01:05:14 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-11-20 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-28 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-22 Ordinarie utdelning MIR 0.00 SEK
2024-05-21 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-21 Årsstämma 2024
2024-04-04 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-29 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-24 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-07-24 Extra Bolagsstämma 2023
2023-05-10 Ordinarie utdelning MIR 0.00 SEK
2023-05-09 Årsstämma 2023
2023-05-09 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-15 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-23 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-25 Ordinarie utdelning MIR 0.00 SEK
2022-05-24 Årsstämma 2022
2022-04-29 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-16 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-24 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-26 Ordinarie utdelning MIR 0.00 SEK
2021-05-25 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-25 Årsstämma 2021
2021-03-05 Split MIR 400:1
2021-02-24 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-26 Ordinarie utdelning MIR 0.00 SEK
2020-05-25 Årsstämma 2020
2020-04-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-18 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-07 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-05-09 Ordinarie utdelning MIR 0.00 SEK
2019-05-08 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-08 Årsstämma 2019
2019-02-12 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-09 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-03 Ordinarie utdelning MIR 0.00 SEK
2018-05-02 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-02 Årsstämma 2018
2018-02-23 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-10 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-04 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-04 Ordinarie utdelning MIR 0.00 SEK
2017-05-03 Årsstämma 2017
2017-02-15 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-28 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-10-12 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-17 Ordinarie utdelning MIR 0.00 SEK
2016-05-16 Årsstämma 2016
2016-04-22 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-16 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-27 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-28 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-20 Ordinarie utdelning MIR 0.00 SEK
2015-05-19 Årsstämma 2015
2015-04-28 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-12 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-11 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-11-11 Extra Bolagsstämma 2014
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-22 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-09 Ordinarie utdelning MIR 0.00 SEK
2014-04-08 Årsstämma 2014
2014-02-13 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-21 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-20 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-14 Ordinarie utdelning MIR 0.00 SEK
2013-06-13 Årsstämma 2013
2013-05-29 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-15 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-16 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-31 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-31 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-05 Ordinarie utdelning MIR 0.00 SEK
2012-04-04 Årsstämma 2012
2012-02-17 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-18 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-19 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-20 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-13 Extra Bolagsstämma 2011
2011-03-30 Ordinarie utdelning MIR 0.00 SEK
2011-03-29 Årsstämma 2011
2011-02-17 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-18 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-19 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-27 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-03-26 Ordinarie utdelning MIR 0.00 SEK
2009-11-20 Kvartalsrapport 2009-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Miris Holding är ett bioteknikbolag som utvecklar produkter som används för analys av bröstmjölk. Särskilt innehas fokus på att analysera mjölken för att ge prematurbarn rätt näring. Produkterna säljs under separata varumärken och innehåller en komplett uppsättning av tjänster och förbrukningsmaterial. Bolaget har verksamhet på global nivå, med huvudkontor i Uppsala.
2023-10-04 13:30:00

ProMedica Russell J. Ebeid Children's Hospital, Toledo, Ohio, erhöll i 2022 en donation som möjliggjorde byggandet av ett nytt mjölkkök. I och med detta inkom sjukhuset med en order på ett Miris HMA[TM ]paket. Efter ett års förberedelser, inklusive rekrytering av personal och färdigställande av mjölkköket, har Miris HMA[TM] installerats på sjukhuset och träning av personal hållits. Sjukhuset har nu tre certifierade operatörer för Miris HMA[TM], vilket markerar ett viktigt steg mot att förbättra nutritionsvården för de prematura barn som vårdas på sjukhuset. När ordern inkom 2022 hade den ett initialt värde på cirka 500 000 kr med beräknade årliga återkommande intäkter på cirka 40 000 kr.

ProMedica Russell J. Ebeid Children's Hospital, tidigare känt som ProMedica Toledo Children's Hospital, grundades 1993 och har utvecklats till att bli det ledande pediatriska sjukhuset i regionen. De erbjuder en omfattande rad medicinska tjänster som möter de unika behoven hos barn från födsel till tonåren. Sjukhusets Neonatal intensivvårdsavdelning (NICU) är en nivå III-enhet med 72 vårdplatser som vårdar för tidigt födda barn födda så tidigt som från 22 veckors graviditet och en födelsevikt så låg som 400 gram.

Sjukhuset har nyligen invigt sitt nybyggda mjölkkök där dedikerad personal kommer att förbereda den enterala nutritionen som ges på avdelningen. Byggandet av mjölkköket blev möjligt genom en donation från familjen Hillabrand, och bygget påbörjades under 2022.

Sjukhuset betraktade Miris HMA™ som en viktig och naturlig del av sitt nya mjölkkök, och redan vid byggstart inkom en order på ett Miris HMA™ paket till Miris. Ordern levererades i september 2022.

Under det gångna året har mjölkköket färdigställts och personal har anställts. Den 2 oktober var Miris på plats för att installera och ge träning på Miris HMA™ Sjukhuset har nu tre Miris HMA[TM] certifierade operatörer och utrustningen kommer omedelbart att användas för att förbättra nutritionsvården för de barn som vårdas på neonatalvårdsavdelningen. Initialt kommer alla barn födda före vecka 34 och alla barn under 1500 g att erbjudas individualiserad berikning med hjälp av Miris HMA™, detta beräknas till ca 25 barn i veckan.

"Vi är mycket glada över att Russell J. Ebeid Children's Hospital nu kommit i gång med analys med Miris HMA", säger Marie Ekholm, säljchef på Miris. "Det har tagit ett år från det att ordern placerades till att sjukhuset var redo för träning, men det faktum att de beställde Miris HMA redan när de började bygga det nya mjölkköket visar hur våra kunder ser instrumentet som en självklar utrustning på en neonatalvårdsavdelnings mjölkkök" avslutar Marie.

När ordern inkom 2022 hade den ett initialt värde på cirka 500 000 kr med beräknade årliga återkommande intäkter på cirka 40 000 kr.