04:15:44 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-10-30 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-25 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-04-26 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-09 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-03 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-26 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-28 Ordinarie utdelning MCOV B 1.37 SEK
2023-04-27 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-27 Årsstämma 2023
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-03 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-22 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-28 Ordinarie utdelning MCOV B 1.25 SEK
2022-04-27 Årsstämma 2022
2022-04-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-11 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-03 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-23 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-30 Ordinarie utdelning MCOV B 0.71 SEK
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-29 Årsstämma 2021
2021-02-12 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-06 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-24 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-04 Ordinarie utdelning MCOV B 0.00 SEK
2020-04-30 Årsstämma 2020
2020-04-30 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-06 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-26 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-06 Ordinarie utdelning MCOV B 0.00 SEK
2019-05-03 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-03 Årsstämma 2019
2019-02-15 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-27 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-27 Ordinarie utdelning MCOV B 0.00 SEK
2018-04-26 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-26 Årsstämma 2018
2018-02-09 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-27 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-28 Kvartalsrapport 2017-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaLarge Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriVård & Omsorg
Medicover är verksamt inom vård- och omsorg. Affärsverksamheten är inriktad mot servicetjänster inom hälsovård samt diagnostik. Bolaget erbjuder primär- och specialiserad vård, finansieringslösningar samt laboratorietester inom patologi. Huvudmarknaden återfinns runtom den europeiska marknaden med forskningsinstitut som dominerande kundbas. Medicover grundades under 1995 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
2023-02-16 20:00:00

Styrelsen i Medicover AB (publ) ("Medicover") har beslutat om nya finansiella mål på medellång sikt för treårsperioden 2023-2025.

De nya finansiella målen på medellång sikt bekräftar intentionen att bibehålla en robust organisk nettoomsättningstillväxt tillsammans med en hållbar lönsamhet. Förvärv kommer att addera till tillväxten och vara mer viktad mot den andra halvan av perioden.
  • Organisk nettoomsättning överstigande 2,2 miljarder euro 2025
  • Justerad organisk EBITDA överstigande 350 miljoner euro 2025
Finansiella mål avseende kapitalstruktur och utdelningspolicy förblir oförändrade
  • Lån med avdrag för likvida medel och likvida kortfristiga placeringar i förhållande till justerad EBITDAaL ≤3.5 gånger[1]
  • Utdelningsgrad upp till 50 procent av nettovinsten

"Medicover har en historik av starkt positivt kassaflöde och hög organisk tillväxt. Vi fortsätter med vår fastlagda strategi vilket återspeglas i våra nya finansiella mål. Våra tillväxtinvesteringar och den underliggande marknadstillväxten driver en organisk nettoomsättning överstigande 2,2 miljarder euro, motsvarande en årlig tillväxttakt (CAGR) om 13,4 procent år 2025, med uthålliga och hälsosamma marginaler", säger Fredrik Rågmark, VD för Medicover.

De nya finansiella målen och resan mot att överstiga 2,2 miljarder euro i organisk nettoomsättning under 2025, kommer att presenteras på morgondagens kapitalmarknadsdag.

Länk till livesändningen finns här (https://edge.media-server.com/mmc/p/4zbyquc8).

Information om kapitalmarknadsdagen och livesändningen finns tillgängligt på webbsidan (https://www.medicover.com/capital-markets-day).

För mer information kontakta:

Hanna Bjellquist, Head of Investor Relations

+46 703 033 272
hanna.bjellquist@medicover.com

Denna information är sådan information som Medicover AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2023 kl. 20.00 CET.

[1] Kan överskridas temporärt.

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter, laboratorier samt blodprovscentraler. De största marknaderna är Polen och Tyskland. För 2021, så uppgick Medicovers omsättning till 1 377 MEUR och anställda till fler än 38 000. För mer information, besök www.medicover.com