11:41:09 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorMaterial
IndustriPlast, kemikalier & fetter
Nexam Chemical Holding utvecklar produkter som förbättrar egenskaper och prestanda i plastmaterial. De förbättrade egenskaperna gör det möjligt att fortsätta ersätta metaller i applikationer och tillämpningsområden. Teknologin ger dessutom den som processar plaster möjligheter att effektivisera och förbättra sin kapacitet och minska produktionskostnaden. Huvudkontoret ligger i Lund.

Kalender

2021-01-28 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-22 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-17 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-14 Ordinarie utdelning NEXAM 0.00 SEK
2020-05-13 Årsstämma 2020
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-04 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-12 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-20 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Ordinarie utdelning NEXAM 0.00 SEK
2019-05-16 Årsstämma 2019
2019-05-07 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-06 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-16 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-18 Ordinarie utdelning NEXAM 0.00 SEK
2018-05-17 Årsstämma 2018
2018-05-09 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-14 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-08 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-17 Ordinarie utdelning NEXAM 0.00 SEK
2017-05-16 Årsstämma 2017
2017-05-10 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-08 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-10-28 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-18 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-16 Ordinarie utdelning NEXAM 0.00 SEK
2016-05-13 Årsstämma 2016
2016-05-13 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-18 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-12 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-20 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-13 Ordinarie utdelning NEXAM 0.00 SEK
2015-05-12 Årsstämma 2015
2015-04-20 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-25 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-10 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-21 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-15 Ordinarie utdelning NEXAM 0.00 SEK
2014-05-14 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-05-14 Årsstämma 2014
2014-02-26 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-25 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-19 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-20 Kvartalsrapport 2013-Q1
2020-03-04 13:30:00

Idag, den 4 mars 2020, hölls extra bolagsstämma i Nexam Chemical Holding AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av units

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut av den 14 februari 2020 om företrädesemission av högst 2 813 292 units. Vid full teckning i emissionen tillförs bolaget cirka 62 miljoner kronor före emissionskostnader och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 1 och TO 2 som emitteras i emissionen tillförs bolaget ytterligare cirka 42 miljoner kronor före emissionskostnader. De som på avstämningsdagen den 11 mars 2020 är registrerade som aktieägare i bolaget erhåller, för varje befintlig aktie, en (1) uniträtt och tjugofyra (24) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av fyra (4) aktier, en (1) teckningsoption serie TO 1 och en (1) teckningsoption serie TO 2. Totalt omfattar emissionen högst 11 253 168 aktier, 2 813 292 teckningsoptioner serie TO 1 och 2 813 292 teckningsoptioner serie TO 2. Teckningskursen uppgår till 22 kronor per unit, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 5,50 kronor.

Teckningstiden i emissionen löper från och med den 16 mars 2020 till och med den 30 mars 2020. Varje teckningsoption serie TO 1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget under perioden från och med den 6 september 2021 till och med den 17 september 2021 till en teckningskurs om 6,50 kronor per aktie och varje teckningsoption serie TO 2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget under perioden från och med den 5 september 2022 till och med den 16 september 2022 till en teckningskurs om 8,50 kronor per aktie.

Vid full teckning av samtliga aktier som emitteras i emissionen kommer bolagets aktiekapital att öka med högst 216 407,076929 kronor och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 1 och TO 2 som emitteras i emissionen kommer bolagets aktiekapital att öka med ytterligare högst 108 203,538466 kronor.

Lomma den 4 mars 2020

Nexam Chemical Holding AB (publ)

För mer information, kontakta:

Johan Arvidsson, VD, +46-708 97 44 39, johan.arvidsson@nexamchemical.com 

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 mars 2020 kl. [11:00].