14:12:19 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorMaterial
IndustriPlast, kemikalier & fetter
Nexam Chemical Holding utvecklar teknologi och produkter som förbättrar egenskaper och prestanda i plastmaterial. De förbättrade egenskaperna gör det möjligt att fortsätta ersätta metaller i applikationer och tillämpningsområden. Teknologin ger dessutom den som processar plaster möjligheter att effektivisera och förbättra sin kapacitet och minska produktionskostnaden. Huvudkontoret ligger i Lund.

Kalender

2021-01-28 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-22 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-17 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-14 Ordinarie utdelning NEXAM 0.00 SEK
2020-05-13 Årsstämma 2019
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-04 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-12 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-20 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Ordinarie utdelning NEXAM 0.00 SEK
2019-05-16 Årsstämma 2018
2019-05-07 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-06 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-16 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-18 Ordinarie utdelning NEXAM 0.00 SEK
2018-05-17 Årsstämma 2017
2018-05-09 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-14 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-08 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-17 Ordinarie utdelning NEXAM 0.00 SEK
2017-05-16 Årsstämma 2016
2017-05-10 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-08 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-10-28 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-18 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-16 Ordinarie utdelning NEXAM 0.00 SEK
2016-05-13 Årsstämma 2015
2016-05-13 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-18 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-12 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-20 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-13 Ordinarie utdelning NEXAM 0.00 SEK
2015-05-12 Årsstämma 2014
2015-04-20 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-25 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-10 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-21 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-15 Ordinarie utdelning NEXAM 0.00 SEK
2014-05-14 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-05-14 Årsstämma 2013
2014-02-26 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-25 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-19 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-20 Kvartalsrapport 2013-Q1
2019-11-08 08:30:00

Årsstämman 2020 i Nexam Chemical Holding AB (publ) kommer att hållas onsdagen den 13 maj 2020, kl. 15.00 på Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27 i Lund.

Aktieägare har rätt att få ett ärende upptaget vid årsstämman, om begäran har inkommit till sty- relsen senast den 25 mars 2020. Styrelsen kan kontaktas per e-post på adress: styrelsen@nexamchemical.comeller med vanlig post på adress: Nexam Chemical Holding AB (publ), Att: Styrelsen, Box 165, 234 23 LOMMA.

Vid årsstämman den 16 maj 2019 beslutades att Nexam Chemical ska ha en valberedning som ska bestå av tre ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den siste augusti 2019.

Med de största ägarna avses de aktieägare som är registrerade hos Euroclear Sweden AB den 31 augusti 2019. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot ska den till röstetalet närmast föl- jande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen.

Valberedningen inför årsstämman 2020 består av:
  • Eva Gottfridsson Nilsson, valberedningens ordförande och utsedd av Länsförsäkringar Fond- förvaltning AB;
  • Martin Lundin, utsedd av utsedd av Holm Invest AB (Lennart Holm); samt
  • Tomas Klevbo, utsedd av ÖstVäst Advisory AB

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig till valberedningen per e- post på adress: valberedning@nexamchemical.com,eller med vanlig post på adress: Nexam Chemical Holding AB (publ), Att: Valberedningen, Box 165, 234 23 LOMMA.

För att valberedningen skall kunna behandla inkomna förslag med tillräcklig omsorg bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 25 mars 2020.

För mer information, kontakta:

Lennart Holm, Styrelseordförande, +46-706 30 85 62, lennart.holm@nexamchemical.com

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, tempe- raturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möj- ligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktionsmaterial inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverknings- process, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alterna- tiv. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestanda- plaster. Mer information om verksamheten finns på www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.