05:16:28 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-10-19 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-17 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-27 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-24 Ordinarie utdelning NDA SE 8.98 SEK
2023-03-23 Årsstämma 2023
2023-02-02 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-20 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-28 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-25 Ordinarie utdelning NDA SE 7.14 SEK
2022-03-24 Årsstämma 2022
2022-02-03 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-21 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-10-04 Ordinarie utdelning NDA SE 7.32 SEK
2021-07-21 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-24 Årsstämma 2021
2021-02-19 Ordinarie utdelning NDA SE 0.71 SEK
2021-02-04 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-17 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-29 Ordinarie utdelning NDA SE 0.00 SEK
2020-05-28 Årsstämma 2020
2020-04-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-06 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-24 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-18 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-30 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-29 Ordinarie utdelning NDA SE 7.17 SEK
2019-03-28 Årsstämma 2019
2019-02-06 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-24 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-19 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-16 Ordinarie utdelning NDA SE 6.88 SEK
2018-03-15 Årsstämma 2018
2018-01-25 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-26 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-20 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-27 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-17 Ordinarie utdelning NDA SE 6.18 SEK
2017-03-16 Årsstämma 2017
2017-01-26 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-26 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-20 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-27 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-18 Ordinarie utdelning NDA SE 5.95 SEK
2016-03-17 Årsstämma 2016
2016-01-27 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-21 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-16 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-29 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-20 Ordinarie utdelning NDA SE 5.76 SEK
2015-03-19 Årsstämma 2015
2015-01-28 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-22 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-10-22 Analytiker möte 2014
2014-07-17 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-29 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-03-21 Ordinarie utdelning NDA SE 3.78 SEK
2014-03-20 Årsstämma 2014
2014-01-29 Bokslutskommuniké 2013
2014-01-14 Extra Bolagsstämma 2014
2013-10-23 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-07-17 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-07-17 Analytiker möte 2013
2013-04-24 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-03-15 Ordinarie utdelning NDA SE 2.82 SEK
2013-03-14 Årsstämma 2013
2013-03-06 Kapitalmarknadsdag 2013
2013-01-30 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-24 Analytiker möte 2012
2012-10-24 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-07-18 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-24 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-03-23 Ordinarie utdelning NDA SE 2.30 SEK
2012-03-22 Årsstämma 2012
2012-01-24 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-26 Kapitalmarknadsdag 2011
2011-10-19 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-07-19 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-28 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-03-25 Ordinarie utdelning NDA SE 2.56 SEK
2011-03-24 Årsstämma 2011
2011-02-02 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-27 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-07-21 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-04-28 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-03-26 Ordinarie utdelning NDA SE 2.53 SEK
2010-03-25 Årsstämma 2010
2010-02-10 Bokslutskommuniké 2009
2009-10-28 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-07-21 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-04-29 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-04-03 Ordinarie utdelning NDA SE 2.16 SEK
2009-04-02 Årsstämma 1

Beskrivning

LandFinland
ListaLarge Cap Stockholm
SektorFinans
IndustriStorbank
Nordea bedriver bankverksamhet. Bolaget erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster, inriktade mot både privat- och företagskunder, inkluderat traditionell kapitalförvaltning, lånefinansiering och pensionssparande. Utöver det erbjuds även rådgivning och trygghetsförsäkring, samt valutahantering. Nordea innehar störst verksamhet inom Norden och Baltikum. Bolaget grundades under 1997 och huvudkontoret ligger i Helsingfors.
2023-09-14 08:45:00

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande - Flaggningsanmälan
14 september 2023, kl 9.45 EET

Nordea Bank Abp mottog den 13 september 2023 en anmälan enligt vilken BlackRock, Inc:s indirekta innehav av aktier och röster i NordeaBankAbp har underskidit flaggningsgränsen på 5procent. Anmälan gjordes i enlighet med kapitel 9, paragraf10 i finska värdepappersmarknadslagen (VPML) och flaggningsgränsen underskreds den 12 september 2023.

Det totala antalet aktier och röster i Nordea Bank Abp uppgår till 3569745018.

BlackRock, Inc:s och dess fonders samlade innehav enligt anmälan:

+-------------------------------------+----------+------------+---------+
| | Andel |Andel aktier| Total |
| |aktier och| och röster |andel (A |
| | röster | via | + B) |
| |(delsumma |finansiella | |
| | A) | instrument | |
| | |(delsumma B)| |
+-------------------------------------+----------+------------+---------+
|Andel efter det att flaggningsgränsen|Under 5 % |Under 5 % |Under 5 %|
|underskreds, nåddes eller överskreds | | | |
+-------------------------------------+----------+------------+---------+
|Andel enligt tidigare anmälan |4,88 % |0,13 % |5,01 % |
|(i förekommande fall) | | | |
+-------------------------------------+----------+------------+---------+

Uppgifter om andelen efter det att flaggningsgränsen överskreds, nåddes eller underskreds:

A: Aktier och röster

+---------------------+----------+------------------+----------+------------------+
| Aktieserie/ | Antal aktier och röster | Andel aktier och röster |
| aktieslag | | |
|ISIN-kod (om möjligt)| | |
+---------------------+----------+------------------+----------+------------------+
| |Direkt |Indirekt |Direkt |Indirekt |
| |(VPML 9:5)|(VPML 9:6 och 9:7)|(VPML 9:5)|(VPML 9:6 och 9:7)|
+---------------------+----------+------------------+----------+------------------+
|FI4000297767 | |Under 5 % | |Under 5 % |
+---------------------+----------+------------------+----------+------------------+
|DELSUMMA A |Under 5 % | |Under 5 % | |
+---------------------+----------+------------------+----------+------------------+

B: Finansiella instrument enligt VPML 9:6a

+--------------+-----------+-------------------+----------+------+------------+
| Typ av |Förfallodag| Utövande-/ | Fysisk |Antal |Andel aktier|
| finansiella | |konverteringsperiod| eller |aktier| och röster |
| instrument | | | kontant | och | |
| | | |avveckling|röster| |
+--------------+-----------+-------------------+----------+------+------------+
|American |− |− |fysisk |Under |Under 5 % |
|Depository | | | |5 % | |
|Receipt | | | | | |
|(US65558R1095)| | | | | |
+--------------+-----------+-------------------+----------+------+------------+
|Utlånade |− |− |fysisk |Under |Under 5 % |
|värdepapper | | | |5 % | |
+--------------+-----------+-------------------+----------+------+------------+
|CFD |- |- |kontant |Under |Under 5 % |
| | | | |5 % | |
+--------------+-----------+-------------------+----------+------+------------+
| | | |DELSUMMA B|Under |Under 5 % |
| | | | |5 % | |
+--------------+-----------+-------------------+----------+------+------------+

De kontrollerade företagen genom vilka aktierna, rösträtterna och de finansiella instrumenten faktiskt innehas:

+-----------------------------+------------+----------------------+-----------+
| Namn |Andel aktier| Andel aktier |Total andel|
| | och röster | och röster via | |
| | |finansiella instrument| |
+-----------------------------+------------+----------------------+-----------+
|BlackRock Japan Co., Ltd. | | |Under 5 % |
+-----------------------------+------------+----------------------+-----------+
|BlackRock Investment | | |Under 5 % |
|Management, LLC | | | |
+-----------------------------+------------+----------------------+-----------+
|BlackRock Investment | | |Under 5 % |
|Management (UK) Limited | | | |
+-----------------------------+------------+----------------------+-----------+
|BlackRock Investment | | |Under 5 % |
|Management (Australia) | | | |
|Limited | | | |
+-----------------------------+------------+----------------------+-----------+
|BlackRock International | | |Under 5 % |
|Limited | | | |
+-----------------------------+------------+----------------------+-----------+
|BlackRock Institutional Trust| | |Under 5 % |
|Company, National Association| | | |
+-----------------------------+------------+----------------------+-----------+
|BlackRock Fund Advisors | | |Under 5 % |
+-----------------------------+------------+----------------------+-----------+
|BlackRock Financial | | |Under 5 % |
|Management, Inc. | | | |
+-----------------------------+------------+----------------------+-----------+
|BlackRock Capital Management,| | |Under 5 % |
|Inc. | | | |
+-----------------------------+------------+----------------------+-----------+
|BlackRock Asset Management | | |Under 5 % |
|North Asia Limited | | | |
+-----------------------------+------------+----------------------+-----------+
|BlackRock Asset Management | | |Under 5 % |
|Deutschland AG | | | |
+-----------------------------+------------+----------------------+-----------+
|BlackRock Asset Management | | |Under 5 % |
|Canada Limited | | | |
+-----------------------------+------------+----------------------+-----------+
|BlackRock Advisors, LLC | | |Under 5 % |
+-----------------------------+------------+----------------------+-----------+
|BlackRock Advisors (UK) | | |Under 5 % |
|Limited | | | |
+-----------------------------+------------+----------------------+-----------+
|BlackRock (Singapore) Limited| | |Under 5 % |
+-----------------------------+------------+----------------------+-----------+
|Aperio Group, LLC | | |Under 5% |
+-----------------------------+------------+----------------------+-----------+

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Mediefrågor, +358104168023 eller press@nordea.com

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontakters försorg, för offentliggörande kl.9.45 EET den 14 september 2023.
Vi är en fullservicebank med en 200-årig tradition av att stötta och skapa tillväxt i de nordiska ekonomierna. Vi förverkligar drömmar och önskningar för ett gemensamt bästa. Varje dag arbetar vi för att våra kunder ska få en bättre ekonomi, leverera de bästa kundupplevelserna i alla våra kanaler och främja en hållbar utveckling. Nordeaaktien är noterad på Nasdaq-börserna i Helsingfors, Köpenhamn och Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.