15:23:05 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-01-30 Bokslutskommuniké 2024
2024-10-31 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-31 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-30 X-dag ordinarie utdelning MPOS 0.00 SEK
2024-05-29 Årsstämma 2024
2024-04-30 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-01-31 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-26 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-27 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-05-05 X-dag ordinarie utdelning MPOS 0.00 SEK
2023-04-27 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-01-30 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-14 Extra Bolagsstämma 2022
2022-10-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-28 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-09 X-dag ordinarie utdelning MPOS 0.00 SEK
2022-04-28 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-28 Bokslutskommuniké 2021
2021-08-31 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-03 X-dag ordinarie utdelning MPOS 0.00 SEK
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-08-31 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-28 X-dag ordinarie utdelning MPOS 0.00 SEK
2020-05-27 Årsstämma 2020
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-04 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-23 X-dag ordinarie utdelning MPOS 0.00 SEK
2019-05-22 Årsstämma 2019
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-30 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-01 X-dag ordinarie utdelning MPOS 0.00 SEK
2018-05-31 Årsstämma 2018
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-08-30 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-26 X-dag ordinarie utdelning MPOS 0.00 SEK
2017-05-24 Årsstämma 2017
2017-02-28 Bokslutskommuniké 2016
2016-09-15 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-30 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-31 Årsstämma 2016
2016-05-12 X-dag ordinarie utdelning MPOS 0.00 SEK
2016-02-29 Bokslutskommuniké 2015
2015-08-27 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-12 X-dag ordinarie utdelning MPOS 0.00 SEK
2015-05-11 Årsstämma 2015
2015-03-10 Extra Bolagsstämma 2015
2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-19 X-dag ordinarie utdelning MPOS 0.00 SEK
2014-05-16 Årsstämma 2014
2014-02-28 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-25 Extra Bolagsstämma 2013
2013-08-29 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-24 X-dag ordinarie utdelning MPOS 0.00 SEK
2013-05-23 Årsstämma 2013
2012-12-20 Extra Bolagsstämma 2012
2012-08-29 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-24 X-dag ordinarie utdelning MPOS 0.00 SEK
2012-05-23 Årsstämma 2012
2012-02-29 Bokslutskommuniké 2011
2012-02-28 Bokslutskommuniké 2012
2011-08-25 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-20 X-dag ordinarie utdelning MPOS 0.00 SEK
2011-05-19 Årsstämma 2011
2011-02-24 Bokslutskommuniké 2010
2010-05-21 X-dag ordinarie utdelning MPOS 0.00 SEK

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Micropos Medical är verksamt inom medicinteknik. Bolagets produkter används inom strålbehandling. Visionen är att utveckla en teknik som skall precisera sjukdomar vid nämnd behandling, där produktutvecklingen baseras på elektromagnetiskt positionssystem. Produkten skapar realtidsinformation och används främst för behandling av prostatacancer, men även vid andra tumörbehandlingar. Bolaget etablerades under 2003 och har sitt huvudkontor i Göteborg.
2024-05-31 08:05:00

Vid årsstämma i Micropos Medical AB (Publ), org 556648-2310, den 29 maj 2024 fattades bland annat följande beslut:

 

Röstlängden på stämman representerades av 18 164 163 aktier av totalt 151 926 703 aktier, vilket motsvarade 12 procent av aktierna i bolaget.

Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde bolagets balans- och resultaträkning, samt styrelsens förslag på resultatdisposition. Styrelseledamöterna och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Arvode till styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen för 2024 ska utgå med totalt 500 TSEK, varav 200 TSEK till ordförande och 100 TSEK till vardera övriga ledamöter i styrelsen. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslöt omval av Ove Mattsson, Olof Sandén, Tim Thurn och Lena Westergren. Ove Mattsson valdes till styrelsens ordförande.

Till revisor valdes det auktoriserade revisionsbolaget RSM. RSM meddelade att de utsett Patrik Högström till huvudansvarig revisor.

Beslut om emission av teckningsoptioner

Stämman beslutade att följa styrelsen förslag om att dra tillbaka förslaget om att utge teckningsoptioner till ledande befattningshavare då volatiliteten i aktien gjort att optionspremien blivit för hög för att det ska vara försvarbart att utge optionerna.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Stämman beslutade att ge styrelsen bemyndigande om att under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av högst 20 000 0000 aktier, med eller utan företräde för bolaget aktieägare.

För mer information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt förslag till beslut, som tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolaget hemsida.