13:34:07 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorMaterial
IndustriPlast, kemikalier & fetter
Nexam Chemical Holding utvecklar produkter som förbättrar egenskaper och prestanda i plastmaterial. De förbättrade egenskaperna gör det möjligt att fortsätta ersätta metaller i applikationer och tillämpningsområden. Teknologin ger dessutom den som processar plaster möjligheter att effektivisera och förbättra sin kapacitet och minska produktionskostnaden. Huvudkontoret ligger i Lund.

Kalender

2021-01-28 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-22 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-17 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-14 Ordinarie utdelning NEXAM 0.00 SEK
2020-05-13 Årsstämma 2020
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-04 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-12 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-20 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Ordinarie utdelning NEXAM 0.00 SEK
2019-05-16 Årsstämma 2019
2019-05-07 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-06 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-16 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-18 Ordinarie utdelning NEXAM 0.00 SEK
2018-05-17 Årsstämma 2018
2018-05-09 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-14 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-08 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-17 Ordinarie utdelning NEXAM 0.00 SEK
2017-05-16 Årsstämma 2017
2017-05-10 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-08 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-10-28 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-18 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-16 Ordinarie utdelning NEXAM 0.00 SEK
2016-05-13 Årsstämma 2016
2016-05-13 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-18 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-12 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-20 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-13 Ordinarie utdelning NEXAM 0.00 SEK
2015-05-12 Årsstämma 2015
2015-04-20 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-25 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-10 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-21 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-15 Ordinarie utdelning NEXAM 0.00 SEK
2014-05-14 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-05-14 Årsstämma 2014
2014-02-26 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-25 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-19 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-20 Kvartalsrapport 2013-Q1
2020-05-08 08:00:00

Bästa kvartalet hittills 

Första kvartalet i korthet

Väsentliga händelser:
 • Fortsatt god tillväxt, +31% jämfört med motsvarande kvartal 2019
 • Väsentligt förbättrad lönsamhet. EBITDA ökade till 2,3 MSEK jämfört med -1,7 MSEK motsvarande kvartal 2019.
 • Tillväxten drivs framförallt av Performance Chemicals, som ökade med 138% jämfört med motsvarande kvartal 2019
 • Försäljningen inom färg- och additiv masterbatch, Performance Masterbatch, var -6% jämfört med motsvarande kvartal 2019.
 • Bruttomarginalen ökade till 43% jämfört med 40% under första kvartalet 2019. Den främsta bakomliggande orsaken till detta är att optimering av logistikkedjor börjar ge resultat.
 • Leveransavtal tecknat med DIAB för 2020-2021 till ett försäljningsvärde av 100 till 120 miljoner SEK avseende NEXAMITE®.  
Finansiellt:
 • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 41 704 (31 754) kSEK.
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) för kvartalet uppgick till 2 283 (-1 650) kSEK.
 • Jämfört med årets början uppgick likvida medel till 14 305 (23 101) kSEK.
 • Kassaflödet för den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till -3 940 (- 14 251) kSEK.
 • Resultat per aktie uppgick för kvartalet till -0,01 (-0,06) SEK.
Väsentliga händelser efter kvartalets utgång
 • Företrädesemissionen avslutades och resulterade i ett tillskott på drygt 45 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad på 74%.
 • Covid-19 pandemins påverkan på bolaget har än så länge varit begränsad, men osäkerheten framöver är stor.
 • Henrik Bernquist tillträdde som business development manager den 1 april.

Lomma 8 maj 2020

Styrelsen

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

För mer information, kontakta:

Johan Arvidsson, VD, +46-708 97 44 39, johan.arvidsson@nexamchemical.com

Denna information är sådan information som Nexam Chemical Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2020 kl. 08:00 CET.