03:51:58 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2026-02-20 Bokslutskommuniké 2025
2025-11-20 Kvartalsrapport 2025-Q3
2025-08-22 Kvartalsrapport 2025-Q2
2025-05-22 Kvartalsrapport 2025-Q1
2025-02-21 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-22 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-22 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-31 X-dag ordinarie utdelning NANOC B 0.00 SEK
2024-05-30 Årsstämma 2024
2024-05-24 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-03-15 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-28 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-27 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-09-01 X-dag ordinarie utdelning NANOC B 0.25 SEK
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-30 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-02-28 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-25 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-11-22 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-27 X-dag ordinarie utdelning NANOC B 0.25 SEK
2022-05-25 Årsstämma 2022
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-26 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-11-11 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-28 X-dag ordinarie utdelning NANOC B 0.25 SEK
2021-05-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-28 X-dag bonusutdelning NANOC B 0.13
2021-05-27 Årsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-17 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-31 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-18 X-dag ordinarie utdelning NANOC B 0.00 SEK
2020-06-17 Årsstämma 2020
2020-05-28 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-24 Extra Bolagsstämma 2019
2019-05-23 Årsstämma 2019
2019-05-22 X-dag ordinarie utdelning NANOC B 0.00 SEK
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-22 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-18 X-dag ordinarie utdelning NANOC B 0.00 SEK
2018-04-17 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-16 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-05 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-19 X-dag ordinarie utdelning NANOC B 0.00 SEK
2017-04-18 Årsstämma 2017
2017-02-06 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-27 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-28 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-26 X-dag ordinarie utdelning NANOC B 0.00 SEK
2016-04-28 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-12 Årsstämma 2016
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-23 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-17 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-29 X-dag ordinarie utdelning NANOC B 0.00 SEK
2015-04-24 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-20 Bokslutskommuniké 2014
2015-01-15 Extra Bolagsstämma 2015
2014-11-24 Extra Bolagsstämma 2014
2014-11-07 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-15 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-26 X-dag ordinarie utdelning NANOC B 0.00 SEK
2014-06-25 Årsstämma 2014
2014-02-14 Bokslutskommuniké 2013
2013-08-15 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-10 X-dag ordinarie utdelning NANOC B 0.00 SEK
2013-06-07 Årsstämma 2013
2013-05-15 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-20 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-30 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-07-27 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-06-12 X-dag ordinarie utdelning NANOC B 0.00 SEK
2012-06-11 Årsstämma 2012
2012-04-18 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-15 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-13 Kvartalsrapport 2011-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorFinans
IndustriInvesteringar
NanoCap Group är ett investmentbolag som investerar i både noterade och onoterade bolag. Visionen är att vara en aktiv ägare och vara delaktig i allt som berör affärs- och strategiutveckling. Majoriteten av innehaven återfinns bland bolag verksamma inom IT-sektorn. Bolaget har som mål att de innehav som är onoterade på sikt även skall noteras. NanoCap Group har sitt huvudkontor i Stockholm.
2024-06-11 16:45:00

Stockholm 2024-06-11

Intensivt och framgångsrikt första halvår för NanoCap
NanoCap AB (publ) vill härmed informera om bolagets utveckling under årets första fem månader. Perioden har präglats av intensiva och givande aktiviteter ur ett NanoCap-perspektiv. Vårt substansvärde per den 30 april 2024 uppgick till 25 kr per aktie, vilket är en positiv utveckling. Våra underliggande plattformar har rört sig i rätt riktning och flera av våra portföljbolag har presterat i linje med eller överträffat förväntningarna.

Finansiella nyckeltal och operationell utveckling
NanoCap vill särskilt lyfta fram styrkan i våra plattformar och den positiva utvecklingen under det första kvartalet 2024. Vi kan konstatera att vår portfölj, inkluderande innehav över 5 %, har uppnått en ackumulerad omsättning om cirka 335 MSEK, jämfört med 206 MSEK under samma period 2023. EBITDA uppgick till cirka 27,5 MSEK, vilket är en betydande ökning jämfört med 12,6 MSEK under första kvartalet 2023. Vår portfölj sysselsätter omkring 300 medarbetare.
Samtidigt har vårt helägda dotterbolag rapporterat positiva resultat fem månader i rad, vilket vittnar om en stabil och förbättrad finansiell ställning. Kassaflödet har visat kontinuerlig förbättring, vilket ytterligare förstärker vår tilltro till framtida tillväxt och hållbar utveckling.
Framtidsutsikter och strategiska mål
NanoCap fortsätter att fokusera på långsiktig tillväxt och värdeskapande för våra aktieägare. Vår strategi innefattar fortsatt investering i tillväxtbolag inom teknologisektorn, särskilt inom SaaS, applikationer och AI-produkter. Vi strävar efter att genomföra investeringar både direkt och via joint ventures, med målsättningen att skapa en diversifierad och internationellt orienterad tillväxtportfölj.
Vi vill tacka våra aktieägare för deras fortsatta stöd och förtroende. Tillsammans ser vi fram emot att bygga vidare på den positiva utvecklingen och skapa ytterligare värde under kommande kvartal och år.
Övrigt
Många glömmer att "dagens" NanoCap grundades 2014 med små medel från ett rörelsedrivande bolag, som i sin tur har sitt ursprung från en hopslagning av två små familjeföretag 2008.
Sedan dess har inga större emissioner genomförts, utan enbart några mindre. I stort sett har all tillväxt av tillgångar skett via upparbetade vinstmedel. Som högst var vi uppe i ca 340 MSEK, och då ska utdelningar återföras.  Under åren har vi hunnit med flera utdelningar, de senaste årens utdelning av kontanta medel, och dessförinnan sakutdelningar i form av noterade aktier. Så aktieägarvärden har vi skapat, men det kan såklart bli bättre. Än viktigare är det internationella kontaktnät vi byggt upp, inte minst de med aktiemarknaden OTC i USA. Vi förväntar oss att flera av våra innehav under kommande år kommer att vara noterade i såväl Sverige som USA. Att vara "dubbelnoterad" skapar såväl bättre likviditet i våra innehav, som möjlighet att attrahera amerikanska investerare och förvärva bolag på en internationell marknad med betalning av aktier som handlas på den amerikanska aktiemarknaden.
Med ovanstående i åtanke har vi noterat att vi har både nöjda och mindre nöjda aktieägare. Mitt uppdrag är att öka andelen nöjda aktieägare, vilket kräver hårt arbete, långsiktighet och positiva resultat. Detta leder till substansvärdetillväxt, vilket är vårt huvudsakliga fokus under de kommande kvartalen och åren. Som nämnts tidigare är vårt första mål att återgå till 2022 års nivå.

För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)nanocapgroup.com
www.nanocapgroup.com

 

NanoCap Group AB (publ)

NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera egna in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom en snar framtid ska organiseras och förberedas för notering. NanoCap har som mål att vara delaktiga i målbolagets affärs- och strategiutveckling.

NanoCap Group AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Amudova AB är NanoCap Group ABs Certified Adviser.
Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se.