURISDIKTION SKULLE VARA FÖRBJUDET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. AKTIEÄGARE SOM INTE ÄR BOSATTA I SVERIGE SOM ÖNSKAR ACCEPTERA ERBJUDANDET (DEFINIERAT NEDAN) MÅSTE GENOMFÖRA NÄRMARE UNDERSÖKNINGAR AVSEENDE TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING OCH MÖJLIGA SKATTEKONSEKVENSER. AKTIEÄGARE HÄNVISAS TILL DE ERBJUDANDERESTRIKTIONER SOM FRAMGÅR AV AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE OCH AV ERBJUDANDEHANDLINGEN.

MedCap AB (publ) ("MedCap AB") offentliggjorde den 17 november 2022 ett rekommenderat offentligt erbjudande till aktieägarna i AdderaCare AB (publ) ("AdderaCare") att överlåta samtliga sina aktier i AdderaCare för 3,60 kronor kontant per aktie ("Erbjudandet"). Erbjudandet lämnas genom Abilia Sverige Holding AB, org. nr. 556682-1251 ("Abilia"), ett dotterbolag till MedCap AB (MedCap AB och Abilia benämns gemensamt "MedCap"). Den 23 december 2023 offentliggjorde MedCap AB att Erbjudandet preliminärt accepterats i sådan utsträckning att MedCap innehar mer än 90 procent av aktierna och rösterna i AdderaCare samt att MedCap därmed fullföljer Erbjudandet och förlänger acceptfristen till och med den 9 januari 2023. Efter den förlängda acceptfristen har Erbjudandet accepterats i sådan utsträckning att MedCap efter Erbjudandets genomförande innehar cirka 97,16 procent av aktierna och rösterna i AdderaCare. MedCap förlänger inte acceptfristen ytterligare och Erbjudandet är nu avslutat.

Slutligt utfall i Erbjudandet

Under den initiala acceptfristen som löpte ut den 23 december 2022 hade Erbjudandet accepterats av aktieägare representerande 31 885 385 aktier i AdderaCare, motsvarande cirka 94,57 procent av aktierna och rösterna i AdderaCare. Under den förlängda acceptfristen som löpte ut den 9 januari 2023 har Erbjudandet accepterats av aktieägare representerande ytterligare 873 958 aktier i AdderaCare, motsvarande cirka 2,59 procent av aktierna och rösterna i AdderaCare.

MedCap innehade vid tidpunkten för offentliggörande av Erbjudandet inga aktier i AdderaCare. Efter avslutat Erbjudande innehar MedCap 32 759 343 aktier i AdderaCare, motsvarande cirka 97,16 procent av aktierna och av rösterna i AdderaCare. Redovisning av likvid för de aktier som har lämnats in under den förlängda acceptperioden beräknas påbörjas omkring den 16 januari 2023.

MedCap har inte förvärvat aktier i AdderaCare utanför Erbjudandet. MedCap innehar inte heller några andra finansiella instrument som ger en finansiell exponering mot AdderaCares aktier.

Tvångsinlösen och avnotering

MedCap har den 3 januari 2023 påkallat tvångsinlösen avseende resterande aktier i AdderaCare. Styrelsen i AdderaCare har ansökt om avnotering av AdderaCares aktier från Nasdaq First North Growth Market och sista dag för handel är den 20 januari 2023.

Rådgivare

KANTER Advokatbyrå KB är legal rådgivare till MedCap i samband med Erbjudandet.

Information om Erbjudandet

Information om Erbjudandet är tillgänglig på: www.medcap.se

Vid frågor, vänligen kontakta:

Anders Dahlberg, verkställande direktör, MedCap AB

Tel: 46 704 269 262, e-post: anders.dahlberg@medcap.se

För administrativa frågor om Erbjudandet, vänligen kontakta i första hand din bank eller förvaltare där du har dina aktier i förvar.

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande av MedCap, genom ovanstående kontaktpersons försorg, i enlighet Takeover-reglerna. Informationen lämnades för offentliggörande 2023-01-10 14:30 CET.