11:19:00 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-27 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-12 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-22 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-07-31 Extra Bolagsstämma 2024
2024-06-07 X-dag ordinarie utdelning MBBAB 0.00 SEK
2024-05-08 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-12-20 Extra Bolagsstämma 2023
2023-11-10 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-22 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-15 Årsstämma 2023
2023-06-09 X-dag ordinarie utdelning MBBAB 0.00 SEK
2023-05-03 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-20 Bokslutskommuniké 2022
2022-12-01 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-16 X-dag ordinarie utdelning MBBAB 0.00 SEK
2022-06-15 Årsstämma 2022
2022-05-03 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-10 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-17 Kvartalsrapport 2021-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorTjänster
IndustriFordon & Transport
MoveByBike är ett svenskt logistikföretag med hållbara transporttjänster för så kallad last-mile via eldrivna transportcyklar. Bolaget är främst aktivt inom e-handelslogistik för hemleverans till privata aktörer samt leveranser till företagskunder runt storstäderna. Verksamheten drivs via egna distributionsnät och så kallade city-hubbar. Bolaget grundades 2012 och har sitt huvudkontor i Malmö..
2024-07-10 15:04:28
Vid andra kontrollstämman den 10 juli 2024 i MoveByBike Europe AB (publ) fattades följande beslut:
  • Sven Wolf utsågs till ordförande vid stämman.

  • Stämman fastställde styrelsens redogörelse där styrelsen konstaterar att det egna kapitalet är återställt.

  • Stämman fastställde framläggande av kontrollbalansräkning samt revisorns yttrande.

  • Stämman beslutade bolagets fortsätta verksamhet och att det egna kapitalet är återställt.

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Fredrik Videlycka, Interims VD

Telefon: +46 (0) 739 46 26 20

E-post: fredrik.videlycka@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel - en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.