02:54:02 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-10-30 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-25 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-04-26 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-09 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-03 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-26 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-28 Ordinarie utdelning MCOV B 1.37 SEK
2023-04-27 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-27 Årsstämma 2023
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-03 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-22 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-28 Ordinarie utdelning MCOV B 1.25 SEK
2022-04-27 Årsstämma 2022
2022-04-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-11 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-03 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-23 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-30 Ordinarie utdelning MCOV B 0.71 SEK
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-29 Årsstämma 2021
2021-02-12 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-06 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-24 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-04 Ordinarie utdelning MCOV B 0.00 SEK
2020-04-30 Årsstämma 2020
2020-04-30 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-06 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-26 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-06 Ordinarie utdelning MCOV B 0.00 SEK
2019-05-03 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-03 Årsstämma 2019
2019-02-15 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-27 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-27 Ordinarie utdelning MCOV B 0.00 SEK
2018-04-26 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-26 Årsstämma 2018
2018-02-09 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-27 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-28 Kvartalsrapport 2017-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaLarge Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriVård & Omsorg
Medicover är verksamt inom vård- och omsorg. Affärsverksamheten är inriktad mot servicetjänster inom hälsovård samt diagnostik. Bolaget erbjuder primär- och specialiserad vård, finansieringslösningar samt laboratorietester inom patologi. Huvudmarknaden återfinns runtom den europeiska marknaden med forskningsinstitut som dominerande kundbas. Medicover grundades under 1995 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
2023-02-17 07:45:00
Fjärde kvartalet
 • Nettoomsättningen uppgick till 397,7 MEUR (376,3 MEUR), en ökning med 5,7 procent, organisk tillväxt var -2,5 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 8,7 MEUR (41,6 MEUR), rörelsemarginalen var 2,2 procent (11,1 procent).
 • Nettoresultatet uppgick till 2,2 MEUR (28,4 MEUR), en vinstmarginal på 0,5 procent (7,6 procent).
 • EBITDA uppgick till 53,0 MEUR (75,1 MEUR), en minskning med 29,6 procent. EBITDA-marginalen var 13,3 procent (20,0 procent).
 • EBITDAaL uppgick till 29,9 MEUR (56,9 MEUR), EBITDAaL-marginalen var 7,5 procent (15,1 procent).
 • Nettokassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 41,2 MEUR (53,9 MEUR).
 • Resultat per aktie före/efter utspädning var 0,013 EUR (0,186 EUR).
Helår
 • Nettoomsättningen uppgick till 1 510,2 MEUR (1 377,4 MEUR), en ökning med 9,6 procent, organisk tillväxt var 1,9 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 55,5 MEUR (159,4 MEUR), rörelsemarginalen var 3,7 procent (11,6 procent).
 • Nettoresultatet uppgick till 14,0 MEUR (106,6 MEUR), en vinstmarginal på 0,9 procent (7,7 procent).
 • EBITDA uppgick till 217,4 MEUR (270,4 MEUR), en minskning med 19,6 procent. EBITDA-marginalen var 14,4 procent (19,6 procent).
 • EBITDAaL uppgick till 131,2 MEUR (210,8 MEUR), EBITDAaL-marginalen var 8,7 procent (15,3 procent).
 • Nettokassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 170,2 MEUR (216,7 MEUR).
 • Resultat per aktie före/efter utspädning var 0,081 EUR (0,686 EUR).
 • Styrelsen föreslår en utdelning för 2022 på 0,12 EUR (0,12 EUR) per aktie.

NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT

Miljoner euro, MEUR Kv 4 Kv 4 För Helår Helår För-ändring
2022 2021 -ändring 2022 2021

Nettoomsättning 397,7 376,3 6 % 1 510,2 1 377,4 10 %
Rörelseresultat 8,7 41,6 -79 % 55,5 159,4 -65 %
(EBIT)
Rörelsemarginal 2,2 % 11,1 % 3,7 % 11,6 %
Nettoresultat 2,2 28,4 -92 % 14,0 106,6 -87 %
Vinstmarginal 0,5 % 7,6 % 0,9 % 7,7 %
Vinst per aktie 0,013 0,186 -93 % 0,081 0,686 -88 %
före/efter
utspädning, EUR
EBITDA 53,0 75,1 -30 % 217,4 270,4 -20 %
EBITDA-marginal 13,3 20,0 % 14,4 % 19,6 %
%
Justerad EBITDA 57,7 78,8 -27 % 234,2 280,5 -17 %
Justerad EBITDA 14,5 20,9 % 15,5 % 20,4 %
-marginal %
EBITDAaL 29,9 56,9 -48 % 131,2 210,8 -38 %
EBITDAaL marginal 7,5 % 15,1 % 8,7 % 15,3 %
Justerad EBITDAaL 34,6 60,6 -43 % 148,0 220,9 -33 %
Justerad EBITDAaL 8,7 % 16,1 % 9,8 % 16,0 %
-marginal
EBITA 15,2 45,9 -67 % 81,2 171,2 -53 %
EBITA-marginal 3,8 % 12,2 % 5,4 % 12,4 %

För definitioner och avstämningar av alternativa nyckeltal, se www.medicover.com/sv/finansiell-information.

vd-ord

Vi kan nu konstatera att 2022 blev ett mycket turbulent och utmanande år, med flera externa faktorer som påverkat verksamheten - krig, kostnadsinflation och förändrad efterfrågan av covid-19-tjänster samtidigt som vi genomfört stora organiska investeringar och förvärv.

