01:38:18 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-09 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-17 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-19 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-16 Split MOMENT 20:1
2023-05-11 Ordinarie utdelning MOMENT 0.00 SEK
2023-05-10 Årsstämma 2023
2023-05-03 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-10 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-11 Ordinarie utdelning MOMENT 0.00 SEK
2022-05-10 Årsstämma 2022
2022-05-05 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-11 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-10 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-23 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-05 Ordinarie utdelning MOMENT 0.00 SEK
2021-05-04 Årsstämma 2021
2021-04-23 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-05 Bokslutskommuniké 2020
2021-01-29 Extra Bolagsstämma 2021
2020-11-30 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-09-25 Extra Bolagsstämma 2020
2020-07-24 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-27 Ordinarie utdelning MOMENT 0.00 SEK
2020-05-26 Årsstämma 2020
2020-04-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-07 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-26 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-08 Ordinarie utdelning MOMENT 0.00 SEK
2019-05-07 Årsstämma 2019
2019-04-18 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-08 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-20 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-09 Ordinarie utdelning MOMENT 0.46 SEK
2018-05-08 Årsstämma 2018
2018-04-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-09 Bokslutskommuniké 2017
2017-12-15 Extra Bolagsstämma 2017
2017-10-26 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-16 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-12 Ordinarie utdelning MOMENT 0.00 SEK
2017-05-11 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-11 Årsstämma 2017
2017-02-13 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-27 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-17 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-04 Ordinarie utdelning MOMENT 1.50 SEK
2016-05-03 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-03 Årsstämma 2016
2016-02-10 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-05 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-14 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-06 Ordinarie utdelning MOMENT 2.20 SEK
2015-05-05 Årsstämma 2015
2015-05-05 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-06 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-05 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-15 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-07 Ordinarie utdelning MOMENT 2.00 SEK
2014-05-06 Årsstämma 2014
2014-04-29 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-06 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-23 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-16 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-08 Ordinarie utdelning MOMENT 0.60 SEK
2013-05-07 Årsstämma 2013
2013-05-07 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-05 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-24 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-14 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-03 Ordinarie utdelning MOMENT 0.24 SEK
2012-05-02 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-05-02 Årsstämma 2012
2012-02-02 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-17 Kapitalmarknadsdag 2011
2011-10-20 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-11 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-03 Ordinarie utdelning MOMENT 0.38 SEK
2011-05-02 Årsstämma 2011
2011-05-02 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-03 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-19 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-10 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-04 Ordinarie utdelning MOMENT 0.55 SEK
2010-05-03 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-02-01 Bokslutskommuniké 2009
2009-08-11 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-05-07 Ordinarie utdelning MOMENT 0.70 SEK
2009-05-04 Årsstämma 1
2009-05-04 Kvartalsrapport 2009-Q1
2008-05-06 Ordinarie utdelning MOMENT 1.10 SEK
2007-05-03 Ordinarie utdelning MOMENT 1.50 SEK
2006-05-03 Ordinarie utdelning MOMENT 0.50 SEK
2005-05-03 Ordinarie utdelning MOMENT 0.00 SEK

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorSällanköp
IndustriResor & Fritid
Moment Group är verksamt inom upplevelseindustrin. Verksamheten bedrivs via ett flertal affärsområden fokuserade mot lösningar inom event och kommunikation. Bolaget erbjuder helhetslösningar för event, digitala lösningar, samt övriga mat- och showupplevelser. Störst verksamhet innehas inom den nordiska marknaden och kunderna återfinns både bland företagskunder samt privata aktörer. Huvudkontoret ligger i Göteborg.
2020-11-13 16:07:23

Moment Groups ledning bedömer att den tidigare aviserade risken för att likviditetsbrist uppstår i mitten av fjärde kvartalet 2020 kvarstår. Ett intensivt arbete för att säkerställa tillgången till rörelsekapital för att undvika den prognostiserade likviditetsbristen pågår i flera olika spår. Arbetet innefattar både att säkra likviditeten på kort sikt och lösa bolagets långsiktiga finansiering. Om en lösning inte kommer på plats före den 20 november väntar företagsrekonstruktion alternativt konkurs.

 Intensiva förhandlingar med obligationsinnehavare, investerare och aktieägare pågår fortsatt men i skrivandets stund har ännu inte någon överenskommelse nåtts. Därtill söker bolaget de ekonomiska stöd som finns att söka, för förhandlingar med hyresvärdar och utreder andra möjliga lösningar för att åstadkomma ytterligare kostnadsbesparingar.

Parallellt pågår även arbete med att förbereda för alternativ såsom exempelvis ansökan om företagsrekonstruktion. Detta för att vara väl förberedda i det fall en lösning inte kommer på plats i tid.

Arbetet med att finna en lösning för att säkra likviditet och finansiering för koncernen, och dess under normala förutsättningar både starka och livskraftiga verksamheter, fortsätter med full kraft och bolaget kommer att återkomma med närmare besked beträffande vägen framåt så snart det finns något konkret att rapportera.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Otto Drakenberg, tf VD/Koncernchef Moment Group,
otto.drakenberg@momentgroup.com0708-64 55 04

Läs mer om koncernen på www.momentgroup.com

Denna information är sådan information som Moment Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 november 2020 klockan 16.05 CET.