16:21:37 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
MedicPen utvecklar produkter inom sjukvård. Affärsinriktningen är att utveckla, tillverka och sälja produkter som underlättar patientmedicinering. Produkterna säljs under separata varumärken och innefattar system för medicineringshjälp som sänder larm vid missad dos till anhörig eller vårdgivare, samt tillverkar bolaget stationära tablettdispenser. MedicPen har sitt huvudkontor i Lomma.

Kalender

2019-11-21 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-10-01 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-03 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-11 Ordinarie utdelning MPEN 0.00 SEK
2019-04-10 Årsstämma 2018
2019-02-21 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-22 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-15 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-23 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-20 Ordinarie utdelning MPEN 0.00 SEK
2018-04-19 Årsstämma 2017
2018-02-21 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-22 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-16 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-28 Ordinarie utdelning MPEN 0.00 SEK
2017-04-27 Årsstämma 2016
2017-04-26 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-22 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-24 Extra Bolagsstämma 2016
2016-11-21 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-17 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-28 Ordinarie utdelning MPEN 0.00 SEK
2016-04-27 Årsstämma 2015
2016-04-22 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-18 Bokslutskommuniké 2015
2015-12-10 Extra Bolagsstämma 2015
2015-11-18 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-19 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-21 Ordinarie utdelning MPEN 0.00 SEK
2015-05-20 Årsstämma 2014
2015-05-20 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-25 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-19 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-20 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-21 Ordinarie utdelning MPEN 0.00 SEK
2014-05-20 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-05-20 Årsstämma 2013
2014-02-27 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-19 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-20 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-22 Ordinarie utdelning MPEN 0.00 SEK
2013-05-21 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-05-21 Årsstämma 2012
2013-02-28 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-15 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-16 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-16 Ordinarie utdelning MPEN 0.00 SEK
2012-05-15 Årsstämma 2011
2012-05-15 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-23 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-17 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-18 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-19 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-18 Årsstämma 2010
2011-05-18 Ordinarie utdelning MPEN 0.00 SEK
2011-05-17 Årsstämma 2010
2011-02-23 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-17 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-10-28 Extra Bolagsstämma 2010
2010-08-18 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-19 Ordinarie utdelning MPEN 0.00 SEK
2010-05-19 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-05-18 Årsstämma 2009
2010-02-10 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-11 Kvartalsrapport 2009-Q3
2019-06-12 10:00:00

Danska utrikesministeriet har bjudit in MedicCare, vilket består av MedicPen och vår samarbetspartner CareConsult A/S, att presentera Medimi®Smart och det medicinhanteringssystem som just nu testas i nio kommuner på Nordjylland. Presentationen sker inför ambassadpersonal från 35 ambassader som har i uppgift att knyta ihop danska "sundhedslösningar" med marknader runt om i världen.

Utrikesministeriet har valt ut ett antal verksamheter som ges möjlighet att presentera produkter och tjänster. Ambassadpersonalen är knutna till det danska Trade Council, vilken är uppdelad i sex områden. Ett av områdena är "Sundhedsområdet". Eventet genomförs en gång per år och syftar till att uppdatera ambassadpersonalen som arbetar inom "sundhetsområdet" om viktiga produkter, tjänster och projekt.

MedicPen kommer att framträda och presentera Medimi@Smartoch medicinhanteringssystemet som just nu testas i nio kommuner på Nordjylland inom ramen för TIM-projektet. En väsentlig aspekt som kommer att lyftas fram under presentationen är att vi erbjuder en unik flexibilitet. Dels för att läkemedel förvaras separat i Medimi®Smart och dels att medicindoser kan justeras på distans. Presentationen äger rum i Odense den 12 juni.

"Det är mycket hedrande att utrikesministeriet uppmärksammat TIM-projektet och bjuder in vårt konsortium för att beskriva Medimi®Smart, Flex-systemet och vårt unika medicinhanteringssystem. Det finns ett starkt intresse för medicinhantering i Danmark och inte minst en vilja att lösa de problem som är förknippade med detta", säger Fredrik Westman, VD MedicPen AB.

Om dispensern Medimi®Smart

Medimi®Smart är CE-märkt och uppfyller alla krav för att säljas som en medicinteknisk produkt klass I inom EU. Dispensern består av upp till 16 kassetter och varje kassett kan innehålla upp till 28 tabletter som förvaras i separata fack. Att tabletterna förvaras separat innebär en stor flexibilitet för patient och omsorgspersonal samt minskad läkemedelskassation vid ändrad dosering. Medimi®Smart hämtar information om dosering från ett vård- eller omsorgssystem eller från ett apotekssystem. Kassetterna kan packas på apotek eller av omsorgspersonal och körs hem till patienten och placeras i dispensern. Kassetterna är försedda med QR-koder som Medimi®Smart läser av och som innehåller information om typ av läkemedel.

För mer information kontakta:

MedicPen AB (publ), Fredrik Westman, VD, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma, Sverige, + 46 738 145 215. Eller besök www.medicpen.com eller www.mediccare.dk

Om Medicpen

MedicPen ska utveckla, tillverka och sälja produkter som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lomma.