Jag är stolt över hur vi lyckats hantera och navigera genom dessa utmaningar under 2022. Vi har hanterat prishöjningar inom vårt största affärsområde, redovisat en kraftig medlemsökning och vår personal i Ukraina fortsätter att erbjuda våra tjänster trots kriget. Dessutom har vi genomfört rekordstora investeringar i koncernen för att driva framtida tillväxt. Det gångna året har än en gång visat på styrkan i vår affärsmodell med en stabil omsättningstillväxt på 9,6 procent för året som mer än väl kompenserar för minskad nettoomsättning från covid-19-tjänster.

Jag är också stolt över att vi har uppnått och överträffat våra treåriga finansiella mål under besvärliga förhållanden och nu lanserar vi nya, ännu mer ambitiösa mål för den kommande treårsperioden. För 2020-2022 överträffade vi avsevärt det organiska nettoomsättningstillväxt målet med en genomsnittlig årlig tillväxt som uppgick till 14,6 procent (mål 9-12%). Under treårsperioden har vi redovisat en organisk nettoomsättningstillväxt i absoluta tal om 428 MEUR, vilket är 5/6 av hela koncernens nettoomsättning 2016, årsskiftet före börsnoteringen. Utöver detta har förvärv bidragit med ytterligare 238 MEUR i nettoomsättning genom 40 transaktioner under perioden. Genomsnittlig årlig tillväxt av justerad EBITDA på 23,3 procent för perioden och en marginal på 15,5 procent för 2022, en ökning från 14,8 procent 2019.

I fjärde kvartalet ökade nettoomsättningen med 5,7 procent till 397,7 MEUR (376,3 MEUR) trots nettoomsättnings bortfall relaterat till covid-19 om 49,9 MEUR. Den organiska tillväxten var -2,5 procent. Nettoomsättningen för året ökade med 9,6 procent till 1 510,2 MEUR (1 377,4 MEUR). Den organiska tillväxten var 1,9 procent trots minskad nettoomsättning relaterad till covid-19 om 126,7 MEUR.

Fee-For-Service och övriga tjänster (FFS) ökade med 1,1 procent under kvartalet och svarar nu för 59 procent av den totala nettoomsättningen. FFS omsättningstillväxt för helåret var 6,3 procent och utgör 59 procent av den totala nettoomsättningen.

EBITDA för kvartalet uppgick till 53,0 MEUR (75,1 MEUR), EBITDA-marginalen var 13,3 procent (20,0 procent). EBITDA för helåret uppgick till 217,4 MEUR (270,4 MEUR), EBITDA-marginalen var 14,4 procent (19,6 procent). Den rekordhöga organiska expansionstakten har tyngt marginalerna under andra halvåret och på vissa marknader där priserna ännu inte justerats är det fortsatt marginalpress. 

Healthcare Services nettoomsättning i kvartalet ökade med 35,0 procent till 259,0 MEUR (191,9 MEUR), den organiska tillväxten var 19,0 procent. Nettoomsättningen för helåret ökade med 28,9 procent till 917,1 MEUR (711,6 MEUR), med organisk tillväxt på 15,8 procent.

Vid årets slut hade divisionen 1,7 miljoner medlemmar, en ökning med 24 000 medlemmar under kvartalet och 177 000 under året. FFS ökade med 39,2 procent i kvartalet och svarade för 55 procent av divisionens nettoomsättning, medan omsättningstillväxten för helåret var 33,4 procent.

Healthcare Services EBITDA ökade med 34,8 procent till 38,2 MEUR (28,4 MEUR) i kvartalet, EBITDA-marginalen var 14,8 procent (14,8 procent). EBITDA för helåret ökade med 13,8 procent till 125,9 MEUR (110,7 MEUR), vilket motsvarar en marginal på 13,7 procent (15,6 procent).

Diagnostic Services nettoomsättning i kvartalet minskade med 24,1 procent till 143,9 MEUR (189,7 MEUR), den organiska tillväxten var -24,2 procent. Covid-19-relaterad nettoomsättning minskade med 42,5 MEUR och påverkade mest, följt av kriget i Ukraina. Nettoomsättningen för helåret minskade med 10,8 procent till 612,5 MEUR (686,8 MEUR), med organisk tillväxt på -12,7 procent, vilken speglar en minskning av nettoomsättningen relaterad till covid-19 om 73,1 MEUR samt kriget.

