23:32:21 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-17 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-12 Ordinarie utdelning MFA 0.00 SEK
2023-06-09 Årsstämma 2023
2023-05-17 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-12-27 Extra Bolagsstämma 2022
2022-10-24 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-23 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-11 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-27 Ordinarie utdelning MFA 0.00 SEK
2022-04-26 Årsstämma 2022
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-16 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-24 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-11 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-27 Ordinarie utdelning MFA 0.00 SEK
2021-04-26 Årsstämma 2021
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2021-02-02 Extra Bolagsstämma 2021
2020-11-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-19 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-20 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-22 Extra Bolagsstämma 2020
2020-03-31 Ordinarie utdelning MFA 0.00 SEK
2020-03-30 Årsstämma 2020
2020-02-18 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-20 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-22 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-29 Ordinarie utdelning MFA 0.00 SEK
2019-03-28 Årsstämma 2019
2019-02-15 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-16 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-03 Ordinarie utdelning MFA 0.00 SEK
2018-05-02 Årsstämma 2018
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-20 Bokslutskommuniké 2017

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
MyFirstApp är ett IT-bolag. Bolaget erbjuder ett utbud av digitala tjänster, huvudsakligen bestående av digitala applikationer specialanpassade för barn. Lösningarna används av ett flertal förskolor där apparna är anpassade med olika utvecklingsnivåer för lärande och personlig utveckling. Apparna går under olika namn och berör exempelvis enkel matematik och kognitiva förmågor. Bolaget gick tidigare under namnet Obstecare.
2022-04-14 10:35:38

Under förra veckan tog ObsteCare ytterligare ett steg på väg mot den amerikanska marknaden genom deltagande i en amerikansk konferens om fosterövervakning.

Deltagandet gav möjligheter att skapa kontakter med några av de mest namnkunniga personerna i branschen. Nästa steg tas på planerat uppföljningsmöten i början av maj. Med oss tog vi också bekräftelse på marknadspotentialen i USA, vilken ser mycket positiv ut.

Konferensen riktade sig till läkare, sjuksköterskor och barnmorskor som arbetar med att göra bedömningar av foster och mamma under förlossning.

Seniora experter inom områden som CTG-tolkning, akutvård under förlossning och legala aspekter, gav en detaljerad inblick i den amerikanska förlossningsvården och dess utmaningar. Trots att USA är ett av de länder som lägger mest resurser på förlossningsvården hamnar man långt ner i rankingen avseende kvalitetsindex. Förbättringspotentialen är således mycket stor och ökande, drivet av faktorer som tilltagande övervikt och försämrad hälsa i allmänhet. Även mindre förbättringar kan, baserat på befolkningens storlek, rädda många liv och förbättra livskvaliteten för många mammor.

"Det finns ett skriande behov av förbättring i den amerikanska förlossningsvården och AFL-metoden kan vara ett av verktygen för att åstadkomma förändring. Bakom all statistik finns enormt mycket onödigt mänskligt lidande och det är dags att göra någonting åt det." säger Carl Ekvall, CSO ObsteCare

Vår strategi för den amerikanska marknaden är att parallellt med att vi skapar kontakter för att bädda för ett lyckosamt marknadsinträde i framtiden också skapa kontakter med personer som kan hjälpa oss framåt. Vi har nu knutit dessa kontakter och konferensen har gett oss ny kunskap om marknaden. Nästa steg blir att hitta kliniker för de användarstudier vi behöver och fortsätta dialogen med FDA för att slutligen få ett marknadsgodkännande därifrån.  

"Jag är glad att vi följer vår strategiska plan och närmar oss den amerikanska marknaden ett steg i taget. Vi ser fram emot ytterligare ett steg inom en snar framtid" säger Helena Liljedahl, CEO ObsteCare