22:27:50 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandFinland
ListaLarge Cap Stockholm
SektorFinans
IndustriStorbank
Nordea bedriver bankverksamhet. Bolaget erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster, inriktade mot både privat- och företagskunder, inkluderat traditionell kapitalförvaltning, lånefinansiering och pensionssparande. Utöver det erbjuds även rådgivning och trygghetsförsäkring, samt valutahantering. Nordea innehar störst verksamhet inom Norden och Baltikum. Bolaget grundades under 1997 och huvudkontoret ligger i Helsingfors.

Kalender

2022-10-20 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-28 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-25 Ordinarie utdelning NDA SE 7.14 SEK
2022-03-24 Årsstämma 2022
2022-02-03 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-21 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-10-04 Ordinarie utdelning NDA SE 7.32 SEK
2021-07-21 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-24 Årsstämma 2021
2021-02-19 Ordinarie utdelning NDA SE 0.71 SEK
2021-02-04 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-17 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-29 Ordinarie utdelning NDA SE 0.00 SEK
2020-05-28 Årsstämma 2020
2020-04-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-06 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-24 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-18 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-30 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-29 Ordinarie utdelning NDA SE 7.17 SEK
2019-03-28 Årsstämma 2019
2019-02-06 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-24 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-19 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-16 Ordinarie utdelning NDA SE 6.88 SEK
2018-03-15 Årsstämma 2018
2018-01-25 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-26 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-20 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-27 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-17 Ordinarie utdelning NDA SE 6.18 SEK
2017-03-16 Årsstämma 2017
2017-01-26 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-26 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-20 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-27 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-18 Ordinarie utdelning NDA SE 5.95 SEK
2016-03-17 Årsstämma 2016
2016-01-27 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-21 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-16 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-29 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-20 Ordinarie utdelning NDA SE 5.76 SEK
2015-03-19 Årsstämma 2015
2015-01-28 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-22 Analytiker möte 2014
2014-10-22 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-07-17 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-29 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-03-21 Ordinarie utdelning NDA SE 3.78 SEK
2014-03-20 Årsstämma 2014
2014-01-29 Bokslutskommuniké 2013
2014-01-14 Extra Bolagsstämma 2014
2013-10-23 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-07-17 Analytiker möte 2013
2013-07-17 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-24 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-03-15 Ordinarie utdelning NDA SE 2.82 SEK
2013-03-14 Årsstämma 2013
2013-03-06 Kapitalmarknadsdag 2013
2013-01-30 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-24 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-10-24 Analytiker möte 2012
2012-07-18 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-24 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-03-23 Ordinarie utdelning NDA SE 2.30 SEK
2012-03-22 Årsstämma 2012
2012-01-24 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-26 Kapitalmarknadsdag 2011
2011-10-19 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-07-19 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-28 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-03-25 Ordinarie utdelning NDA SE 2.56 SEK
2011-03-24 Årsstämma 2011
2011-02-02 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-27 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-07-21 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-04-28 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-03-26 Ordinarie utdelning NDA SE 2.53 SEK
2010-03-25 Årsstämma 2010
2010-02-10 Bokslutskommuniké 2009
2009-10-28 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-07-21 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-04-29 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-04-03 Ordinarie utdelning NDA SE 2.16 SEK
2009-04-02 Årsstämma 1
2022-05-11 09:00:00

Skyhög inflation har fått centralbanker att byta fot och signalera kraftiga åtstramningar. Konjunkturen hänger på en skör tråd och vi står inför en ekonomisk prövning som är större än på länge.

-Räntekänsligheten är stor samtidigt som Riksbanken förväntas höja reporäntan med sammanlagt 1,25 procentenheter till i början av nästa år. Det fördubblar räntekostnaderna för många och får hushållen att hålla hårt i plånboken. Bostadspriserna faller med 10 procent från topp till botten och tillväxten i hushållens konsumtion stannar av. Bostadsbyggandet har redan toppat och minskar kraftigt nästa år. Trots offentliga investeringsbehov förblir därmed de totala investeringarna oförändrade. BNP-tillväxten stannar på mediokra 1 procent nästa år, säger Annika Winsth, Nordeas chefekonom.

Heta ekonomier behöver kylas av och i den bästa av världar går vi in i en önskvärd avmattning nästa år. I ett sämre scenario tvingas centralbankerna ta i mer för att få bukt med inflationen. Risken för en djupare lågkonjunktur går inte att utesluta.

-Samtidigt är utgångsläget starkt och arbetsmarknaden är het i närtid. Hög inflation i kombination med brist på kompetens driver upp löneökningarna till närmare 4 procent 2023. Det är långt över de nivåer vi har sett de senaste åren, säger Annika Winsth.

Till hög inflation ska effekterna av krig och Kinas nedstängningar läggas. Inflationen förblir mycket hög i år, men faller tillbaka nästa år då global och svensk tillväxt mattas av.

-Flera centralbanker agerar framtungt och vi räknar med att Riksbanken höjer räntan vid varje räntebesked till februari nästa år, säger Annika Winsth.

+---------------------------------+----+----+----+-----+-----+
| Sverige, nyckeltal |2019|2020|2021|2022P|2023P|
+---------------------------------+----+----+----+-----+-----+
|BNP, % |2,0 |-2,9|4,8 |3,0 |0,8 |
+---------------------------------+----+----+----+-----+-----+
|BNP, kalenderkorrigerad, % |2,0 |-3,2|4,7 |3,0 |1,0 |
+---------------------------------+----+----+----+-----+-----+
|Arbetslöshet (AF), % |7,0 |8,5 |7,9 |6,8 |6,5 |
+---------------------------------+----+----+----+-----+-----+
|Inflation, KPIF, årsgenomsnitt, %|1,7 |0,5 |2,4 |5,8 |2,5 |
+---------------------------------+----+----+----+-----+-----+
|Löner, % |2,6 |2,1 |2,7 |2,8 |3,8 |
+---------------------------------+----+----+----+-----+-----+

Läs hela rapporten här (https://docs.nordeamarkets.com/nordea-economic-outlook/economic-outlook-2022/eo-se-02-2022/?utm_source=press&utm_medium=pdf&utm_campaing=eo2202-se#/).

För ytterligare information:

Annika Winsth, chefekonom, 070 612 59 59
Viktor Janrik, presskommunikatör, 073 867 18 40