09:38:10 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-10-19 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-17 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-27 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-23 Årsstämma 2023
2023-02-02 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-20 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-28 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-25 Ordinarie utdelning NDA SE 7.14 SEK
2022-03-24 Årsstämma 2022
2022-02-03 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-21 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-10-04 Ordinarie utdelning NDA SE 7.32 SEK
2021-07-21 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-24 Årsstämma 2021
2021-02-19 Ordinarie utdelning NDA SE 0.71 SEK
2021-02-04 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-17 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-29 Ordinarie utdelning NDA SE 0.00 SEK
2020-05-28 Årsstämma 2020
2020-04-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-06 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-24 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-18 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-30 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-29 Ordinarie utdelning NDA SE 7.17 SEK
2019-03-28 Årsstämma 2019
2019-02-06 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-24 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-19 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-16 Ordinarie utdelning NDA SE 6.88 SEK
2018-03-15 Årsstämma 2018
2018-01-25 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-26 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-20 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-27 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-17 Ordinarie utdelning NDA SE 6.18 SEK
2017-03-16 Årsstämma 2017
2017-01-26 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-26 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-20 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-27 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-18 Ordinarie utdelning NDA SE 5.95 SEK
2016-03-17 Årsstämma 2016
2016-01-27 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-21 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-16 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-29 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-20 Ordinarie utdelning NDA SE 5.76 SEK
2015-03-19 Årsstämma 2015
2015-01-28 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-22 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-10-22 Analytiker möte 2014
2014-07-17 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-29 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-03-21 Ordinarie utdelning NDA SE 3.78 SEK
2014-03-20 Årsstämma 2014
2014-01-29 Bokslutskommuniké 2013
2014-01-14 Extra Bolagsstämma 2014
2013-10-23 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-07-17 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-07-17 Analytiker möte 2013
2013-04-24 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-03-15 Ordinarie utdelning NDA SE 2.82 SEK
2013-03-14 Årsstämma 2013
2013-03-06 Kapitalmarknadsdag 2013
2013-01-30 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-24 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-10-24 Analytiker möte 2012
2012-07-18 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-24 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-03-23 Ordinarie utdelning NDA SE 2.30 SEK
2012-03-22 Årsstämma 2012
2012-01-24 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-26 Kapitalmarknadsdag 2011
2011-10-19 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-07-19 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-28 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-03-25 Ordinarie utdelning NDA SE 2.56 SEK
2011-03-24 Årsstämma 2011
2011-02-02 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-27 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-07-21 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-04-28 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-03-26 Ordinarie utdelning NDA SE 2.53 SEK
2010-03-25 Årsstämma 2010
2010-02-10 Bokslutskommuniké 2009
2009-10-28 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-07-21 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-04-29 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-04-03 Ordinarie utdelning NDA SE 2.16 SEK
2009-04-02 Årsstämma 1

Beskrivning

LandFinland
ListaLarge Cap Stockholm
SektorFinans
IndustriStorbank
Nordea bedriver bankverksamhet. Bolaget erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster, inriktade mot både privat- och företagskunder, inkluderat traditionell kapitalförvaltning, lånefinansiering och pensionssparande. Utöver det erbjuds även rådgivning och trygghetsförsäkring, samt valutahantering. Nordea innehar störst verksamhet inom Norden och Baltikum. Bolaget grundades under 1997 och huvudkontoret ligger i Helsingfors.
2023-01-25 09:00:00

Suomen talouden kasvuennuste on tälle vuodelle 0 prosenttia ja ensi vuodelle 1,0 prosenttia. Maailmantalous voi yllättää yläkanttiin Kiinan koronasulun päättymisen ja Euroopan leudon talven seurauksena. Julkisen talouden edessä on mittava sopeutusurakka.

Maailmantalouden kasvu on juuri nyt hidasta, kun korkea inflaatio syö kotitalouksien ostovoimaa ja korkeat korot heikentävät kehitystä erityisesti monen maan asuntomarkkinoilla. Talousuutiset ovat kuitenkin viime aikoina yllättäneet pääosin positiivisesti ja onkin mahdollista, että maailmantalouden käänne parempaan on jo tapahtumassa. 

"Leuto talvi on vähentänyt selvästi energiakriisin haitallisia vaikutuksia euroalueella ja Kiinan nopea avautuminen koronasulkujen jälkeen on palauttamassa maan ainakin hetkeksi maailmantalouden vahvaksi veturiksi, pääekonomisti Tuuli Koivu kertoo.

Maailmantaloudessa on kuitenkin yhä myös riskejä.

