00:05:01 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorFastigheter
IndustriFörvaltning
NP3 Fastigheter är ett fastighetsbolag. Investeringarna återfinns främst inom kommersiella fastigheter samt inom kategorierna handel, industri, logistik och kontor. Övriga fastighetsobjekt innefattar restauranger, förråd och motionscenter. Fastigheterna är belägna på ett flertal större orter runtom norra Sverige, vilket även är bolagets största marknad. NP3 Fastigheter etablerades 2010 och har idag sitt huvudkontor i Sundsvall.

Kalender

2022-04-28 Kvartalsutdelning NP3 PREF 0.5
2022-02-11 Bokslutskommuniké 2021
2022-01-28 Kvartalsutdelning NP3 PREF 0.5
2021-10-28 Kvartalsutdelning NP3 PREF 0.5
2021-10-28 Halvårsutdelning NP3 1.8
2021-10-22 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-29 Kvartalsutdelning NP3 PREF 0.5
2021-07-09 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-05 Halvårsutdelning NP3 1.8
2021-05-04 Årsstämma 2021
2021-05-04 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-29 Kvartalsutdelning NP3 PREF 0.5
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2021-01-28 Kvartalsutdelning NP3 PREF 0.5
2020-11-12 Bonusutdelning NP3 1.7
2020-10-29 Kvartalsutdelning NP3 PREF 0.5
2020-10-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-30 Kvartalsutdelning NP3 PREF 0.5
2020-07-10 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-16 Ordinarie utdelning NP3 1.70 SEK
2020-06-15 Årsstämma 2020
2020-05-05 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-29 Kvartalsutdelning NP3 PREF 0.5
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2020-01-30 Kvartalsutdelning NP3 PREF 0.5
2019-10-30 Halvårsutdelning NP3 1.5
2019-10-30 Kvartalsutdelning NP3 PREF 0.5
2019-10-24 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-30 Kvartalsutdelning NP3 PREF 0.5
2019-07-12 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-03 Halvårsutdelning NP3 1.5
2019-05-02 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-02 Årsstämma 2019
2019-04-29 Kvartalsutdelning NP3 PREF 0.5
2019-01-30 Kvartalsutdelning NP3 PREF 0.5
2018-10-30 Kvartalsutdelning NP3 PREF 0.5
2018-10-24 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-30 Kvartalsutdelning NP3 PREF 0.5
2018-07-13 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-03 Ordinarie utdelning NP3 2.70 SEK
2018-05-02 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-02 Årsstämma 2018
2018-04-27 Kvartalsutdelning NP3 PREF 0.5
2018-02-23 Bokslutskommuniké 2017
2018-02-05 Extra Bolagsstämma 2018
2017-10-24 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-14 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-03 Ordinarie utdelning NP3 2.40 SEK
2017-05-02 Årsstämma 2017
2017-04-28 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-23 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-27 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-14 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-03 Ordinarie utdelning NP3 2.15 SEK
2016-05-02 Årsstämma 2016
2016-04-29 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-23 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-03 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-18 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-07 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-24 Ordinarie utdelning NP3 0.50 SEK
2015-04-23 Årsstämma 2015
2015-02-16 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-07 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-07 Kvartalsrapport 2014-Q2
2021-09-14 21:20:00

NP3 Fastigheter AB (publ) ("NP3" eller "Bolaget") har via dotterbolag ingått avtal om förvärv av en fastighetsportfölj om åtta fastigheter med ett sammanlagt fastighetsvärde om 251 miljoner kronor från Bonnier-koncernen ("Bonnier"). Köpeskillingen kommer att bestå av dels 3 miljoner nya preferensaktier i NP3, dels kontant betalning vilken finansieras via banklån och kassa. Fastighetsförvärvet förväntas tillträdas under fjärde kvartalet 2021.

Förvärvet avser i huvudsak industri- och kontorsfastigheter belägna i Falun, Östersund, Jönköping, Sundsvall, Söderhamn och Bollnäs med en uthyrningsbar area om 28 700 kvadratmeter och en tomtareal om 80 100 kvadratmeter. Fastigheternas årliga hyresvärde uppgår till 26,2 miljoner kronor och har en uthyrningsgrad om 91,6 procent. Största hyresgäst utgörs av Bonnier som står för 80 procent av hyresvärdet. Den genomsnittliga durationen/löptiden på hyresavtalen uppgår till 4,0 år.

Som en del av köpeskillingen för de förvärvade fastigheterna kommer styrelsen i NP3, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 4 maj 2021, att vid tillträdet av fastighetsförvärvet besluta om emission av 3 000 000 nya preferensaktier till Bonnier till en teckningskurs om 34,02 kronor per preferensaktie. Teckningskursen motsvarar den volymvägda genomsnittliga betalkursen för NP3s preferensaktie under de 45 handelsdagarna närmast före ingåendet av avtalet om fastighetsförvärvet. NP3 och Bonnier har överenskommit om en så kallad lock-up som innebär att Bonnier får avyttra en tredjedel av de nya preferensaktierna först efter 30, 60 respektive 90 kalenderdagar från tillträdesdagen för transaktionen, såvida inte avyttring dessförinnan sker till ett pris som minst motsvarar teckningskursen eller såvida inte NP3 medger annat.

Emissionen av de nya preferensaktierna innebär att antalet aktier i NP3 ökar från 89 445 419 till 92 445 419 aktier, fördelat på 54 445 419 stamaktier och 38 000 000 preferensaktier. Bolagets aktiekapital ökar från 313 058 966 kronor till 323 558 966 kronor. Nyemissionen medför en utspädning för existerande ägare om 3,2 procent baserat på antalet aktier i Bolaget efter nyemissionen och 0,5 procent baserat på antalet röster i Bolaget efter nyemissionen. De nya preferensaktierna har samma rätt till vinstutdelning som befintliga preferensaktier.

Rådgivare

Falkenborn Advokatbyrå AB och Hannes Snellman Advokatbyrå AB är legala rådgivare till NP3 i samband med transaktionen.

Pangea property partners har varit säljarnas finansiella rådgivare.

Denna information är sådan information som NP3 Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 september 2021 kl. 21.20 CEST.