22:32:32 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandFinland
ListaLarge Cap Stockholm
SektorFinans
IndustriStorbank
Nordea bedriver bankverksamhet. Bolaget erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster, inriktade mot både privat- och företagskunder, inkluderat traditionell kapitalförvaltning, lånefinansiering och pensionssparande. Utöver det erbjuds även rådgivning och trygghetsförsäkring, samt valutahantering. Nordea innehar störst verksamhet inom Norden och Baltikum. Bolaget grundades under 1997 och huvudkontoret ligger i Helsingfors.

Kalender

2022-10-20 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-28 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-25 Ordinarie utdelning NDA SE 7.14 SEK
2022-03-24 Årsstämma 2022
2022-02-03 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-21 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-10-04 Ordinarie utdelning NDA SE 7.32 SEK
2021-07-21 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-24 Årsstämma 2021
2021-02-19 Ordinarie utdelning NDA SE 0.71 SEK
2021-02-04 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-17 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-29 Ordinarie utdelning NDA SE 0.00 SEK
2020-05-28 Årsstämma 2020
2020-04-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-06 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-24 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-18 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-30 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-29 Ordinarie utdelning NDA SE 7.17 SEK
2019-03-28 Årsstämma 2019
2019-02-06 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-24 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-19 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-16 Ordinarie utdelning NDA SE 6.88 SEK
2018-03-15 Årsstämma 2018
2018-01-25 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-26 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-20 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-27 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-17 Ordinarie utdelning NDA SE 6.18 SEK
2017-03-16 Årsstämma 2017
2017-01-26 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-26 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-20 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-27 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-18 Ordinarie utdelning NDA SE 5.95 SEK
2016-03-17 Årsstämma 2016
2016-01-27 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-21 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-16 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-29 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-20 Ordinarie utdelning NDA SE 5.76 SEK
2015-03-19 Årsstämma 2015
2015-01-28 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-22 Analytiker möte 2014
2014-10-22 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-07-17 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-29 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-03-21 Ordinarie utdelning NDA SE 3.78 SEK
2014-03-20 Årsstämma 2014
2014-01-29 Bokslutskommuniké 2013
2014-01-14 Extra Bolagsstämma 2014
2013-10-23 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-07-17 Analytiker möte 2013
2013-07-17 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-24 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-03-15 Ordinarie utdelning NDA SE 2.82 SEK
2013-03-14 Årsstämma 2013
2013-03-06 Kapitalmarknadsdag 2013
2013-01-30 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-24 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-10-24 Analytiker möte 2012
2012-07-18 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-24 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-03-23 Ordinarie utdelning NDA SE 2.30 SEK
2012-03-22 Årsstämma 2012
2012-01-24 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-26 Kapitalmarknadsdag 2011
2011-10-19 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-07-19 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-28 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-03-25 Ordinarie utdelning NDA SE 2.56 SEK
2011-03-24 Årsstämma 2011
2011-02-02 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-27 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-07-21 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-04-28 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-03-26 Ordinarie utdelning NDA SE 2.53 SEK
2010-03-25 Årsstämma 2010
2010-02-10 Bokslutskommuniké 2009
2009-10-28 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-07-21 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-04-29 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-04-03 Ordinarie utdelning NDA SE 2.16 SEK
2009-04-02 Årsstämma 1
2022-05-05 12:00:00

10-17-vuotiaiden lasten huoltajien mielestä vastuu raha-asioiden opettamisesta lapsille kuuluu huoltajille, kertoo Nordean teettämä tutkimus. Koululta toivotaan kuitenkin apua siinä, että lapset saisivat tasavertaiset lähtökohdat talouteen liittyvistä asioista perheiden varallisuuseroista huolimatta.

  
Lasten huoltajista peräti 91 prosenttia kokee, että päävastuu rahaan ja kuluttamiseen liittyvästä kasvattamisesta kuuluu heille. Tämä käy ilmi Nordean teettämästä tutkimuksesta, jossa selvitettiin 10-17-vuotiaiden lasten ja nuorten talousosaamista.  

