15:21:37 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Moberg Pharma är ett svenskt specialistläkemedelsföretag med fokus på kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade substanser. Bolaget arbetar framför allt inom nagelsvamp där Moberg Pharma utvecklar en ny utvärtes behandling. Bolaget är i registreringsfas i Europa och har avtal med kommersiella partners på plats i bland annat Europa och Asien.

Kalender

2023-11-07 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-15 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-16 Årsstämma 2023
2023-05-09 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-07 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-08 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-09 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-17 Ordinarie utdelning MOB 0.00 SEK
2022-05-16 Årsstämma 2022
2022-05-10 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-03 Extra Bolagsstämma 2022
2022-02-08 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-09 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-10 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-11 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-31 Ordinarie utdelning MOB 0.00 SEK
2021-03-30 Årsstämma 2021
2021-02-09 Bokslutskommuniké 2020
2020-12-01 Extra Bolagsstämma 2020
2020-05-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-02-11 Kvartalsrapport 2020-Q2
2019-11-19 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-11-04 Inlösen MOB 46.5
2019-10-31 Ordinarie utdelning MOB 0.00 SEK
2019-10-30 Årsstämma 2020
2019-08-29 Bokslutskommuniké 2019
2019-05-16 Ordinarie utdelning MOB 0.00 SEK
2019-05-15 Årsstämma 2019
2019-05-14 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-15 Extra Bolagsstämma 2019
2019-02-12 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-06 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-07 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-16 Ordinarie utdelning MOB 0.00 SEK
2018-05-15 Årsstämma 2018
2018-05-08 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-13 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-13 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-08 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-17 Ordinarie utdelning MOB 0.00 SEK
2017-05-16 Årsstämma 2017
2017-05-09 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-14 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-08 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-09 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-19 Ordinarie utdelning MOB 0.00 SEK
2016-05-18 Årsstämma 2016
2016-05-10 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-17 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-10 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-11 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-12 Ordinarie utdelning MOB 0.00 SEK
2015-05-11 Årsstämma 2015
2015-05-11 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-05-11 Bokslutskommuniké 2014
2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-14 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-13 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-14 Ordinarie utdelning MOB 0.00 SEK
2014-05-13 Årsstämma 2014
2014-05-13 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-20 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-05 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-06 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-21 Analytiker möte 2013
2013-05-21 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-24 Ordinarie utdelning MOB 0.00 SEK
2013-04-23 Årsstämma 2013
2013-03-13 15-7 2013
2013-02-05 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-19 Extra Bolagsstämma 2012
2012-10-25 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-09-20 Kapitalmarknadsdag 2012
2012-08-28 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-06-11 15-7 2012
2012-04-24 Ordinarie utdelning MOB 0.00 SEK
2012-04-23 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-23 Årsstämma 2012
2012-02-09 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-29 15-7 2011
2011-10-28 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-12 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-18 Kvartalsrapport 2011-Q1
2022-03-14 08:00:00

STOCKHOLM, 14 mars 2022. Moberg Pharma AB (publ) ("Moberg Pharma" eller "Bolaget") offentliggör härmed att teckningskursen för teckningsoptioner av serie 2020:1 har fastställts till 6,47 SEK. Nyttjandeperioden inleds den 16 mars 2022 och pågår till den 29 mars 2022. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie 2020:1 vid Nasdaq Stockholm är den 25 mars 2022.

Moberg Pharma genomförde under 2020 en företrädesemission av units. Varje unit bestod av en (1) stamaktie samt en (1) teckningsoption i Moberg Pharma. Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny stamaktie i Moberg Pharma.

Teckningskursen för teckningsoptionerna var bestämd till det högre av (i) 6,47 SEK och (ii) 70 procent av den genomsnittliga volymvägda betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden 28 februari - 11 mars 2022. 70 procent av den genomsnittliga volymvägda betalkursen under mätperioden understeg 6,47 SEK och således är teckningskursen fastställd till 6,47 SEK.

Teckningsoptioner av serie 2020:1 i sammandrag

Nyttjandeperiod: 16 mars 2022 - 29 mars 2022.

Teckningskurs: Teckningskursen är 6,47 SEK.

