21:56:24 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-05-17 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-20 Ordinarie utdelning MEDIMI 0.00 SEK
2023-04-19 Årsstämma 2023
2023-02-27 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-08 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-02 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-24 Ordinarie utdelning MEDIMI 0.00 SEK
2022-03-23 Årsstämma 2022
2022-02-10 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-10 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-05 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-28 Ordinarie utdelning MEDIMI 0.00 SEK
2021-04-27 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-27 Årsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-19 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-13 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-11 Ordinarie utdelning MEDIMI 0.00 SEK
2020-06-10 Årsstämma 2020
2020-05-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-29 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-10-01 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-03 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-11 Ordinarie utdelning MEDIMI 0.00 SEK
2019-04-10 Årsstämma 2019
2019-02-21 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-22 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-15 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-23 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-20 Ordinarie utdelning MEDIMI 0.00 SEK
2018-04-19 Årsstämma 2018
2018-02-21 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-22 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-16 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-28 Ordinarie utdelning MEDIMI 0.00 SEK
2017-04-27 Årsstämma 2017
2017-04-26 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-22 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-24 Extra Bolagsstämma 2016
2016-11-21 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-17 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-28 Ordinarie utdelning MEDIMI 0.00 SEK
2016-04-27 Årsstämma 2016
2016-04-22 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-18 Bokslutskommuniké 2015
2015-12-10 Extra Bolagsstämma 2015
2015-11-18 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-19 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-21 Ordinarie utdelning MEDIMI 0.00 SEK
2015-05-20 Årsstämma 2015
2015-05-20 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-25 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-19 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-20 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-21 Ordinarie utdelning MEDIMI 0.00 SEK
2014-05-20 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-05-20 Årsstämma 2014
2014-02-27 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-19 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-20 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-22 Ordinarie utdelning MEDIMI 0.00 SEK
2013-05-21 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-05-21 Årsstämma 2013
2013-02-28 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-15 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-16 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-16 Ordinarie utdelning MEDIMI 0.00 SEK
2012-05-15 Årsstämma 2012
2012-05-15 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-23 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-17 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-18 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-19 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-18 Årsstämma 2011
2011-05-18 Ordinarie utdelning MEDIMI 0.00 SEK
2011-05-17 Årsstämma 2011
2011-02-23 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-17 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-10-28 Extra Bolagsstämma 2010
2010-08-18 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-19 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-05-19 Ordinarie utdelning MEDIMI 0.00 SEK
2010-05-18 Årsstämma 2010
2010-02-10 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-11 Kvartalsrapport 2009-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Medimi utvecklar produkter inom sjukvård. Affärsinriktningen är att utveckla, tillverka och sälja produkter som underlättar patientmedicinering. Produkterna säljs under separata varumärken och innefattar system för medicineringshjälp som sänder larm vid missad dos till anhörig eller vårdgivare, samt tillverkar bolaget stationära tablettdispenser. Medimi har sitt huvudkontor i Lund.
2022-05-02 08:51:48

Sammanfattning kvartal 1 2022

2022-01-01 - 2022-­03-­31
 • Nettoomsättningen ökade med 82 % och uppgick till 0,4 MSEK (0,22 MSEK).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3,85 MSEK ( -3,78 MSEK)
 • Resultatet per aktie* efter utspädning uppgick till -0,01 SEK (- 0,01 SEK
 • Kassaflöde: -4,29 MSEK (19,35 MSEK)
 • Soliditeten per den 220331 uppgick till 86 % (92 %)

* Beräknat utifrån antal aktier: 290 198 093

Fortsatt positiv utveckling och återgång till normalt marknadsläge

Den goda trenden som startade i slutet av 2021 fortsatte under första kvartalet 2022. Trots att vi såg fortsatt påverkan av omikron i början av året uppgick vår försäljning under kvartalet till 0,4 (0,22) miljoner kronor vilket är en ökning med 82 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Även om försäljningen fortfarande är på en låg nivå är det glädjande att vi redan nu har sålt för nästan lika mycket som under hela första halvåret ifjol.

Mycket positivt är också att vi kan konstatera att våra marknader sakta men säkert börjar återgå till det normala. Tack vare gradvis ökade aktiviteter på marknaden från oss och våra kommersiella partners växer vår kundbas kontinuerligt och vi har nu fler användare av MedimiSmart ute i kommunerna. Dessutom har vi en betydligt större pipeline med intresserade kunder som befinner sig i olika stadier av "säljtratten".

