15:40:11 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-05-14 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-04-18 Ordinarie utdelning MEDIMI 0.00 SEK
2024-04-17 Årsstämma 2024
2024-02-13 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-13 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-29 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-17 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-20 Ordinarie utdelning MEDIMI 0.00 SEK
2023-04-19 Årsstämma 2023
2023-02-27 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-08 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-02 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-24 Ordinarie utdelning MEDIMI 0.00 SEK
2022-03-23 Årsstämma 2022
2022-02-10 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-10 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-05 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-28 Ordinarie utdelning MEDIMI 0.00 SEK
2021-04-27 Årsstämma 2021
2021-04-27 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-19 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-13 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-11 Ordinarie utdelning MEDIMI 0.00 SEK
2020-06-10 Årsstämma 2020
2020-05-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-29 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-10-01 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-03 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-11 Ordinarie utdelning MEDIMI 0.00 SEK
2019-04-10 Årsstämma 2019
2019-02-21 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-22 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-15 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-23 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-20 Ordinarie utdelning MEDIMI 0.00 SEK
2018-04-19 Årsstämma 2018
2018-02-21 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-22 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-16 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-28 Ordinarie utdelning MEDIMI 0.00 SEK
2017-04-27 Årsstämma 2017
2017-04-26 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-22 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-24 Extra Bolagsstämma 2016
2016-11-21 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-17 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-28 Ordinarie utdelning MEDIMI 0.00 SEK
2016-04-27 Årsstämma 2016
2016-04-22 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-18 Bokslutskommuniké 2015
2015-12-10 Extra Bolagsstämma 2015
2015-11-18 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-19 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-21 Ordinarie utdelning MEDIMI 0.00 SEK
2015-05-20 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-05-20 Årsstämma 2015
2015-02-25 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-19 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-20 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-21 Ordinarie utdelning MEDIMI 0.00 SEK
2014-05-20 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-05-20 Årsstämma 2014
2014-02-27 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-19 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-20 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-22 Ordinarie utdelning MEDIMI 0.00 SEK
2013-05-21 Årsstämma 2013
2013-05-21 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-28 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-15 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-16 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-16 Ordinarie utdelning MEDIMI 0.00 SEK
2012-05-15 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-05-15 Årsstämma 2012
2012-02-23 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-17 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-18 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-19 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-18 Årsstämma 2011
2011-05-18 Ordinarie utdelning MEDIMI 0.00 SEK
2011-05-17 Årsstämma 2011
2011-02-23 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-17 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-10-28 Extra Bolagsstämma 2010
2010-08-18 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-19 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-05-19 Ordinarie utdelning MEDIMI 0.00 SEK
2010-05-18 Årsstämma 2010
2010-02-10 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-11 Kvartalsrapport 2009-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Medimi utvecklar produkter inom sjukvård. Affärsinriktningen är att utveckla, tillverka och sälja produkter som underlättar patientmedicinering. Produkterna säljs under separata varumärken och innefattar system för medicineringshjälp som sänder larm vid missad dos till anhörig eller vårdgivare, samt tillverkar bolaget stationära tablettdispenser. Medimi har sitt huvudkontor i Lund.
2022-04-06 10:45:00

Vi ser att den goda trenden från slutet av förra året håller i sig. Den påverkan vi såg av omikron i början av 2022, avtar alltmer och vi ser att vi återgår till en nästan normal marknadssituation på alla våra marknader. Detta innebär ett kontinuerligt ökat antal installerade maskiner och ett ökat intresse från nya kunder för vår lösning.

I Danmark ser vi den största förändringen i marknadssituationen. Aalborg fortsätter att implementera nya användare kontinuerligt. Även MittJylland och Ringsted ökar, om än inte i samma takt. Vi ser ett ökat intresse att använda vår lösning inom sjukhem, främst med målsättningen att öka effektiviteten och kvaliteten i medicinhanteringen för sjukvårdpersonal. I försäljningsarbetet ser vi att vår pipeline med intresserade kunder ökar kontinuerligt. Vårt marknadsarbete och samarbete med ATEA gör att vi nu har kunder i samtliga delar av den så kallade "säljtratten".

Nästan alla installationer på den norska marknaden, som varit kraftigt försenade relaterat till omikron, är i gång. Tre kommuner har fått sina maskiner installerade och är nöjda med de första veckornas användande av Medimi®Smart. Den fjärde kommunen förväntas starta upp i mitten på april. Då vi ser att påverkan av omikron minskar även på den norska marknaden, förväntar vi oss att den kommersiella takten kommer gå upp till samma nivå som den var tidigare.

Även i Sverige ser vi att vi är på väg mot en mer normal marknadssituation. Kundinteraktionerna ökar. Vi är, som vi sagt förut, med tidigare i processen för att säkerställa att upphandlingar skrivs på ett sådant sätt så att Medimi®Smart kan vara med. Båda parter arbetar fokuserat för att omvandla det "Letter of Intent" som finns på plats mellan Medimi och Tunstall, till ett kommersiellt avtal. Parterna ser mycket positivt på att få samarbetet på plats och kunna starta upp det kommersiella arbetet. Möjligheten att Tunstall lägger till vår lösning i sin portfölj är strategiskt mycket viktigt för oss då det ger oss en god förutsättning att utveckla den svenska marknaden.

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vår lösning och har i samband med de fösta installationerna på den norska marknaden, lanserat en ny mjukvara anpassad för integrationen mot Hepros lösning.

Då jag kommer att lämna min roll som vd för Medimi inom kort, vill jag passa på att tacka teamet, våra partners och kunder för allt hårt arbete och ett mycket gott samarbete under min tid på bolaget.

För mer information kontakta

Medimi AB (publ), VD Jan Andersson, Scheelevägen 17, 223 63, Lund, Sverige, mobil 0733-600196.

Om Medimi

Medimi AB utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lund