22:46:27 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandDanmark
ListaFirst North Denmark
SektorInformationsteknik
IndustriProgramvara
Nexcom är verksamma inom IT-sektorn. Bolaget är specialiserade inom utveckling av diverse mjukvarulösningar. Programvaran är egenutvecklad och används huvudsakligen för digitalisering, struktur -och kravprocesser. Kunderna består av företagskunder verksamma inom ett flertal industriella sektorer.Utöver huvudverksamheten erbjuds diverse mervärdestjänster. Störst verksamhet återfinns inom Nordamerika och Europa.

Kalender

2022-11-24 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-11 Ordinarie utdelning NEXCOM 0.00 DKK
2022-04-08 Årsstämma 2022
2022-03-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-31 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-21 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-07 Ordinarie utdelning NEXCOM 0.00 DKK
2021-04-06 Årsstämma 2021
2021-03-31 Bokslutskommuniké 2020
2022-08-05 21:47:35

København 5. August 2022

Selskabsmeddelelse nr. 15-2022

"Nexcom A/S har i henhold til Markedsmisbrugsforordningens Artikel 19 modtaget følgende notifikation om ledende medarbejderes og/eller disses nærtståendes transaktioner."

1 Nærmere oplysninger om personen med
ledelsesansvar/person med nær
tilknytning til denne
a) Navn Valore Capital Group ApS
2 Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel CEO, Rolf Gordon Adamson
b) Første indberetning/ændring Første indberetning
3 Nærmere oplysninger om udstederen,
deltageren på markedet for
emissionskvoter, auktionsplatformen,
auktionsholderen eller den
auktionstilsynsførende
a) Navn Nexcom A/S
b) LEI-kode 894500AUMRQIIIMNIM13
4 Nærmere oplysninger om
transaktionen/transaktionerne
a) Beskrivelse af det finansielle Aktier, DK0061417144
instrument, instru- menttypen.
Identifikationskode
b) Transaktionens art Køb
c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er)    DKK
3.00                 

Mængde(r)    333.333 stk.
d) Aggregerede oplysninger:

  • Aggregeret mængde · 333.333 stk.
  • Pris · DKK 3.00
e) Dato for transaktionen 2022.02.08
f) Sted for transaktionen Nasdaq Copenhagen