Hög aktivitet på marknaden i Danmark och ny affärsmodell sjösatt

Den danska marknaden fortsatte att utvecklas positivt. Aalborg installerade kontinuerligt nya enheter, likaså Mittjylland och Ringsted, vilka dessutom utvärderar vidare expansion av lösningen. Aktiviteterna i resten av Danmark ökar också och vi är idag i dialog med betydligt fler kunder jämfört med ifjol. Förfrågningar från nya kommuner kommer också in via ATEA som kan utnyttja SKI-avtal (Statligt Kommun och Inköp) på den danska marknaden, vilket innebär att kommunen köper direkt från ATEA utan att genomföra en upphandling. Detta innebär att ATEA köper hårdvaran av Medimi. Denna affärsmodell kommer vi att introducera och använda oss av på samtliga marknader i nära samarbete med våra partners. Affärsmodellen har en positiv påverkan på vårt kassaflöde då intäkterna för hårdvaran kommer direkt. Affärsmodellen ger dessutom en kontinuerlig intäkt under hela avtalstiden för "support och underhåll".

Norska kommuner igång

Påverkan av omikron på den norska marknaden minskade under den senare delen av kvartalet och vi startade upp tre av fyra kommuner, den fjärde installeras inom kort. Vi förväntar oss nu återgång till en mer normal marknadssituation och en aktivitetsnivå lik den vi hade under mitten på 2021. Även i Norge är intresset stort för vår lösning vilket visar sig bland annat genom fler möten mellan vår partner Hepro och kommunerna.

Ökad räckvidd i Sverige genom Letter Of Intent (LOI) med Tunstall

Vi fortsätter att bearbeta den svenska marknaden. Även här minskade påverkan av omikron under första kvartalet och vi såg en mer normal marknadssituation med ökad kundinteraktion som följd. Vi hade mycket kundkontakt för att säkerställa att vi är specificerade i kommande upphandlingar. Vi har bland annat deltagit i en så kallad Request For Information (RFI) inom Region Gotland. Vårt LOI med Tunstall, som vi har signerat, ger oss goda förutsättningar för att få ett avtal på plats och blir en viktig pusselbit för bolaget på den svenska marknaden. Det kommer att öka vår kommersiella styrka betydligt och ger oss möjlighet att kapitalisera på det starka intresse som finns i Sverige för att förbättra medicinhanteringen.

Medimi har fortsatt stort fokus på kostnaderna och kassaflödet för perioden uppgick till -4,29 miljoner kronor vilket var något högre än fjärde kvartalet 2021 men i linje med förväntan. Aktiv kostnadskontroll är fortsatt i fokus för oss. Resultatet påverkades något relaterat till investeringar samt kostnader i samband med vd skiftet inom bolaget. Tillväxten säkerställer att våra marginaler förbättras successivt.

Den tragiska situationen i Ukraina påverkar oss alla, och skapar en generell osäkerhet bland kunder och brukare. Vi ser dock en väsentligt högre kommersiell aktivitetsnivå, vilket innebär att Medimi har goda förutsättningar för en fortsatt gynnsam utveckling under 2022. Vi ser vidare att vår strategi att bearbeta starka, lokalt välförankrade, partners ger frukt och öppnar dörrar. Det ger oss ökad tyngd och bekräftar därmed vår affärsmodell. Medimis nya vd Alexander Johansson tillträder den 17 juni 2022. Tack vare övergångsperioden där han har kunnat arbeta parallellt såväl med tidigare vd som tf vd Theodor Sandström kommer han att vara mycket väl förberedd för sitt uppdrag redan från start

Styrelsen,

Medimi AB

Viktiga händelser under första kvartalet 2022
 • Den 16 februari meddelar bolaget att Alexander Johansson tillträder som VD i Medimi den 17 juni 2022
 • Den 9 mars meddelar bolaget att Medimi och Tunstall AB signerar Letter of Intent för samarbete
 • Den 10 mars meddelar bolaget att de första patienterna i Norge startar upp med Medimi®Smart
 • Den 22 mars meddelar bolaget att Inderöy är den andra kommunen i Norge som startar upp med Medimi®Smart
 • Den 23 mars publicerar bolaget Kommuniké från årsstämman 2022. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet
 • Den 30 mars meddelar bolaget att den tredje kommunen startar upp med Medimi®Smart i Norge
Tidpunkter för ekonomisk information
 • Delårsrapport kvartal 2 2022: 8 augusti 2022
 • Delårsrapport kvartal 3 2022: 10 november 2022

Medimi AB

Medimi Aktiebolag (publ)

Medimi Aktiebolag (publ) ("Medimi") är ett svenskt företag med en helsvensk och patenterad teknisk innovation för digitaliserad medicindispensering som möter behov från såväl patienter som personal inom omsorg och sjukvård. Medimi är sedan den 11 december 2006 listat på Spotlight Stockmarket, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). I dagsläget har Medimi cirka 4 000 ägare. Medimi AB har sitt huvudkontor i Lund.