01:33:02 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-11-28 Årsstämma 2025
2024-10-24 Bokslutskommuniké 2024
2024-07-25 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-05-27 Extra Bolagsstämma 2024
2024-04-25 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-01-25 Kvartalsrapport 2024-Q1
2023-12-01 X-dag ordinarie utdelning NXTCL 0.00 SEK
2023-11-30 Årsstämma 2024
2023-10-26 Bokslutskommuniké 2023
2023-07-27 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-04-27 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-01-26 Kvartalsrapport 2023-Q1
2022-11-25 X-dag ordinarie utdelning NXTCL 0.00 SEK
2022-11-24 Årsstämma 2023
2022-10-27 Bokslutskommuniké 2022
2022-07-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-04-28 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-01-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2021-11-25 X-dag ordinarie utdelning NXTCL 0.00 SEK
2021-11-24 Årsstämma 2022
2021-10-29 Bokslutskommuniké 2021
2021-07-30 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-01-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2020-11-25 X-dag ordinarie utdelning NXTCL 0.00 SEK
2020-11-24 Årsstämma 2021
2020-10-30 Bokslutskommuniké 2020
2020-07-31 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-06-03 Extra Bolagsstämma 2020
2020-04-30 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-01-31 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-12-06 X-dag ordinarie utdelning NXTCL 0.00 SEK
2019-12-05 Årsstämma 2020
2019-10-31 Bokslutskommuniké 2019
2019-07-31 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-04-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-01-31 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-12-05 Årsstämma 2018
2018-11-01 X-dag ordinarie utdelning NXTCL 0.00 SEK
2018-10-31 Bokslutskommuniké 2017
2018-07-31 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-12-06 X-dag ordinarie utdelning NXTCL 0.00 SEK
2017-12-05 Årsstämma 2017

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
NextCell Pharma är verksamt inom hälsovårdssektorn. Idag sker utveckling av stamcellsprodukter som huvudsakligen används vid behandling av autoimmun diabetes och vid njurtransplantation. En stor del av arbetet består av stamcellsforskning där bolaget utvecklar läkemedelskandidater som skall underlätta och öka acceptansen vid organtransplantation. Utöver innehar bolaget en stamcellsbank. Bolaget etablerades 2014 och har sitt huvudkontor i Huddinge.
2024-05-31 08:30:00

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, KANADA, HONGKONG, BELARUS, RYSSLAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Idag, den 31 maj 2024, inleds teckningsperioden i NextCell Pharma AB (publ):s ("NextCell" eller "Bolaget") företrädesemission av units, vilken offentliggjordes den 24 april 2024 ("Företrädesemissionen"). Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper till och med den 14 juni 2024. Observera dock att förvaltare kan ha ett sista svarsdatum för teckning i Företrädesemissionen som infaller före den 14 juni 2024.

Företrädesemissionen i sammandrag:
  • Teckningsperiod: 31 maj 2024 - 14 juni 2024.
  • Handel med uniträtter: 31 maj 2024 - 11 juni 2024.
  • Företrädesrätt: För varje (1) innehavd aktie på avstämningsdagen den 29 maj 2024 erhålls elva (11) uniträtter och tio (10) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit.
  • Unit: En (1) unit består av en (1) nyemitterad aktie och en (1) teckningsoption av serie TO2.
  • Teckningskurs: 1,06 SEK per unit, motsvarande 1,06 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
  • Emissionslikvid: Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 40,1 MSEK, före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO2 kan Bolaget tillföras ytterligare högst cirka 113,5 MSEK före emissionskostnader, förutsatt full teckning i Företrädesemissionen.
  • Tecknings- och garantiåtaganden: Totalt omfattas Företrädesemissionen till cirka 80 procent av tecknings- och garantiåtaganden, motsvarande cirka 32,1 MSEK. För det fall Företrädesemissionen tecknas till mer än 80 procent kommer garantiåtagandena inte tas i anspråk.

För fullständig information om villkoren för Företrädesemissionen hänvisas till det prospekt som offentliggjordes av Bolaget den 30 maj 2024 med anledning av Företrädesemissionen ("Prospektet"). Prospektet finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.nextcellpharma.com, Redeyes webbplats, www.redeye.se, och Finansinspektionens webbplats, www.fi.se.
 

Tidplan för Företrädesemissionen

31 maj - 11 juni 2024 Handel i uniträtter på Nasdaq
First North Growth Market
31 maj - 14 juni 2024 Teckningsperiod för
Företrädesemissionen
31 maj 2024 - Fram tills dess Handel i betalda tecknade units
Företrädesemissionen registrerats hos på Nasdaq First North Growth
Bolagsverket Market
Omkring den 18 juni 2024 Beräknad dag för offentliggörande
av emissionsutfall

Rådgivare

Redeye AB är finansiell rådgivare till NextCell i samband med Företrädesemissionen. Törngren Magnell & Partners Advokatfirma KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.