23:37:17 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Monivent är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är specialiserade inom utvecklingen av medicintekniska produkter. Produkterna vidaresäljs under varierade varumärken och är anpassade för klinisk användning vid förlossnings- och neonatalavdelningar. Produktportföljen är bred och består huvudsakligen av mjukvara och monitorer, laddningsstationer samt sensormoduler. Utöver erbjuds även produkter för utbildning och simuleringsträning. Störst närvaro återfinns inom den europeiska marknaden.

Kalender

2023-05-09 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-07 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-11-01 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-18 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-09 Ordinarie utdelning MONI 0.00 SEK
2022-02-21 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-17 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-18 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-04 Ordinarie utdelning MONI 0.00 SEK
2021-02-15 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-17 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-20 Ordinarie utdelning MONI 0.00 SEK
2020-05-19 Årsstämma 2020
2020-05-18 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-25 Bokslutskommuniké 2019
2021-02-12 08:45:00

Monivent meddelar idag att bolagets första försäljning av Neo100 genomförts till en kund i Österrike. Därmed har ytterligare en viktig milstolpe av strategiskt betydelse uppnåtts för bolaget. Försäljningen har skett via Monivents distributör vilket även påvisar att bolagets val att sälja via distributörer fungerar väl.

I prospektet inför bolagets notering på Spotlight Stock Market i mars 2020 presenterade Monivent ett antal milstolpar. Några av de viktigaste var att färdigställa och CE-märka Neo100, bolagets produkt för klinisk användning, och genomföra den första försäljningen av produkten. Färdigställande och CE-märkning skedde i juli 2020 och nu har den första försäljningen genomförts. Denna försäljning är framförallt strategiskt viktig för bolaget och det ekonomiska värdet är av mindre betydelse.

"Att ytterligare en milstolpe är uppnådd är bevis på bolagets förmåga att arbeta mot uppsatta mål. Det är naturligtvis också väldigt roligt att vi påbörjat försäljningen av Neo100 genom vår första distributör. Försäljningen visar att vår strategi med att använda distributörer med kontakter och kännedom på respektive marknad fungerar. Vi kommer nu att fortsätta våra förberedande lanseringsaktiviteter och kommer därefter enligt plan att påbörja lanseringen av produkten på selekterade marknader i Europa" säger Karin Dahllöf, VD för Monivent.

Denna information är sådan som Monivent är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-02-12 08:45 CET.