Antalet laboratorietester uppgick i kvartalet till 29,3 miljoner (35,9 miljoner), en minskning med 18,2 procent. Antalet tester under 2022 uppgick till totalt 119,3 miljoner (133,4 miljoner). Antalet blodprovscentraler uppgick till 876 (852) vid årets utgång. FFS minskade med 28,1 procent i kvartalet och svarade för 67 procent av divisionens nettoomsättning, medan omsättningstillväxten för helåret var -15,5 procent.

Diagnostic Services EBITDA i kvartalet uppgick till 23,0 MEUR (53,3 MEUR), EBITDA-marginalen var 15,9 procent (28,1 procent). EBITDA för helåret uppgick till 118,7 MEUR (179,7 MEUR), EBITDA-marginalen var 19,4 procent (26,2 procent). Det lägre bidraget från covid-19-relaterade tjänster och kriget i Ukraina tyngde resultatet.

Den organiska tillväxten väntas även fortsatt vara hög under 2023, året kommer dock att ha sina utmaningar: hög inflation, fortsatta problem med energiförsörjning och energipriser på de europeiska marknaderna samtidigt som räntorna förväntas ligga kvar på höga nivåer. En relativt stark arbetsmarknad och stabil efterfrågan kommer ha en motverkande effekt. Kriget i Ukraina visar inga tecken på att avta. Covid-19 är ett problem som ses som passerat ur pandemisynpunkt och något vi får leva med framöver.

Den höga nivån av organiska investeringar och förvärv under 2022 kommer att normaliseras under 2023 och investeringarna som gjordes förra året kommer att mogna under 2023 medan kapaciteten gradvis fylls. Marginalpåverkan av nyöppnade verksamheter och ny kapacitet förblir påtaglig under första halvåret 2023, och fler öppningar är planerade under första halvåret 2023.

Som kommunicerats i våra nya treåriga finansiella mål, förväntar vi oss att nå en organisk nettoomsättning överstigande 2,2 miljarder EUR år 2025, motsvarande en genomsnittlig årlig tillväxt på 13,4 procent. Dessutom kommer förvärvsagendan att fortsätta, med tyngdpunkt på andra halvan av treårsperioden vilket ytterligare bidrar till tillväxten.

Stora brister i infrastrukturen och vårderbjudanden på våra tillväxtmarknader skapar fortsatt utrymme att investera för att utöka Medicovers kapacitet och verksamhet.

Vi förväntar oss en justerad organisk EBITDA år 2025 på över 350 MEUR, ytterligare förstärkt genom förvärv. Detta trots en mycket omfattande kapacitetsökning där över 200 000 m[2] vårdyta adderats under det senaste året, och den initiala marginalpåverkan från dessa.

Jag vill passa på att tacka alla medarbetare för fantastiska insatser med fokus på patienternas hälsa under 2022. Insatserna var långt utöver de vanliga i Ukraina, där vi fortsatt att erbjuda samhällskritiska tjänster i större delen av Ukraina som inte är ockuperat. Ett stort tack även till våra kollegor och familjer i grannländerna som har varit så stöttande.

Fredrik Rågmark

VD

Denna rapport har inte granskats av företagets revisor.

Denna information är sådan information som Medicover AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2023 kl. 07.45 CET.

For fullständig rapport se bifogad pdf.

Finansiell kalender
Kapitalmarknadsdag                                                               17 februari 2023
Årsredovisning                                                                         vecka 13 2023
Delårsrapport januari-mars                                                    27 april 2023
Årsstämma                                                                                27 april 2023
Delårsrapport april-juni                                                           26 juli 2023
Delårsrapport juli-september                                                 3 november 2023

För ytterligare information kontakta:
Hanna Bjellquist, Head of Investor Relations
Telefon: 070-303 32 72
E-post: hanna.bjellquist@medicover.com (http://file:///C:/10.6.20.41/Finance/External%20reporting/Interim%20reports/2020/Q4%2020/SWE/hanna.bjellquist@medicover.com)

Telefonkonferens: En telefonkonferens för analytiker och investerare hålls idag kl. 09.30. För att lyssna in, vänligen logga in här (https://edge.media-server.com/mmc/p/4zbyquc8). För att ringa in och ställa frågor, vänligen registrera er här (https://register.vevent.com/register/BI1ad699cbf432437c97108d864ceb8708),

Kapitalmarknadsdag: hålls idag den 17 februari med start kl. 11.30. För ytterligare information se webbsidan (https://www.medicover.com/capital-markets-day)

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter, laboratorier samt blodprovscentraler. De största marknaderna är Polen, Tyskland, Rumänien och Indien. 2022 uppgick Medicovers nettoomsättning till 1 510 MEUR och företaget hade fler än 44 000 anställda. För mer information, besök www.medicover.com (http://www.medicover.com/sv)