Lasten kanssa puhutaan kotona yleisimmin hinnoista ja kuluista sekä säästämisestä. Erityisesti nuorempien lasten kanssa vanhemmat keskustelevat mainonnan vaikutuksesta rahan käyttämiseen. Vanhempien lasten kanssa puhutaan puolestaan enemmän rahankäytön suunnittelusta, sijoittamisesta, luoton käyttämisestä, velkaantumisesta sekä talouden ilmiöistä. 

Koululta toivotaan apua, jotta lapset saisivat talousosaamisessa yhdenvertaiset lähtökohdat tulevaisuuteen.

"Vastaajien taustatiedot viittaavat siihen, että heikoimmin toimeentulevat toivoisivat koululta merkittävämpää roolia raha-asioissa valistamisessa. Lasten toivotaan sitä kautta saavan mahdollisimman tasa-arvoiset lähtökohdat oman talouden hallintaan lähtökohdista riippumatta", sanoo Nordean henkilöasiakkaista vastaava varajohtaja Nina Luomanen. 

"Sijoittaminen on periytyvää" 

Vanhemmat toivovat, että koulussa puhutaan varsin monenlaisista rahaan ja talouteen liittyvistä asioista. Nuorempien huoltajien vastauksissa korostuu perheiden välisistä varallisuuseroista puhuminen, vanhempien huoltajien vastauksissa puolestaan talouden ilmiöt, yrittäjyys ja sijoittaminen.  

Etenkin sijoittaminen ja talouden ilmiöt painottuvat parhaiten toimeentulevien ja myös pääkaupunkiseudulla asuvien vastauksissa. Yli puolet 10-17-vuotiaiden lasten vanhemmista (55,75 %) sijoittaa tai säästää lapsilleen jossain muodossa eikä tyttöjen ja poikien välillä ole eroja.  

"Sijoittaminen on periytyvää: jos omat vanhemmat ovat sijoittaneet, on lapsen sijoittaminen todennäköisempää ja alkaa nuorena. On selvää, että kaikille ei välttämättä jää rahaa sijoittamiseen, mutta jo taloudesta puhuminen rohkaisee nuoria aikuistuttuaan säästämään ja sijoittamaan. Alkuun pääsee jo esimerkiksi 10 eurolla kuukaudessa." 

Lasten rahat kuluvat herkkuihin

Lasten omat rahat menevät lähinnä nopeasti kuluviin hyödykkeisiin, kuten makeisiin, virvoitusjuomiin, kahviloihin ja elokuviin. Tytöt kuluttavat näiden lisäksi rahaa vaatteisiin ja kosmetiikkaan, pojat harrastuksiin ja pelaamiseen. 

Isoa tavoitetta varten säästäminen korostuu 10-13-vuotiailla, kun taas vanhempien lapsien kohdalla näkyy kavereiden kanssa vietetty aika, jolloin rahat kuluvat useammin vapaa-ajan viettoon ja käyttötavaroihin.  
"Oma pankkitili, maksukortti ja pääsy mobiilipankkiin auttavat nuorta oppimaan itsenäiseksi rahankäyttäjäksi - oman käyttötilin saldon seuraamisen avulla voi opetella kulutuksen ja säästämisen tasapainottelua", Luomanen sanoo.  

Kyselytutkimuksen Nordealle toteutti nettikyselynä Kantar TNS 12.-21.4.2022 välisenä aikana ja siihen vastasi 644 10-17-vuotiaiden lasten/nuorten huoltajaa.  

Lisätietoja:   

Nina Luomanen, henkilöasiakkaista vastaava varajohtaja, nina.luomanen@nordea.com,050 368 7026 
Nordea, viestintä, media@nordea.fi,09 4245 1006