23:37:59 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-05-05 Ordinarie utdelning MPOS 0.00 SEK
2023-04-27 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-01-30 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-14 Extra Bolagsstämma 2022
2022-10-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-28 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-09 Ordinarie utdelning MPOS 0.00 SEK
2022-04-28 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-28 Bokslutskommuniké 2021
2021-08-31 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-03 Ordinarie utdelning MPOS 0.00 SEK
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-08-31 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-28 Ordinarie utdelning MPOS 0.00 SEK
2020-05-27 Årsstämma 2020
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-04 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-23 Ordinarie utdelning MPOS 0.00 SEK
2019-05-22 Årsstämma 2019
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-30 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-01 Ordinarie utdelning MPOS 0.00 SEK
2018-05-31 Årsstämma 2018
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-08-30 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-26 Ordinarie utdelning MPOS 0.00 SEK
2017-05-24 Årsstämma 2017
2017-02-28 Bokslutskommuniké 2016
2016-09-15 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-30 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-31 Årsstämma 2016
2016-05-12 Ordinarie utdelning MPOS 0.00 SEK
2016-02-29 Bokslutskommuniké 2015
2015-08-27 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-12 Ordinarie utdelning MPOS 0.00 SEK
2015-05-11 Årsstämma 2015
2015-03-10 Extra Bolagsstämma 2015
2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-19 Ordinarie utdelning MPOS 0.00 SEK
2014-05-16 Årsstämma 2014
2014-02-28 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-25 Extra Bolagsstämma 2013
2013-08-29 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-24 Ordinarie utdelning MPOS 0.00 SEK
2013-05-23 Årsstämma 2013
2012-12-20 Extra Bolagsstämma 2012
2012-08-29 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-24 Ordinarie utdelning MPOS 0.00 SEK
2012-05-23 Årsstämma 2012
2012-02-29 Bokslutskommuniké 2011
2012-02-28 Bokslutskommuniké 2012
2011-08-25 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-20 Ordinarie utdelning MPOS 0.00 SEK
2011-05-19 Årsstämma 2011
2011-02-24 Bokslutskommuniké 2010
2010-05-21 Ordinarie utdelning MPOS 0.00 SEK

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Micropos Medical är verksamma inom medicinteknik. Bolagets produkter används inom strålbehandling. Visionen är att utveckla en teknik som skall precisera sjukdomar vid nämnd behandling, där produktutvecklingen baseras på elektromagnetiskt positionssystem. Produkten skapar realtidsinformation och används främst för behandling av prostatacancer, men även vid andra tumörbehandlingar. Bolaget etablerades under 2003 och har sitt huvudkontor i Göteborg.
2021-06-17 12:05:00

Styrelsen i Micropos Medical AB har idag beslutat om att genomföra en företrädesemission för att finansiera bolagets fortsatta marknadssatsningar primärt på den europeiska marknaden med det nya CE-märkta HypoCath-systemet. Emissionen genomförs med stöd av det bemyndigande styrelsen fick av aktieägarna på årsstämman den 26 maj 2021. Företrädesemissionen kommer, om den fulltecknas, att tillföra Micropos 24,8 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas till 0,6 MSEK. Teckningsåtaganden har getts av bolagets styrelseordförande och ett antal andra aktieägare. Emissionen är en företrädesemission som i första hand vänder sig till befintliga aktieägare men den är även öppen för investerare som idag inte är aktieägare i bolaget.

Sedan ett år tillbaka är Micropos nya HypoCath-system CE-märkt vilket öppnat upp för försäljning i Europa. Under året har bolaget sålt och installerat sju system på sjukhus och cancerkliniker i Europa. Dessutom har kunder med äldre system för implantat uppgraderats till den senaste versionen, HypoCath.

Covid-19 pandemin har tyvärr gjort det svårt för bolaget att genom traditionellt försäljningsarbete mot sjukhus och vid kongresser nå ut till nya kunder.

Begränsningarna på grund av covid-19 börjar successivt lätta. Därmed har vårdskulden gett sig till känna vilket innebär att sjukvården kommer att vara hårt ansatt under lång tid framöver, vilket ökar intresset för att effektivisera och korta ner vårdtider. Detta bidrar till att andelen hypofraktionering kommer att öka i takt med att kliniska resultat publiceras. Därigenom blir kunskapen och oron för att prostatarörelse kan ge upphov till felbehandling, om den inte kontrolleras, också en etablerad sanning, vilket gör att allt fler inser behovet av ett bra realtidspositioneringssystem för behandling av cancer.

De försäljningsframgångar som ändå uppnåtts trots pandemin gör att ledningen och styrelsen ser mycket positivt på utvecklingen. Insatserna fokuserar på att addera kliniker och att antalet patienter som behandlas med hjälp av systemet radikalt ska öka. Ett regelbundet användande av systemet kommer att ge betydande intäkter till bolaget då sändaren till systemet, HypoCath och planeringsverktyget, ViewCath, är förbrukningsvaror.

Föreliggande nyemission förväntas tillföra bolaget nödvändigt rörelsekapital för att finansiera försäljnings- och marknadsföringsinsatser som bolaget ser i närtid och skapar förutsättning för en uthållig lönsamhet.

Villkor för nyemissionen
 • Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som på varje aktie erhåller en (1) teckningsrätt. Det krävs elva (11) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.
 • Emissionskursen är 2,40 SEK per aktie.
 • Företrädesemissionen omfattar högst 10 355 918 aktier.
Tidsplan för nyemissionen
 • Teckningsperiod 1 juli - 22 juli 2021.
 • Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är 22 juni 2021.
 • Första dag med handel i aktien exklusive teckningsrätt är 23 juni 2021.
 • Avstämningsdag är 24 juni 2021.
 • Teckning med företrädesrätt sker genom betalning senast den 20 juli 2021.
 • Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.
 • Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 1 juli - 15 juli 2021.
 • Handel med BTA kommer att ske från och med den 1 juli 2021 till dess att aktierna registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i början av augusti 2021.

Teckning av emissionen

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar kommer att publiceras på Bolagets hemsida www.micropos.se och Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com samt på Nordic Issuings hemsida www.nordic-issuing.se innan teckningsperioden startar.