19:27:50 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Odinwell är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är specialiserade inom utveckling av medicintekniska produkter inom sårvård. Bolaget utvecklar en plattform för sårvård med tillhörande teknologiska hjälpmedel för att analysera och underlätta processen kring svårläkta sår. Utöver huvudverksamheten erbjuds även service och tillhörande kringtjänster. Verksamheten drivs i Sverige med huvudkontor i Halmstad.

Kalender

2023-02-15 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-16 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-24 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-05 Ordinarie utdelning ODIN 0.00 SEK
2022-05-04 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-04 Årsstämma 2022
2022-02-16 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-17 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-18 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-09 07:46:46

Idag, den 9 juni 2021, inleds handeln i Odinwell AB:s ("Odinwell" eller "Bolaget") aktie och BTA (Betald Tecknad Aktie) på Spotlight Stock Market. Bolagets aktie handlas under kortnamnet "ODIN", med ISIN-kod SE0015809967, och Bolagets BTA handlas under kortnamnet "ODIN BTA", med ISIN-kod SE0015987920.  

Under maj-juni 2021 genomförde Odinwell en företrädesemission om cirka 30 MSEK (före emissionskostnader). Företrädesemissionen övertecknades av befintliga aktieägare och allmänheten. Kapitaliseringen är avsedd att finansiera acceleration av teknologi- och produktutveckling fram till produktlansering innan slutet av 2023, samt säkerställa finansiell stabilitet och långsiktighet.

Rådgivare
I samband med företrädesemissionen och noteringen har Odinwell anlitat Sedermera Fondkommission som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare, samt Nordic Issuing som emissionsinstitut.

För ytterligare information om företrädesemissionen
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 40 615 14 10
E-post: info@sedermera.se
www.sedermera.se