07:18:54 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-12-27 Extra Bolagsstämma 2022
2022-10-24 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-23 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-11 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-27 Ordinarie utdelning MFA 0.00 SEK
2022-04-26 Årsstämma 2022
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-16 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-24 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-11 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-27 Ordinarie utdelning MFA 0.00 SEK
2021-04-26 Årsstämma 2021
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2021-02-02 Extra Bolagsstämma 2021
2020-11-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-19 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-20 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-22 Extra Bolagsstämma 2020
2020-03-31 Ordinarie utdelning MFA 0.00 SEK
2020-03-30 Årsstämma 2020
2020-02-18 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-20 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-22 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-29 Ordinarie utdelning MFA 0.00 SEK
2019-03-28 Årsstämma 2019
2019-02-15 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-16 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-03 Ordinarie utdelning MFA 0.00 SEK
2018-05-02 Årsstämma 2018
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-20 Bokslutskommuniké 2017

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
MyFirstApp är ett IT-bolag. Bolaget erbjuder ett utbud av digitala tjänster, huvudsakligen bestående av digitala applikationer specialanpassade för barn. Lösningarna används av ett flertal förskolor där apparna är anpassade med olika utvecklingsnivåer för lärande och personlig utveckling. Apparna går under olika namn och berör exempelvis enkel matematik och kognitiva förmågor. Bolaget gick tidigare under namnet Obstecare.
2022-05-24 08:30:00

ObsteCare har lämnat in en ansökan om uppdatering av bolagets patent avseende kombinationen av metoden och instrumentet. Nuvarande 3 patent går ut i Europa 2024-2027. Samtidigt har ObsteCare i linje med bolagets nya strategi uppdaterat CE-märkningen med reglering av värkstimulerande medel som nytt avsett användningsområde (indended purpose).

"Vi stärker nu vårt patentskydd, samtidigt som vi tar ytterligare steg mot en breddning av användningsområdet: att mäta laktathalten i livmodern innan och under användning av värkstimulerande medel för att förutse effekten av medlet. Det ger oss större relevans på marknaden och väsentligt större potential", säger Helena Liljedahl, VD för ObsteCare.

Genom att bredda den avsedda användningen till förlossningar där värkstimulerande medel används så tre- eller fyrdubblas den tillgängliga marknaden för ObsteCare. Värkstimulerande läkemedel (oxytocin) används i dag vid cirka 70 procent av alla förlossningar i USA och 50-70 procent i Europa.

För mer information, vänligen kontakta:

Helena Liljedahl, VD ObsteCare AB

Mobile: +46 70 467 30 24

E-post: helena.liljedahl@obstecare.com