14:18:37 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorMaterial
IndustriPlast, kemikalier & fetter
Nexam Chemical Holding utvecklar teknologi och produkter som förbättrar egenskaper och prestanda i plastmaterial. De förbättrade egenskaperna gör det möjligt att fortsätta ersätta metaller i applikationer och tillämpningsområden. Teknologin ger dessutom den som processar plaster möjligheter att effektivisera och förbättra sin kapacitet och minska produktionskostnaden. Huvudkontoret ligger i Lund.

Kalender

2021-01-28 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-22 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-17 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-14 Ordinarie utdelning NEXAM 0.00 SEK
2020-05-13 Årsstämma 2019
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-04 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-12 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-20 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Ordinarie utdelning NEXAM 0.00 SEK
2019-05-16 Årsstämma 2018
2019-05-07 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-06 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-16 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-18 Ordinarie utdelning NEXAM 0.00 SEK
2018-05-17 Årsstämma 2017
2018-05-09 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-14 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-08 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-17 Ordinarie utdelning NEXAM 0.00 SEK
2017-05-16 Årsstämma 2016
2017-05-10 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-08 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-10-28 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-18 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-16 Ordinarie utdelning NEXAM 0.00 SEK
2016-05-13 Årsstämma 2015
2016-05-13 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-18 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-12 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-20 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-13 Ordinarie utdelning NEXAM 0.00 SEK
2015-05-12 Årsstämma 2014
2015-04-20 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-25 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-10 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-21 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-15 Ordinarie utdelning NEXAM 0.00 SEK
2014-05-14 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-05-14 Årsstämma 2013
2014-02-26 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-25 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-19 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-20 Kvartalsrapport 2013-Q1
2019-06-27 08:00:00

Ledning och anställda inom Nexam Chemical koncernen har tecknat totalt 808 500 optioner i det incitamentsprogram som årsstämman beslutade om i maj 2019.

Vid årsstämman i Nexam Chemical Holding AB (publ) ("Nexam Chemical") den 16 maj 2019 beslutades att införa ett incitamentsprogram varigenom högst 1 040 000 teckningsoptioner kan överlåtas till anställda inom Nexam Chemical-koncernen. Totalt har 808 500 teckningsoptioner tecknats av ett femtontal anställda varav 200 000 optioner har tecknats av VD Johan Arvidsson. Resterande optioner kommer reserveras för tilldelning vid framtida rekryteringar av nya medarbetare.

I enlighet med årsstämmans beslut har teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna fastställts till 11,51 kronor per aktie. Detta motsvarar 150 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie, på NASDAQ Stockholm First North Premier, under perioden 17 maj - 31 maj 2019. Priset för teckningsoptionen har beräknats till marknadsvärde enligt "Black Scholes"-formeln och uppgår till 0,40 kronor per option. Om alla utestående teckningsoptioner utnyttjas kommer den sammantagna utspädningen uppgå till cirka 1,5 %. För incitamentsprogrammets fullständiga villkor se årsstämmans beslut.

För mer information, kontakta:

Johan Arvidsson, VD, +46-708 97 44 39, johan.arvidsson@nexamchemical.com

__________________________________________________________________________

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktionsmaterial inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB. FNCA Sweden AB kan nås på info@fnca.sesamt per telefon på 08-528 00 399.

Vid årsstämman i Nexam Chemical Holding AB (publ) ("Nexam Chemical") den 16 maj 2019 beslutades att införa ett incitamentsprogram varigenom högst 1 040 000 teckningsoptioner kan överlåtas till anställda inom Nexam Chemical-koncernen. Totalt har 808 500 teckningsoptioner tecknats av ett femtontal anställda varav 200 000 optioner har tecknats av VD Johan Arvidsson. Resterande optioner kommer reserveras för tilldelning vid framtida rekryteringar av nya medarbetare.

I enlighet med årsstämmans beslut har teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna fastställts till 11,51 kronor per aktie. Detta motsvarar 150 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie, på NASDAQ Stockholm First North Premier, under perioden 17 maj - 31 maj 2019. Priset för teckningsoptionen har beräknats till marknadsvärde enligt "Black Scholes"-formeln och uppgår till 0,40 kronor per option. Om alla utestående teckningsoptioner utnyttjas kommer den sammantagna utspädningen uppgå till cirka 1,5 %. För incitamentsprogrammets fullständiga villkor se årsstämmans beslut.

För mer information, kontakta:

Johan Arvidsson, VD, +46-708 97 44 39, johan.arvidsson@nexamchemical.com

__________________________________________________________________________

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktionsmaterial inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB. FNCA Sweden AB kan nås på info@fnca.sesamt per telefon på 08-528 00 399.