22:17:47 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorMaterial
IndustriPlast, kemikalier & fetter
Nexam Chemical Holding utvecklar produkter som förbättrar egenskaper och prestanda i plastmaterial. De förbättrade egenskaperna gör det möjligt att fortsätta ersätta metaller i applikationer och tillämpningsområden. Teknologin ger dessutom den som processar plaster möjligheter att effektivisera och förbättra sin kapacitet och minska produktionskostnaden. Huvudkontoret ligger i Lund.

Kalender

2021-01-28 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-22 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-17 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-14 Ordinarie utdelning NEXAM 0.00 SEK
2020-05-13 Årsstämma 2020
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-04 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-12 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-20 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Ordinarie utdelning NEXAM 0.00 SEK
2019-05-16 Årsstämma 2019
2019-05-07 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-06 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-16 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-18 Ordinarie utdelning NEXAM 0.00 SEK
2018-05-17 Årsstämma 2018
2018-05-09 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-14 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-08 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-17 Ordinarie utdelning NEXAM 0.00 SEK
2017-05-16 Årsstämma 2017
2017-05-10 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-08 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-10-28 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-18 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-16 Ordinarie utdelning NEXAM 0.00 SEK
2016-05-13 Årsstämma 2016
2016-05-13 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-18 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-12 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-20 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-13 Ordinarie utdelning NEXAM 0.00 SEK
2015-05-12 Årsstämma 2015
2015-04-20 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-25 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-10 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-21 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-15 Ordinarie utdelning NEXAM 0.00 SEK
2014-05-14 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-05-14 Årsstämma 2014
2014-02-26 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-25 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-19 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-20 Kvartalsrapport 2013-Q1
2020-03-18 08:00:00

Nexam Chemical tecknar leveransavtal med Diab, en av de fyra största tillverkarna av högprestandaskum i världen. Nexam Chemical understödjer Diabs produktion i Europa, Nordamerika och Asien. Försäljningsvärdet uppgår sammantaget till mellan 100 och 120 miljoner SEK för de aktuella åren.

- Detta är en mycket viktig händelsen i Nexam Chemicals historia, säger Johan Arvidsson, VD i Nexam Chemical. Vi har nått en oerhört viktig milstolpe, som också gör det möjligt för oss att känna stor tillförsikt, långt bortom 2021, fortsätter Johan Arvidsson.

 

Avtalet gäller leverans av Nexam Chemicals egenskapsförbättrande additiv NEXAMITE® som är en del av Diabs PET-skumprodukter, vilket i sin tur levereras till vindkraftsproducenter. Den totala vindkraftsmarknaden befinner sig i en stark tillväxtfas och PET-användningen i vindkraftsblad förväntas öka kraftigt de närmaste åren.

 

- Förnärvarande råder ett utmanande marknadsläge. Därför känns det extra roligt att kunna meddela detta just nu. För Nexam Chemical är det fördjupade samarbetet med Diab och de volymerna detta genererar mycket viktiga för vår utveckling inom Performance Chemicals-området, säger Johan Arvidsson.

 

Nexam Chemical har tidigare redogjort för ett intensifierat arbete med Diab. Detta påbörjades 2015 med syfte att utveckla ett högpresterande PET-skum innehållande NEXAMITE®-teknologin. Produktutvecklingen föll väl ut och under 2019 genererade samarbetet växande affärer som nu går att kvantifiera för 2020 och 2021.

 

För mer information, kontakta:

Johan Arvidsson, VD, +46-708 97 44 39, johan.arvidsson@nexamchemical.com 

 

Denna information är sådan information som Nexam Chemical Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 mars 2020 kl. 08:00 CET.