"Vaikka monet globaalit hintapaineet ovat kääntynyt laskuun, työmarkkinatilanne on kireä ja palkkapaineet ovat vahvoja niin Yhdysvalloissa kuin euroalueellakin. Suuri kysymysmerkki on, kuinka jyrkästi inflaatio hidastuu ja saavuttaako se keskuspankkien tavoitetason. On yhä mahdollista, että rahapolitiikkaa joudutaan kiristämään ja talouskehitystä hidastamaan nyt odotettua enemmän", Koivu ennakoi.

Suomen talouden kasvu pysähtyy

Suomen talouden kasvu hidastui viime vuoden lopulla, kun voimakas energiahintojen ja korkojen nousu heikensi yksityistä kulutusta ja vientikysyntää. Talouden näkymät ovat tälle vuodelle hyvin kaksijakoiset. Kuluttajien luottamus talouteen on alamaissa ja ostovoima edelleen koetuksella korkotason pysyessä korkeana. Toisaalta inflaatiopaineet ovat helpottamassa energiahintojen kääntyessä laskuun, ja lisäksi valtion energiatuet auttavat suurimpien sähkölaskujen saajia. Palkkojen odotetaan nousevan tänä vuonna viime vuotta nopeammin, ja vahva työllisyys tukee talouden aktiviteettia.

"Korkojen nopea nousu ja kuluttajien heikko luottamus ovat näkyneet asuntomarkkinoilla kysynnän vaimenemisena ja hintojen laskuna. Asuntohintojen odotetaan laskevan vielä alkuvuonna, kun markkinoilla haetaan uutta tasapainoa kohonneen korkotason ympäristössä. Asuntokysynnän heikkeneminen alkaa näkyä tänä vuonna asuinrakentamisen hidastumisena", ekonomisti Juho Kostiainen sanoo.

"Edessä mittava julkisen talouden sopeutusurakka"

Suomen julkisen talouden tasapaino parani huomattavasti viime vuonna, kun verotulot kasvoivat voimakkaasti työllisyyden ja inflaation siivittämänä. Julkisen talouden myötätuuli on loppumassa tänä vuonna, kun talouskasvun ennustetaan katkeavan. Julkisia menoja kasvattavat sosiaalietuuksiin tehdyt reilut inflaatiotarkistukset, julkisen sektorin palkankorotukset, kohonneet korkomenot sekä lisäpanostukset maanpuolustukseen. Lisäksi paine terveydenhuollon ja etenkin vanhustenhoidon menojen kasvulle on valtava, kun yli 75-vuotiaiden määrän ennustetaan kasvavan yli 30 prosentilla kahden seuraavan hallituskauden aikana.

"Suomen julkinen talous on viritetty tasolle, jossa rahoitus on tasapainossa vain, jos taloudessa eletään korkeasuhdannetta ja korot ovat nollissa. Edessä onkin mittava sopeutusurakka, jotta julkinen talous saadaan rakenteellisesti kestävälle tasolle", arvioi Kostiainen.

Sopeutustoimenpiteitä on tehtävä niin menoihin, työllisyystoimiin kuin verotukseenkin. Sopeutus on hyvä aloittaa ottamalla valtion menokehys takaisin käyttöön, jotta menokuria pystytään toteuttamaan systemaattisesti. Työn tarjontaan liittyviä toimenpiteitä ovat työttömyysturvan kannustimien parantaminen, aktiivinen työvoimapolitiikka sekä aikuiskoulutuksen suuntaaminen matalasti koulutetuille. Lisäksi työn kysynnästä on pidettävä huolta ylläpitämällä kilpailukykyä ja madaltamalla työn verokiilaa. Työn verotuksesta tulisikin siirtyä entistä enemmän haittaverotukseen ja välilliseen verotukseen.

Kevään vaalikeskusteluihin toivoisi näkemystä siitä, miten Suomi saadaan kestävästi kasvu-uralle ja miten esimerkiksi yritysten toimintaympäristöä parannetaan ja rakennetaan kannustavammaksi.

Lue koko ennuste (https://docs.nordeamarkets.com/nordea-economic-outlook/economic-outlook-2023/eo-fi-01-2023/)

Lisätietoja:

Tuuli Koivu, pääekonomisti p. 0400 655 967
Juho Kostiainen, ekonomisti p. 040 7098 531
Nordean viestintä, media@nordea.fi,p. 09 4245 1006
Nordea on yleispankki, joka on koko 200-vuotisen historiansa ajan tukenut Pohjoismaiden talouksia ja niiden kasvua. Autamme toteuttamaan unelmia ja arjen toiveita sekä edistämme yhteistä hyvää. Autamme joka päivä asiakkaitamme suunnittelemaan talouttaan, tarjoamme alan parhaan monikanavaisen asiakaskokemuksen ja edistämme kestävää muutosta. Nordean osake noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Lue lisää meistä osoitteessa nordea.com.