04:19:03 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-01-31 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-19 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-14 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-10 Ordinarie utdelning NEXAM 0.00 SEK
2023-05-09 Årsstämma 2023
2023-04-20 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-01-26 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-20 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-14 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-12 Ordinarie utdelning NEXAM 0.00 SEK
2022-05-11 Årsstämma 2022
2022-04-21 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-01-26 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-21 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-14 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-12 Ordinarie utdelning NEXAM 0.00 SEK
2021-05-11 Årsstämma 2021
2021-04-21 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-01-28 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-22 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-17 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-14 Ordinarie utdelning NEXAM 0.00 SEK
2020-05-13 Årsstämma 2020
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-04 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-12 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-20 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Ordinarie utdelning NEXAM 0.00 SEK
2019-05-16 Årsstämma 2019
2019-05-07 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-06 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-16 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-18 Ordinarie utdelning NEXAM 0.00 SEK
2018-05-17 Årsstämma 2018
2018-05-09 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-14 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-08 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-17 Ordinarie utdelning NEXAM 0.00 SEK
2017-05-16 Årsstämma 2017
2017-05-10 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-08 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-10-28 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-18 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-16 Ordinarie utdelning NEXAM 0.00 SEK
2016-05-13 Årsstämma 2016
2016-05-13 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-18 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-12 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-20 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-13 Ordinarie utdelning NEXAM 0.00 SEK
2015-05-12 Årsstämma 2015
2015-04-20 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-25 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-10 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-21 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-15 Ordinarie utdelning NEXAM 0.00 SEK
2014-05-14 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-05-14 Årsstämma 2014
2014-02-26 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-25 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-19 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-20 Kvartalsrapport 2013-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorMaterial
IndustriPlast, kemikalier & fetter
Nexam Chemical är verksamt inom forsknings- och tillverkningsindustrin. Bolagets produkter används inom plastindustrin för att tillverka material som är anpassade för krävande miljöer. Produkterna som man utvecklar och erbjuder är tillsatser som ger slutprodukterna önskade egenskaper och som möjliggör återvinning av plasten. Kunder återfinns inom exempelvis vindkraft, flyg- och återvinningsindustri. Huvudkontoret ligger i Lomma.
2021-10-21 08:00:00

Tillväxt med 22 procent i kvartalet

Tredje kvartalet i korthet

Väsentliga händelser:
  • Fortsatt tillväxt, +22% jämfört med motsvarande kvartal 2020.
  • Både Performance Chemical, +22%, och Performance Masterbatch, +23%, växer jämfört med motsvarande kvartal 2020.
  • Viktiga kundorder erhållna till Indien inom PET-skum, till ett värde av 10 MSEK under återstoden av 2021 och till Ryssland inom polyolefin. Den sistnämnda skedde efter kvartalets slut.
  • God orderingång under kvartalet, indikerar en stark avslutning av 2021.
  • Under kvartalet har teckningsoptioner konverterats till aktier vilket medförde ett kapitaltillskott på 12 789 kSEK.
Finansiellt:
  • Nettoomsättningen uppgick till 50 229 (41 054) kSEK.
  • Resultat före avskrivningar (EBITDA) för kvartalet uppgick till 1 046 (1 769) kSEK, vilket är en konsekvens av ökade kostnader i leveranskedjan.
  • Jämfört med årets början uppgick likvida medel till 53 775 (29 791) kSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till -4 178 (-4 383) kSEK.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick för kvartalet till -0,02 (-0,03) SEK.

Lomma 21 oktober 2021

Styrelsen

Denna rapport har varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Telekonferens:

Nexam Chemical presenterar det tredje kvartalet för 2021 den 21 oktober.

Presentationen sker på svenska via en telefonkonferens eller audiosändning på https://financialhearings.com/event/13216

Telefonnummer till konferensen:

Sverige: +46 8 5199 9383

UK:  +44 33 3300 9269

US: +163 1913 1422

För mer information, kontakta:

Johan Arvidsson, VD, +46-708 97 44 39, johan.arvidsson@nexamchemical.com

Certified Adviser:

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399, info@fnca.se

Denna information är sådan information som Nexam Chemical Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2021 kl. 08:00 CET.

_______________________________________________________________________