23:24:32 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
MedCap är ett holdingbolag verksamma inom medicinteknik. Idag investerar bolaget främst inom Life Science sektorn, med störst fokus på små- och medelstora bolag. Visionen är att med tiden skapa avkastning genom att investera, utveckla och avyttra mindre onoterade tillväxtbolag. Verksamheten styrs utifrån flertal affärssegment med störst inriktning mot medicinteknik och bolag som erbjuder specialiserade läkemedel. Huvudkontoret ligger i Solna.

Kalender

2023-05-08 Årsstämma 2023
2023-05-03 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-10 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-29 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-10 Ordinarie utdelning MCAP 0.00 SEK
2022-05-09 Årsstämma 2022
2022-05-06 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-10 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-09 Extra Bolagsstämma 2022
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-30 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-11 Ordinarie utdelning MCAP 0.00 SEK
2021-05-10 Årsstämma 2021
2021-05-07 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-12-14 Extra Bolagsstämma 2020
2020-10-30 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-19 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-12 Ordinarie utdelning MCAP 0.00 SEK
2020-05-11 Årsstämma 2020
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-17 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-31 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-09 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-14 Ordinarie utdelning MCAP 0.00 SEK
2019-05-13 Årsstämma 2019
2019-05-10 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-15 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-02 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-10 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-22 Ordinarie utdelning MCAP 0.00 SEK
2018-05-21 Årsstämma 2018
2018-05-11 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-23 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-30 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-11-06 Extra Bolagsstämma 2017
2017-09-05 Ordinarie utdelning MCAP 0.00 SEK
2017-02-24 Kvartalsrapport 2017-Q3
2016-10-28 Extra Bolagsstämma 2016
2016-09-27 Split MCAP 10:1
2016-09-05 Ordinarie utdelning MCAP 0.00 SEK
2016-09-02 Kvartalsrapport 2017-Q1
2016-09-02 Årsstämma 2017
2016-06-10 Bokslutskommuniké 2016
2016-02-26 Kvartalsrapport 2016-Q3
2015-11-30 Kvartalsrapport 2016-Q2
2015-08-31 Ordinarie utdelning MCAP 0.00 SEK
2015-08-28 Kvartalsrapport 2016-Q1
2015-08-28 Årsstämma 2016
2015-06-12 Bokslutskommuniké 2015
2015-02-20 Kvartalsrapport 2015-Q3
2014-11-28 Kvartalsrapport 2015-Q2
2014-09-19 Kvartalsrapport 2015-Q1
2014-09-01 Ordinarie utdelning MCAP 0.00 SEK
2014-08-29 Årsstämma 2015
2014-06-13 Bokslutskommuniké 2014
2014-02-21 Kvartalsrapport 2014-Q3
2013-11-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2013-09-02 Ordinarie utdelning MCAP 0.00 SEK
2013-08-30 Kvartalsrapport 2014-Q1
2013-06-14 Bokslutskommuniké 2013
2013-03-13 15-7 2013
2013-02-22 Kvartalsrapport 2013-Q3
2012-11-30 Kvartalsrapport 2013-Q2
2012-09-28 Kapitalmarknadsdag 2012
2012-09-03 Ordinarie utdelning MCAP 0.00 SEK
2012-08-31 Kvartalsrapport 2013-Q1
2012-08-31 Årsstämma 2013
2012-06-14 Bokslutskommuniké 2012
2012-02-24 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-01-05 Extra Bolagsstämma 2012
2011-11-30 Kvartalsrapport 2012-Q2
2011-08-29 Ordinarie utdelning MCAP 0.00 SEK
2011-08-26 Kvartalsrapport 2012-Q1
2011-08-26 Årsstämma 2012
2011-06-14 Bokslutskommuniké 2011
2011-03-01 Kvartalsrapport 2011-Q3
2010-11-30 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-30 Bonusutdelning MCAP 0
2010-08-27 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-06-14 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-06-14 Bokslutskommuniké 2009
2010-03-01 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-11-30 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-09-02 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-08-26 Årsstämma 1
2022-05-06 06:30:00
FÖRSTA Kvartalet JANUARI-MARS
  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 262,8 (222,6) MSEK, en ökning med 18 procent.
  • Koncernens EBITDA uppgick till 56,3 (40,5) MSEK, en ökning med 39 procent.
  • EBITDA-marginalen uppgick till 21 (18) procent
  • Resultatet efter skatt uppgick till 19,7 (15,1) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 1,3 (0,9) SEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 56,3 (17,3) MSEK.

VD-KOMMENTAR

Försäljningstillväxt

Koncernens försäljning ökade med 18% i det första kvartalet. Efterfrågan var god för koncernens bolag och båda affärsområdena visade bra försäljningstillväxt. Inom Medicinteknik ökade försäljningen för samtliga bolag. Inom specialistläkemedel ökade försäljningen främst inom den registrerade läkemedelsportföljen, men även kontraktstillverkningen ökade försäljningen.

Marginalförbättring

EBITDA ökade med 39% och marginalen var 21% vilket innebär en marginalförbättring med 3 procentenheter. Ökade volymer bidrog till den ökade marginalen. Inköps- och transportpriser ökade och har delvis kompenserats genom prisökningar. Leveransproblem och långa ledtider förekommer på flera insatsvaror men för koncernens som helhet så har detta inte haft någon väsentlig påverkan.

Stark finansiell ställning och förvärvsutrymme

MedCap är en långsiktig ägare som förvärvar och utvecklar små och medelstora Life Science-bolag som är starka inom ett produktområde eller en marknad, och har potential att fortsätta expandera. Koncernen har en stark finansiell ställning och vi ser möjligheter till förvärv som goda.

Avslutningsvis

Den fruktansvärda utvecklingen i Ukraina är en humanitär tragedi. Koncernen har ingen verksamhet i Ukraina eller Ryssland, men det är svårt att överblicka vilka konsekvenser invasionen kan få på internationella leveranskedjor.

Det första kvartalet var en bra start på året för koncernens samtliga bolag. Jag ser goda möjligheter för en fortsatt positiv utveckling.

Anders Dahlberg, VD

Stockholm 2022-05-06

Informationen är sådan som MedCap AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-06 06:30 CET.