11:01:21 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-21 Bokslutskommuniké 2024
2024-10-25 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-23 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-03 X-dag ordinarie utdelning MEDF 0.00 SEK
2024-05-31 Årsstämma 2024
2024-05-27 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-29 Bokslutskommuniké 2023
2023-12-22 Extra Bolagsstämma 2023
2023-10-27 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-05 X-dag ordinarie utdelning MEDF 0.00 SEK
2023-06-02 Årsstämma 2023
2023-04-21 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-07 X-dag ordinarie utdelning MEDF 0.00 SEK
2022-06-03 Årsstämma 2022
2022-04-22 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-22 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-07 X-dag ordinarie utdelning MEDF 0.00 SEK
2021-06-04 Årsstämma 2021
2021-04-16 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-10 Extra Bolagsstämma 2020
2020-11-04 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-26 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-08 X-dag ordinarie utdelning MEDF 0.00 SEK
2020-06-05 Årsstämma 2020
2020-04-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-13 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-06 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-11 Årsstämma 2019
2019-06-07 X-dag ordinarie utdelning MEDF 0.00 SEK
2019-05-22 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-02 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-08 X-dag ordinarie utdelning MEDF 0.00 SEK
2018-06-07 Årsstämma 2018
2018-05-09 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-02 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-16 X-dag ordinarie utdelning MEDF 0.00 SEK
2017-06-15 Årsstämma 2017
2017-05-15 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-22 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-02 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-31 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-08 X-dag ordinarie utdelning MEDF 0.00 SEK
2016-06-07 Extra Bolagsstämma 2016
2016-06-07 Årsstämma 2016
2016-04-27 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-26 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-06 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-31 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-09 X-dag ordinarie utdelning MEDF 0.00 SEK
2015-06-08 Årsstämma 2015
2015-05-08 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-24 Bokslutskommuniké 2014
2015-01-27 Extra Bolagsstämma 2014
2014-11-04 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-09-02 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-03 X-dag ordinarie utdelning MEDF 0.00 SEK
2014-06-02 Årsstämma 2014
2014-05-06 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-18 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-19 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-11-18 Extra Bolagsstämma 2013
2013-08-28 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-20 X-dag ordinarie utdelning MEDF 0.00 SEK
2013-06-19 Årsstämma 2013
2013-04-19 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-18 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-08 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-13 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-14 Kvartalsrapport 2012-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Medfield Diagnostics utvecklar diagnosinstrument som används bland aktörer inom sjukvård. Instrumenten används vid urskiljandet av strokefall. Utöver används bolagets egenutvecklade teknologi för diagnostisering av traumatiska skallskador. Tekniken baseras på mikrovågsbaserade system som via antenner analyserar och registrerar sammansättningen av vävnaden. Bolaget etablerades under 2005 och har sitt huvudkontor i Göteborg.
2024-05-27 16:47:02

Styrelsen och verkställande direktören för Medfield Diagnostics AB (publ) ("Medfield", "Bolaget") meddelar härmed att Bolagets delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2024 nu offentliggjorts.

Kommentar från VD Björn Larsson

"Fortsatt fokus på försäljning, genom påvisad klinisk nytta för kunderna! Starten av 2024 har varit fortsatt utmanande och har ännu inte givit någon ny försäljning och den finansiella situationen är ansträngd. Bolagets sedan nyåret ökade fokus på försäljning, genom att kunderna själva visar på kliniska nyttan av MD100 Strokefinder i deras verksamhet, har gjort betydande framsteg, men det tar tid. Nu gäller det att tillsammans med tuffa kostnadsbesparingar, fortsätta arbetet mot försäljning och avtal. Sedan jag tillträde som tillförordnad VD under januari har Bolaget exekverat enligt det tydliga mandatet från extrastämman i december, med fokus på försäljning av vår kommersiella produkt inom stroke. Inte minst har kundernas utvärdering av användbarheten och kliniska nyttan av MD100 Strokefinder i Australien och Grekland drivits framåt"

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari - 31 mars 2024
 • Rörelsens intäkter uppgick till 1 438 (3 442) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 107 (-2 194) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,05 (-0,05) SEK
 • Kassaflödet från den löpande-, finansierings- och investeringsverksamheten uppgick till -4 485 (-3 174) KSEK 
 • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 2 628 (6 526) KSEK.
Väsentliga händelser under första kvartalet
 • Medfield meddelade den 9 januari att Styrelsen beslutat att med omedelbar verkan tillsätta Björn Larsson som tillförordnad vd i Medfield Diagnostics AB. Björn Larsson är idag styrelseledamot i Bolaget och kommer kvarstå i den rollen.
 • Medfield meddelade den 15 februari att bolaget senarelägger det föraviserade datumet för offentliggörandet av bokslutskommunikén till den 29 februari 2024.
 • Den 20 februari meddelade Medfield sammansättningen av valberedningen inför årsstämma 2024.
 • Den 29 februari presenterade bolaget en rapport från NSW Ambulance Service i Australien som rapporterat om goda resultat från ambulansstudie med MD100 Strokefinder.
 • Medfield presenterade den 29 februari sin Bokslutskommuniké avseende 2023.
 • Den 14 mars meddelade Medfield att MD100 Strokefinders användbarhet på högt belastade akutmottagningar har bekräftats i användarstudie i Grekland, och har publicerats i vetenskaplig tidskrift.
 • Den 15 mars presenterade Medfield att en användarstudie med MD100 Strokefinder i ambulansmiljö har uppmärksammats i australiensisk TV-media.
Väsentliga händelser efter periodens utgång
 • Den 16 april meddelade Medfield att man senarelägger de föraviserade datumen för offentliggörande av Delårsrapport 2024-Q1 till den 27 maj, samt för Årsstämma 2024 till 19 juni.
 • Den 17 maj publicerade Medfield kallelsen till bolagets årsstämma 2024

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn Larsson, VD
Telefon: 0766-201725
E-post: bjorn.larsson@medfielddiagnostics.com