Emissionsvolym: 23 175 576 teckningsoptioner av serie 2020:1. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna nyemitteras 11 587 788 stamaktier i Moberg Pharma och Bolaget tillförs cirka 75 MSEK före emissionskostnader.

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie 2020:1 är den 25 mars 2022.

Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie 2020:1 kommer antalet aktier och röster i Moberg Pharma öka med 11 587 788 och aktiekapitalet öka med 1 158 778,8 SEK, från 4 551 142,5 SEK till 5 709 921,3 SEK. Detta medför en utspädning om cirka 20,3 procent baserat på antalet aktier och röster i Moberg Pharma efter fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie 2020:1.

Teckningsoptionerna av serie 2020:1 är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm under kortnamnet "Moberg Pharma TO1". ISIN-koden för teckningsoptioner av serie 2020:1 är SE0015195524.

Viktiga datum för teckningsoptioner av serie 2020:1
16 mars 2022 - Nyttjandeperioden inleds
25 mars 2022 - Sista dag för handel med teckningsoptioner
29 mars 2022 - Nyttjandeperioden avslutas
31 mars 2022 - Planerat datum för offentliggörande av nyttjandegrad
19 april 2022 - Planerat datum för omvandling av interimsaktier till aktier

Anmälningssedlar finns tillgängliga på Moberg Pharmas och Hagberg & Aneborn AB:s respektive hemsidor. Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie 2020:1 hålls tillgängliga på Moberg Pharmas hemsida.

Erbjudande till dig som optionsinnehavare - så här nyttjar du dina teckningsoptioner av serie 2020:1
Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie 2020:1 är den 25 mars 2022. För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla krävs att du tecknar nya stamaktier, genom utnyttjande av teckningsoptioner, senast den 29 mars 2022.

Du kan ha dina teckningsoptioner registrerade på två sätt:

1. På en värdepappersdepå i en bank eller hos annan förvaltare (till exempel Avanza eller Nordnet), på ett investeringssparkonto (ISK) eller i en kapitalförsäkring (KF). Dina teckningsoptioner är då förvaltarregistrerade.

2. På ett VP-konto (ett VP-konto börjar med tre nollor). Dina teckningsoptioner är då direktregistrerade.

Om dina teckningsoptioner är förvaltarregistrerade
Teckning och betalning av nya aktier, genom utnyttjande av teckningsoptioner, ska ske till respektive bank eller annan förvaltare där teckningsoptionerna är registrerade. Teckning och betalning ska ske enligt de instruktioner som tillhandahålls av varje sådan bank eller förvaltare. Vanligtvis skickar banken/förvaltaren ut en digital notis till kontoinnehavaren, i annat fall är det vanligtvis tillräckligt att logga in på värdepappersdepån från och med den första dagen i nyttjandeperioden för att på så sätt få instruktioner om hur man skall nyttja teckningsoptioner för att teckna nya aktier. Vänligen kontakta din bank eller förvaltare om du inte finner dessa instruktioner. Notera att banker och andra förvaltare kan sätta olika tidsgränser för teckning, därför rekommenderas att man kontaktar sin bank/förvaltare tidigt under nyttjandeperioden för att erhålla information om teckning och betalning. Tecknade och betalda aktier kan komma att registreras på er värdepappersdepå som "interimsaktier" eller "IA" fram till dess att registrering av de nya aktierna är genomförd vid Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omvandlas till stamaktier i Moberg Pharma.

Om dina teckningsoptioner är direktregistrerade
Teckning av nya aktier, genom utnyttjande av teckningsoptioner, ska ske genom att skicka in fullständigt ifylld anmälningssedel till Hagberg & Aneborn AB. I samband med att anmälningssedel skickas in till Hagberg & Aneborn AB ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Ifylld anmälningssedel samt betalning måste vara Hagberg & Aneborn AB tillhanda senast den 29 mars 2022. Tecknade och betalda aktier kommer registreras på ert VP-konto som "interimsaktier" ("IA") fram till dess att registrering av de nya aktierna är genomförd vid Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omvandlas till stamaktier i Moberg Pharma.

Denna Information
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 mars 2022, 08:00 CET.