15:57:48 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
MedCap är ett holdingbolag verksamma inom medicinteknik. Idag investerar bolaget främst inom Life Science sektorn, med störst fokus på små- och medelstora bolag. Visionen är att med tiden skapa avkastning genom att investera, utveckla och avyttra mindre onoterade tillväxtbolag. Verksamheten styrs utifrån flertal affärssegment med störst inriktning mot medicinteknik och bolag som erbjuder specialiserade läkemedel. Huvudkontoret ligger i Solna.

Kalender

2023-10-27 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-28 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-08 Årsstämma 2023
2023-05-03 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-10 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-29 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-10 Ordinarie utdelning MCAP 0.00 SEK
2022-05-09 Årsstämma 2022
2022-05-06 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-10 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-09 Extra Bolagsstämma 2022
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-30 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-11 Ordinarie utdelning MCAP 0.00 SEK
2021-05-10 Årsstämma 2021
2021-05-07 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-12-14 Extra Bolagsstämma 2020
2020-10-30 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-19 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-12 Ordinarie utdelning MCAP 0.00 SEK
2020-05-11 Årsstämma 2020
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-17 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-31 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-09 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-14 Ordinarie utdelning MCAP 0.00 SEK
2019-05-13 Årsstämma 2019
2019-05-10 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-15 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-02 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-10 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-22 Ordinarie utdelning MCAP 0.00 SEK
2018-05-21 Årsstämma 2018
2018-05-11 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-23 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-30 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-11-06 Extra Bolagsstämma 2017
2017-09-05 Ordinarie utdelning MCAP 0.00 SEK
2017-02-24 Kvartalsrapport 2017-Q3
2016-10-28 Extra Bolagsstämma 2016
2016-09-27 Split MCAP 10:1
2016-09-05 Ordinarie utdelning MCAP 0.00 SEK
2016-09-02 Årsstämma 2017
2016-09-02 Kvartalsrapport 2017-Q1
2016-06-10 Bokslutskommuniké 2016
2016-02-26 Kvartalsrapport 2016-Q3
2015-11-30 Kvartalsrapport 2016-Q2
2015-08-31 Ordinarie utdelning MCAP 0.00 SEK
2015-08-28 Årsstämma 2016
2015-08-28 Kvartalsrapport 2016-Q1
2015-06-12 Bokslutskommuniké 2015
2015-02-20 Kvartalsrapport 2015-Q3
2014-11-28 Kvartalsrapport 2015-Q2
2014-09-19 Kvartalsrapport 2015-Q1
2014-09-01 Ordinarie utdelning MCAP 0.00 SEK
2014-08-29 Årsstämma 2015
2014-06-13 Bokslutskommuniké 2014
2014-02-21 Kvartalsrapport 2014-Q3
2013-11-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2013-09-02 Ordinarie utdelning MCAP 0.00 SEK
2013-08-30 Kvartalsrapport 2014-Q1
2013-06-14 Bokslutskommuniké 2013
2013-03-13 15-7 2013
2013-02-22 Kvartalsrapport 2013-Q3
2012-11-30 Kvartalsrapport 2013-Q2
2012-09-28 Kapitalmarknadsdag 2012
2012-09-03 Ordinarie utdelning MCAP 0.00 SEK
2012-08-31 Årsstämma 2013
2012-08-31 Kvartalsrapport 2013-Q1
2012-06-14 Bokslutskommuniké 2012
2012-02-24 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-01-05 Extra Bolagsstämma 2012
2011-11-30 Kvartalsrapport 2012-Q2
2011-08-29 Ordinarie utdelning MCAP 0.00 SEK
2011-08-26 Årsstämma 2012
2011-08-26 Kvartalsrapport 2012-Q1
2011-06-14 Bokslutskommuniké 2011
2011-03-01 Kvartalsrapport 2011-Q3
2010-11-30 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-30 Bonusutdelning MCAP 0
2010-08-27 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-06-14 Bokslutskommuniké 2009
2010-06-14 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-03-01 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-11-30 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-09-02 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-08-26 Årsstämma 1
2021-10-15 08:30:00

Vid årsstämman 2021 beslutades att valberedningen i MedCap AB (publ) ska bildas genom att styrelsens ordförande, baserat på ägarstatistik vid tredje kvartalets utgång från Euroclear Sweden AB, kontaktar de tre röstmässigt största aktieägarna, vilka vardera har rätt att utse en ledamot att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning.

Valberedningen inför årsstämman 2022 i MedCap AB (publ) består av följande personer:

Karl Tobieson, valberedningens ordförande, utsedd av Linc AB
Claes Murander, utsedd av Lannebo Fonder
Patrik Jönsson, utsedd av SEB Investment Management

Peter Ehrenheim, styrelseordförande MedCap AB

Valberedningens uppgift är att lämna förslag till årsstämman 2022 avseende val av stämmoordförande, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt av revisor. Valberedningens uppgift är också att lämna förslag till styrelse-, utskotts- och revisionsarvoden samt principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2023.

 Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta skriftligen under följande adress:

Valberedningen
MedCap AB
c/o Abilia, Råsundavägen 6
169 67 Solna

Förslag kan även lämnas per e-post till följande adress: info@medcap.se 

För att valberedningen ska hinna behandla inkomna förslag bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 1 februari 2022. Valberedningens förslag kommer att presenteras i god tid innan årsstämman och offentliggöras på bolagets hemsida i samband därmed.

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 oktober 2021 kl. 8.30 CET.