15:25:48 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorMaterial
IndustriPlast, kemikalier & fetter
Nexam Chemical är verksamma inom forsknings- och tillverkningsindustrin. Bolagets produkter används inom plastindustrin för att tillverka material som är anpassade för krävande miljöer. Produkterna som man utvecklar och erbjuder är tillsatser som ger slutprodukterna önskade egenskaper och som möjliggör återvinning av plasten. Kunder återfinns inom exempelvis vindkraft, flyg- och återvinningsindustri. Huvudkontoret ligger i Lomma.

Kalender

2023-01-26 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-20 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-14 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-11 Årsstämma 2022
2022-04-21 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-01-26 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-21 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-14 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-12 Ordinarie utdelning NEXAM 0.00 SEK
2021-05-11 Årsstämma 2021
2021-04-21 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-01-28 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-22 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-17 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-14 Ordinarie utdelning NEXAM 0.00 SEK
2020-05-13 Årsstämma 2020
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-04 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-12 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-20 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Ordinarie utdelning NEXAM 0.00 SEK
2019-05-16 Årsstämma 2019
2019-05-07 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-06 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-16 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-18 Ordinarie utdelning NEXAM 0.00 SEK
2018-05-17 Årsstämma 2018
2018-05-09 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-14 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-08 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-17 Ordinarie utdelning NEXAM 0.00 SEK
2017-05-16 Årsstämma 2017
2017-05-10 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-08 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-10-28 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-18 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-16 Ordinarie utdelning NEXAM 0.00 SEK
2016-05-13 Årsstämma 2016
2016-05-13 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-18 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-12 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-20 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-13 Ordinarie utdelning NEXAM 0.00 SEK
2015-05-12 Årsstämma 2015
2015-04-20 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-25 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-10 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-21 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-15 Ordinarie utdelning NEXAM 0.00 SEK
2014-05-14 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-05-14 Årsstämma 2014
2014-02-26 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-25 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-19 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-20 Kvartalsrapport 2013-Q1
2021-09-22 08:45:00

Styrelsen för Nexam Chemical Holding AB ("Nexam Chemical" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet av de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med Bolagets företrädesmission av units under april 2020.  Nyttjandegraden uppgick till 97,17 procent och Nexam Chemical tillförs cirka 13 MSEK före emissionskostnader.

Under februari 2020 offentliggjorde Nexam Chemical en företrädesemission av units innehållande fyra (4) aktier, en (1) teckningsoption av serie TO 1 och en (1) teckningsoption av serie TO 2. Totalt tecknades 2 071 087 units, motsvarande 2 071 087 teckningsoptioner av serie TO 1. En (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigade till teckning av en (1) ny aktie till ett lösenpris om 6,50 SEK per aktie med nyttjandeperiod 6 - 17 september 2021. Det slutliga utfallet visar att nyttjandegraden uppgick till 97,17 procent, motsvarande 2 012 431 teckningsoptioner av serie TO 1 för teckning av lika många aktier. Nyttjade teckningsoptioner av serie TO 1 har ersatts med interimsaktier, i väntan på registrering hos Bolagsverket. Interimsaktierna förväntas konverteras till aktier inom cirka två (2) veckor.

Genom nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 tillförs Bolaget cirka 13 MSEK före emissionskostnader. Det totala antalet aktier i Nexam Chemical ökar med 2 012 431 aktier, från 78 903 367 aktier till 80 915 798 aktier. Aktiekapitalet i Nexam Chemical ökar med 38 700,60 SEK, från 1 517 372,44 SEK till 1 556 073,04 SEK.

Vi vill naturligtvis rikta ett tack till alla som har deltagit i denna process och stödjer oss i vår strävan att nå  tillväxtmålen. Det är också med glädje vi kan konstatera att det hittills varit en bra affär för de som deltog i emissionen under våren 2020, säger Johan Arvidsson, VD för Nexam Chemical.

För frågor med anledning av teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta:

Erik Penser Bank AB

Telefon: 08-463 80 00

E-post: emission@penser.se

För mer information, kontakta:

Johan Arvidsson, VD

Telefon: +46-708 97 44 39

E-post: johan.arvidsson@nexamchemical.com