04:03:33 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorFinans
IndustriInvesteringar
New Equity Venture International är ett investmentbolag som investerar i både noterade och onoterade bolag. Visionen är att vara en aktiv ägare som är delaktig i affärs- och strategiutveckling. Majoriteten av innehaven återfinns bland bolag verksamma inom IT-branschen. Bolaget har som mål att de innehav som är onoterade på sikt även skall noteras. New Equity Venture International har sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2020-11-30 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-31 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-18 Ordinarie utdelning NEVI B 0.00 SEK
2020-06-17 Årsstämma 2019
2020-05-28 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-24 Extra Bolagsstämma 2019
2019-05-23 Årsstämma 2018
2019-05-22 Ordinarie utdelning NEVI B 0.00 SEK
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-22 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-18 Ordinarie utdelning NEVI B 0.00 SEK
2018-04-17 Årsstämma 2017
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-16 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-05 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-19 Ordinarie utdelning NEVI B 0.00 SEK
2017-04-18 Årsstämma 2016
2017-02-06 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-27 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-28 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-26 Ordinarie utdelning NEVI B 0.00 SEK
2016-04-28 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-12 Årsstämma 2015
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-23 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-17 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-29 Ordinarie utdelning NEVI B 0.00 SEK
2015-04-24 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-20 Bokslutskommuniké 2014
2015-01-15 Extra Bolagsstämma 2015
2014-11-24 Extra Bolagsstämma 2014
2014-11-07 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-15 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-26 Ordinarie utdelning NEVI B 0.00 SEK
2014-06-25 Årsstämma 2013
2014-02-14 Bokslutskommuniké 2013
2013-08-15 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-10 Ordinarie utdelning NEVI B 0.00 SEK
2013-06-07 Årsstämma 2012
2013-05-15 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-20 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-30 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-07-27 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-06-12 Ordinarie utdelning NEVI B 0.00 SEK
2012-06-11 Årsstämma 2011
2012-04-18 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-15 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-13 Kvartalsrapport 2011-Q3
2019-12-02 17:44:18

Stockholm 2019-12-02

2019 löper mot sitt slut och årets december bjuder på åtminstone två spännande noteringar att se fram emot. Handeln i M.O.B.A Network AB ("MOBA") väntas som tidigare kommunicerats inledas på Nasdaq First North Growth Market torsdagen den 12 december efter en lyckad emission som tecknades till 124 procent. Vi ser med tillförsikt fram emot att verka som ägare i en noterad miljö i detta spännande bolag med framtiden för sig. NEVIs ägarandel i MOBA uppgår efter genomförd emission till ca 29 procent. 

GOGO Lead Tech AB ("GOGO") har idag godkänts för notering på Spotlight Stock Market med första handelsdag beräknat till den 18 december. GOGO är ett spännande bolag med en tydlig ambition att växa genom förvärv av såväl bolag som plattformar inom Lead Generation samt närliggande områden. NEVIs ägarandel i GOGO uppgår till ca 60 procent.