03:33:55 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorMaterial
IndustriPlast, kemikalier & fetter
Nexam Chemical är verksamma inom forsknings- och tillverkningsindustrin. Bolagets produkter används inom plastindustrin för att tillverka material som är anpassade för krävande miljöer. Produkterna som man utvecklar och erbjuder är tillsatser som ger slutprodukterna önskade egenskaper och som möjliggör återvinning av plasten. Kunder återfinns inom exempelvis vindkraft, flyg- och återvinningsindustri. Huvudkontoret ligger i Lomma.

Kalender

2023-01-26 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-20 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-14 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-12 Ordinarie utdelning NEXAM 0.00 SEK
2022-05-11 Årsstämma 2022
2022-04-21 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-01-26 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-21 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-14 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-12 Ordinarie utdelning NEXAM 0.00 SEK
2021-05-11 Årsstämma 2021
2021-04-21 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-01-28 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-22 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-17 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-14 Ordinarie utdelning NEXAM 0.00 SEK
2020-05-13 Årsstämma 2020
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-04 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-12 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-20 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Ordinarie utdelning NEXAM 0.00 SEK
2019-05-16 Årsstämma 2019
2019-05-07 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-06 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-16 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-18 Ordinarie utdelning NEXAM 0.00 SEK
2018-05-17 Årsstämma 2018
2018-05-09 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-14 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-08 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-17 Ordinarie utdelning NEXAM 0.00 SEK
2017-05-16 Årsstämma 2017
2017-05-10 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-08 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-10-28 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-18 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-16 Ordinarie utdelning NEXAM 0.00 SEK
2016-05-13 Årsstämma 2016
2016-05-13 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-18 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-12 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-20 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-13 Ordinarie utdelning NEXAM 0.00 SEK
2015-05-12 Årsstämma 2015
2015-04-20 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-25 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-10 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-21 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-15 Ordinarie utdelning NEXAM 0.00 SEK
2014-05-14 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-05-14 Årsstämma 2014
2014-02-26 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-25 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-19 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-20 Kvartalsrapport 2013-Q1
2021-09-06 08:00:00

Idag den 6 september 2021 inleds nyttjandeperioden av de teckningsoptioner serie TO 1 som emitterades i samband med Nexam Chemical Holding AB:s ("Nexam Chemical" eller "Bolaget") emission av units under februari 2020.

Nyttjandeperioden av teckningsoptionerna pågår från och med den 6 september 2021 till och med den 17 september 2021. Varje teckningsoption serie TO 1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris om 6,50 SEK per aktie. Om samtliga teckningsoptioner nyttjas kommer Nexam Chemical tillföras cirka 13,5 MSEK före emissionskostnader. Innehavare av teckningsoptioner måste aktivt utnyttja dem för teckning av aktier senast den 17 september 2021, alternativt sälja teckningsoptionerna senast den 15 september 2021. Om innehavaren inte utnyttjar sina teckningsoptioner förfaller dem utan värde.

Villkor för teckningsoptionerna:

Nyttjandeperiod: 6 - 17 september 2021.

Sista handelsdag för TO 1: 15 september 2021.  

Villkor: En (1) teckningsoption berättigar en teckning av en (1) ny aktie.

Teckningskurs: 6,50 SEK per aktie, courtage utgår ej.

Emissionsvolym: 2 071 087 teckningsoptioner serie TO 1.

Notera att teckningsoptioner serie TO 1 som inte avyttras senast den 15 september 2021 alternativt nyttjas den 17 september förfaller utan värde.

På Bolagets hemsida finns fullständiga villkor för teckningsoptioner serie TO 1.

https://www.nexamchemical.com/investors/equity-issuance-2020/

Nyttjande av teckningsoptioner

Förvaltningsregistrerade teckningsoptioner serie TO 1

Om optionsinnehavaren har sina teckningsoptioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) sker teckning och betalning hos förvaltaren som ger vidare instruktioner om tillvägagångssätt för nyttjande av teckningsoptioner. Optionsinnehavaren bör kontakta sin förvaltare i god tid för vidare instruktioner angående nyttjande av teckningsoptioner. 

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto)

Anmälning sker via en anmälningssedel som finns tillgänglig på Erik Penser Banks och Nexam Holdings respektive hemsidor. Betalning sker enligt instruktioner på anmälningssedeln. Både anmälningssedel och betalning ska vara Erik Penser Bank tillhanda senast enligt det datum som anges på anmälningssedeln. 

För frågor med anledning av teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta:

Erik Penser Bank

Telefon: 08-463 80 00

E-post: emission@penser.se

För mer information, kontakta:

Johan Arvidsson, VD, +46-708 97 44 39, johan.arvidsson@nexamchemical.com